Gevoelens & Emoties leren herkennen.

- Leren voelen en handelen.

- Ontwikkelen van eigen identiteit.

- De link naar mogelijke emotionele verwaarlozing...

Om een eigen identiteit te ontwikkelen, of te hebben ontwikkeld is het belangrijk om emoties & gevoelens te kunnen benoemen, herkennen en weten hoe met deze emoties om te gaan. 

Soms is een trauma of verschillende traumatische gebeurtenissen de oorzaak van ontstaan van de eetstoornis. Tevens kan opvoeding een (grote) rol spelen; Ouders die (generatie op generatie) geheel onbewust te weinig aandacht besteden aan emoties en gevoelens van het kind (al vanaf zeer jonge leeftijd) (emotionele verwaarlozing) of interpreteren emoties/gedragingen van het kind onjuist, waardoor kind en ouder elkaar niet goed begrijpen. Het kind leert hierdoor emoties niet goed te herkennen en leert niet op de juiste manier met emoties om te gaan.

 

Wanneer herkennen van emoties en gevoel vanaf de kindertijd niet goed is aangeleerd (dit wordt meestal generatie op generatie doorgegeven, aangeleerd), kan het zijn dat er op latere leeftijd problemen ontstaan, waar de oorzaak maar moeilijk van achterhaald kan worden. Het is een hele zoektocht.

 

Met de emoties en gevoelens waarmee niet goed kan worden omgegaan of niet goed kunnen worden benoemd, kan de persoon zich in 'de knoop' voelen en deze emoties niet goed een plek geven. Hierdoor is het mogelijk dat de persoon in kwestie, copings mechanismen is gaan ontwikkelen om met deze emoties om te gaan. Denk aan eten (eetbuien), niet-eten (controledrang/niet willen, hoeven voelen van emoties waarmee moeilijk kan worden omgegaan of niet kunnen worden benoemd), dwangstoornis (controledrang), alcoholgebruik, gokken, of een andere verslaving.

Er wordt dan niet meer gegeten (niet alleen een voedingswaarde), gedronken (bij alcohol), gegokt etc. voor alleen het plezier wat eraan beleefd wordt, maar enkel om te verdoven (niet willen voelen van emoties of niet weten hoe om te gaan met emoties, of emoties niet (goed) kunnen benoemen).

Wanneer er niet aan emotionele verwaarlozing wordt gewerkt, kunnen problemen zich opvolgen bijv; van een eetstoornis, naar een depressie, van een depressie naar een burn-out etc. Dietistenpraktijk DDietist kan je begeleiding bieden in jouw eigen zoektocht en vaardigheden aanreiken zodat een mogelijke depressie, eetstoornis (of verslaving) of burnout (of andere psychische problemen) in de toekomst voorkomen kan worden.

Dietistenpraktijk DDietist geeft meer informatie en inzichten over emotionele verwaarlozing en kan naast ouders, adolescenten (eventueel samen met de ouders) leren emoties en gevoelens te herkennen en met gevoelens leren omgaan. Ouders (die zelf ervaring hebben met emotionele verwaarlozing) begeleiding bieden om hun kind (vanaf de geboorte) wel op de juiste manier aandacht op emotioneel niveau te bieden, zodat de ketting kan worden doorbroken die vaak al generaties lang voortbestaat. Je kunt hierdoor jouw kind wel de juiste emotionele begeleiding en emotionele erkenning bieden, zodat jouw kind niet hetzelfde pad hoeft af te leggen.

 

Uitleg emotionele verwaarlozing:

Kinderen/volwassenen die vanaf hun jeugd te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing, denken zelf vaak juist een (enorm) goede jeugd te hebben gehad, zonder gemissen. Ouders van emotioneel verwaarloosde kinderen, missen zelf ook 'iets', ze kunnen alleen niet benoemen 'wat'.

Ze hebben een constant schuldgevoel tegenover hun kind; hebben voortdurend het gevoel 'niet genoeg te doen' voor hun kind en geven hierdoor veel in de vorm van materieel(spullen) en 'doen' (bieden van hulp/uitvoeren van taken voor het kind). Eigenlijk wordt zo de ketting voortgezet, generaties lang. Het gevoel van 'nooit genoeg kunnen doen' voor je kind, ook al doe je zoveel mogelijk als je kan (materieel gezien en uitvoeren van taken en bieden van hulp), kan mogelijk komen doordat je zelf emotionele verwaarlozing hebt meegemaakt (als kind). Je geeft dit nu door op jouw eigen kinderen. Je hebt nooit geleerd om het emotionele deel invulling te geven of bepaalde emoties werden niet gehoord, afgestraft of verkeerd geïnterpreteerd. Je kunt het zelf niet en daarom kan je het ook niet overdragen aan je kind. Het missende stukje is: Emotionele liefde, aandacht en erkenning. Hoe ga je met bepaalde emoties om? Wat voel je? Gevoelens mogen er zijn, gevoelens een plek te geven.

Loopt je zelf al lange tijd met een probleem waarvan je de oorzaak zoekt, zoals een eetstoornis(sen), burn-out of depressie (of ander probleem)?! Dan is het goed mogelijk dat jij ook te maken hebt (gehad) met emotionele verwaarlozing als kind (en volwassene) (en dat jouw ouders, opa en oma, hier ook mee te maken hebben gehad), zonder dat je je misschien hiervan bewust bent omdat je een naar jouw weten, (hele) fijne jeugd hebt gehad.

 

Adolescenten & volwassenen kunnen hierin worden gecoacht in de praktijk. Voor beide doelgroepen wordt gekeken of er sprake is van emotionele verwaarlozing en worden er opdrachten en coachingstechnieken gebruikt om weer te leren herkennen en met emoties te leren omgaan.

Meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.

Gevoelens & Emoties.

Emotionele verwaarlozing & Trauma

'Ik zit meer in mn hoofd, dan in mijn lijf. Ik voel mijn lijf niet (echt) meer, maar 'denk' alleen maar....'

 

Misschien herken je het wel? Je hebt een probleem met eten (of een andere verslaving) en hebt het gevoel meer in je hoofd te zitten, dan in je lijf...

Belangrijk is om weer je lijf te leren voelen, je emoties een naam te geven en je hier bewust van te zijn. Met verschillende oefeningen zal Dascha Willemsen (Diëtist en Cognitief gedragstherapeut voor Diëtetiek) je helpen weer bewuster te zijn van je lijf, emoties en gevoelens en niet alleen in je hoofd te zitten (met de nadruk op een onrustig gevoel, chaos in je hoofd, onzekerheden). Dit bevorderd herstel door 'bewustwording' en 'leren voelen'.

Emotionele verwaarlozing:

- Wordt vaak niet herkent omdat naar ogenschijn de jeugd als heel fijn/prettig (bijna perfect) wordt ervaren. Op volwassen leeftijd stuit de persoon tegen allerlei (heftige) problemen aan en lijdt (in stilte/op zichzelf).

- Gaat vaak generatie op generatie en is daarom moeilijk te doorbreken.

- De persoon die emotionele verwaarlozing ervaart, voelt zich vaak onzeker, gefrustreerd, onbegrepen, onrustig, ernstig vermoeid en kan emoties (soms) maar moeilijk plaatsen.

- Komt veel voor. Vaak zoeken personen die emotionele verwaarlozing hebben meegemaakt/ervaren ook een partner die hetzelfde ervaart.

-Is ingewikkeld, maar kan met goede begeleiding en vaardigheden inzicht geven en een oplossing voor problemen bieden.

-Heeft als oorzaak dat je emoties en gevoelens slecht kunt benoemen, of hier op een verkeerde manier mee omgaat (dit kan bijv. zijn ontstaan doordat ouder(s) op een negatieve manier reageerde op een bepaalde emotie die jij als kind had).

- Kan mogelijk een gevolg zijn voor het ontwikkelen van een hooggevoeligheid (HSP).

Ben je emotioneel verwaarloosd, dan is het heel goed mogelijk dat je dit ervaart:

1. Gevoel van leegte.

2. Slecht kunnen binden of slecht verbonden voelen met anderen.

3. Laag eigenwaarde.

4. Weinig compassie voor jezelf, maar heel veel voor anderen.

5. Schaamte en schuldgevoelens; Wat is er verkeerd aan mij?! Twijfel aan jezelf.

Wanneer je kinderen hebt: Altijd het gevoel hebben dat je te weinig voor ze doet.

6. Boosheid naar jezelf, jezelf de schuld geven.

7. De gedachten: Als mensen mij echte kennen, vinden ze mij misschien niet aardig of leuk genoeg.

8. Moeilijk voor jezelf kunnen zorgen - zelfzorg op de laatste plek. Soms ook moeilijk voor anderen naasten kunnen zorgen.

9. Weinig zelf-discipline (in sommige aspecten).

10. Weinig bewustzijn of begrijpen van emoties.

11. Weinig hobbies hebben of slecht weten wat je echt leuk vindt. (Je werk als hobby zien).

12. Geven is makkelijker dan ontvangen.

Meer informatie over emotionele verwaarlozing, oorzaken, gevolgen, behandelingen? Neem contact op met Dietistenpraktijk DDietist.

Emoties leren benoemen, voelen, een doel te geven...

Met je gevoelens in de knoop....door emotionele verwaarlozing als kind...een trauma of verschillende traumatische gebeurtenissen...

 

en de oorzaak van ontwikkelen van coopingsmechanismen.

Dietistenpraktijk DDietist

© 2010-2020. Dietistenpraktijk DDietist. All rights reserved, Dascha Willemsen: KvK: 51030284

Kwaliteitsgeregistreerd Dietist,   KP-nummer: 89912937389    Ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten, Lidnr: 957147

De inhoud van deze website en informatie (benamingen van projecten, cursussen, formulieren, persoonlijke voedingsplannen en diensten) van Dietistenpraktijk DDietist zijn beschermd, deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of voor commerciele doeleinden worden gebruikt.