top of page
Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans Leefstijl

Hoeveel consulten heb ik nodig & Hoe ziet het behandeltraject er uit? Zijn online consulten mogelijk?*

(De behandeling/het traject wordt afgestemd op persoonlijke behoefte/hulpvraag en kan dus afwijken van onderstaand voorbeeld).
 
Bij Diëtistenpraktijk DDiëtist kan je terecht voor:

Holistische adviezen en coaching op mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel en energetisch vlak (Qi, levens-energie) (Westerse en Oosterse geneeswijze verbonden).

 

o.a. (indien van toepassing op de hulpvraag):

Voedings- & leefstijladviezen op maat &

coaching op het gebied van gedragsverandering:

 • Cognitieve gedragstherapie - Psychologie

 • Bewustwordingstherapie

 • Trainingsadviezen & schema's 

 • Realiteitstoetsing (bij o.a. eetstoornissen)

 • Zelfvertrouwen coaching

 • Relatie tussen het hoofd- & lichaam herstellen (connectie)

 • Identiteitsontwikkeling

 • Voeding & Diëtetiek

 • Labtesten

 • etc. (zie tabbladen voor behandelmogelijkheden)

 
De Holistisch, Kwaliteitsgeregistreerd Diëtist & Voedingspsycholoog houdt tijdens het opstellen van het persoonlijke behandelplan en adviezen rekening met jouw doelen, lichaamssignalen (er kan gecoacht worden op het leren aanvoelen van lichaamssignalen), voorkeuren, eventuele ziektebeelden, werktijden & schooltijden, smaak, eventuele allergieën of overgevoeligheden, interesses, supermarkt voorkeuren (supermarkten in de buurt, biologische winkels of reguliere supermarkten), budget, gezin, te besteden tijd (voor o.a. bijvoorbeeld koken) & religie, etc.

 

De diëtist die je begeleidt zal het advies zo opstellen dat het advies passend is bij je lichaamssignalen & leefstijl (of doelen qua leefstijl veranderingen die je wilt doorvoeren om energetisch en emotioneel beter in balans te komen) en je gemotiveerd blijft om je persoonlijke doelen te bereiken. We nemen ook leefstijl-patronen onder de loep en soms is tijd-management begeleiding mogelijk om energie beter te (leren) verdelen, zodat er meer balans, meer rust en meer QI (levensenergie) ontstaat > Vertragen (rustiger aan, analyseren & evalueren, uitzoomen), Bewustwording (voelen, ervaren), (her)Verbinding (gedragingen en patronen veranderen - verhogen QI (levensenergie)..

 

Mocht je vastlopen of toch niet geheel tevreden zijn, geef dit dan tijdig door aan de diëtist, zodat de diëtist de behandeling kan wijzigen (de richting kan veranderen) naar een effectievere behandeling (en oefeningen) om je doelen te behalen (en samen te kijken wat beter bij jou past). Ieder mens is anders en voor iedereen werkt dan ook een andere behandelmethode. De dietist probeert de behandeling altijd zo persoonlijke mogelijk af te stemmen, maar als de richting mogelijk toch niet aansluit, staat de dietist open voor feedback.


Hoe gaat Diëtistenpraktijk DDiëtist te werk? (Dit is een indicatie van wat er wordt behandeld per consult. Wat er exact wordt behandeld is sterk afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt).
 

Kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend):
Het is mogelijk om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (20 minuten) in te plannen wanneer hier behoefte aan is, dit kan telefonisch (of eventueel via videobellen). Hierin kan je informatie vragen over de behandelwijze(n), mogelijkheden, kostenplaatje, behandeltraject, mogelijkheden tot declareren, etc. en natuurlijk kennismaken met de holistisch diëtist & voedingspsycholoog. Het is belangrijk dat er een 'klik' is tussen behandelaar en client om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Tijdens dit gesprek wordt er nog geen inhoudelijke informatie gegeven over voeding of adviezen.
 
Voorafgaand aan het eerste gesprek (intakegesprek) van de behandeling (dit kan je thuis ter voorbereiding uitvoeren):
 
Voorafgaand aan het eerste gesprek (intakegesprek) is het nuttig om het intake formulier en een (foto)eetdagboek (template; ingevuld dagboek in schrift of een foto-eet-dagboek). Deze informatie en voorbereidingen ontvang je ook in de bevestigingsmail van de dietist. Vul deze informatie in en stuur deze twee a drie dagen (representatief) vòòr het intakegesprek toe per e-mail aan Diëtistenpraktijk DDiëtist / The Holistic Dietician (info@ddietist.nl). Wanneer je het intake formulier invult ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van de praktijk (deze voorwaarden kun je nalezen op deze website; Algemene voorwaarden).


De diëtist heeft zo alvast je persoonlijke informatie, leefstijl gegevens, doelen, medicatie, huidige supplementen hulpvragen, bewegingspatroon, etc.  en kan jouw persoonlijke medische dossier alvast aanmaken. Dit scheelt directe consult tijd en werkt efficiënt, waardoor de diëtist (basis)informatie voor het opstellen van een behandelplan deels al in handen heeft. Punten die extra aandacht nodig hebben kunnen worden besproken tijdens het intakegesprek. Er is zo ook meer tijd voor coaching, het beantwoorden van vragen, direct starten van de behandeling om persoonlijke doelen te bereiken en er kan direct geadviseerd worden met betrekking tot persoonlijke hulpvragen. Het intakegesprek dient dus niet alleen ter aanvulling van je medische dossier, maar is vooral gericht op het geven van direct toepasbare informatie, inzichten en oefeningen aan de cliënt, zodat hij/zij direct aan de slag kan met het doorvoeren van veranderingen op leefstijl-/gedrag-/ psyche- / hoofd-lichaamsverbinding- / train-/voedingsgebied (etc.).
 
De eerste afspraak; Videobellen, chatten (of praktijklocatie; in Nederland of Portugal);
Het intake consult/gesprek.
 
De eerste afspraak omvat het intake consult (of eventueel het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek (telefonisch (of eventueel via videobellen)) indien je hiervoor hebt gekozen). Dit gesprek duurt 60 minuten directe tijd (+ 60 minuten administratietijd van de diëtist (o.a. versturen voorbereidende email(s), doornemen intake formulier en (foto)eetdagboek, medische dossier aanmaak, op te stellen handouts voor de cliënt van besproken informatie tijdens het intake consult - indirecte tijd). Hierin krijg je o.a. feedback op je voedingspatroon (eetdagboek), eventueel indien naar wens supplementen adviezen, feedback op leefstijl, informatie over hormoonbalans (effect en oorzaak disbalans hormonen en advies om deze beter in balans te brengen), eventueel indien van toepassing uitleg over emotionele en fysiologische triggers, eventueel luisteren naar lichaamssignalen, (eventueel; meting/uitslag van de lichaamsanalyse, labwaarden), handige tools om persoonlijke doelen te bereiken.*

 

*Besproken onderwerpen tijdens de intake zijn sterk afhankelijk van persoonlijke hulpvragen en doelen. De informatie hierboven is geeft een indicatie van besproken onderwerpen. 

 

(alleen van toepassing bij consulten in de praktijk) De meetgegevens worden opgenomen per Beurer Body analysis precision scale (Lichaamsanalyse; gewicht, ruststofwisseling (calorieverbruik in rust, BMR), vochtpercentage, orgaanvetwaarde, botmassa, spiermassa, metabolische leeftijd, BMI, geadviseerd gezond lichaamsgewicht)

OF een weegschaal voor thuisgebruik: de diëtist kan een lijst sturen met up-to-date betrouwbare weegschalen voor thuisgebruik, binnen verschillende prijscategorieën. Deze gegevens kunnen door de client worden gedeeld vòòr consulten (via email of WhatsApp).

 

Het intakegesprek dient niet alleen ter aanvulling van het medische dossier (en eventuele kennismaking indien er geen kennismaking aan vooraf is gegaan), maar is vooral gericht op het geven van informatie (coaching, advies, oefeningen, tools) aan de cliënt die die direct toepasbaar is, zodat hij, zij direct aan de slag kan met het doorvoeren van veranderingen op leefstijl- & voedingsgebied.
 
Tijdens de intake vraagt de dietist om de zorgpas (indien niet genoteerd in het intake formulier door de cliënt zelf), verwijsbrief (Je hebt een verwijsbrief nodig om aanspraak te maken op de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar (let hierbij dat de aanwezigheid van de persoonlijke AGB code van de huisarts/arts (of andere verwijzer, zoals verloskundige bij Zwangerschaps Diabetes) op de verwijzing) - Dien je factuur in na de factuurdatum op de factuur en na betaling

(na betaling in de praktijk (op locatie) of voorafgaand betaald bij digitale consulten) met de verwijzing in bij de zorgverzekeraar via email of app (van de zorgverzekeraar).

Raadpleeg je polis voor de hoogte van de vergoeding Dietetiek), ID kaart of paspoort (BSN) voor registreren van de personalia in het persoonlijke dossier (je kunt deze tevens noteren in het intake formulier voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen per email).

 

Na elk consult (na de intake, maar ook na vervolgconsulten) ontvang je actiepunten of een handout met besproken adviezen en informatie tijdens het consult. Zo kun je alle informatie rustig doorlezen en aan de slag met de oefeningen of actiepunten.

(Je ontvangt deze hand-out uiterlijk op dezelfde dag als het consult heeft plaatsgevonden).
 

Optioneel (extra kosten aan verbonden):
Na afloop van het eerste gesprek is er de keuze om door de diëtist een *Persoonlijk voedingsplan te laten berekenen/opstellen of een 'Recommended Needs Sheet' (dit kan ook later in het behandeltraject), met diverse uiteenlopende maaltijd keuzes zodat het persoonlijke dieetadvies zeer gevarieerd is en er genoeg inspiratie en smaakvariatie is qua maaltijden. Het is geen (crash)dieet waarbij je moet hongeren of heel strikt te werk moet gaan, maar gericht op positieve voedings- & leefstijl veranderingen die haalbaar zijn om toe te passen en houvast geven om weer te leren luisteren naar lichaamssignalen (volwaardige voeding).

Er is ook plaats voor sociale etentjes, feestjes, etc.  Hoe hier nuance in aan te leren brengen en de juiste keuzes te maken die bij je passen, is te bespreken en te oefenen met de diëtist.
 
Je kan er ook voor kiezen om geen *Persoonlijk voedingsplan op te laten stellen, (of in combinatie met) maar je (foto-voedingsdagboek) eetdagboek door te nemen met de diëtist tijdens een consult ter evaluatie. Je kunt aantekeningen maken tijdens het consult om deze feedback in de praktijk te brengen.
 
*Het Persoonlijke voedingsadvies wordt op papier uitgeprint en doorgenomen tijdens een vervolgconsult (45-60 minuten(directe en indirecte tijd). Het Persoonlijke voedingsadvies wordt tevens digitaal als PDF-document verstuurd per e-mail.  Bij digitale consulten wordt het voedingsplan alleen in PDF toegestuurd per email.
 
Je kunt tijdens de eerste afspraak (intakegesprek) beslissen of je losse consulten of het Diëtetiek pakket wilt afsluiten en of je een Persoonlijk (uitgebreid) voedingsplan wilt of advies aan de hand van het eetdagboek wilt bespreken (of beide) (het foto-voedings-dagboek is bij te houden tussen consulten in door de cliënt, voor evaluatie tijdens consulten met de dietist (stuur je voorbereidingen enkele dagen voor het consult toe, dan kan de dietist het dagboek voorbereiden m.b.t. de feedback). Ook is het mogelijk om enkel te kiezen voor een vragenconsult, waarbij je eenmalig een afspraak inplant bij de diëtist om vragen te stellen rondom holistische adviezen/coaching (veelal bij niet-medische hulpvragen, of wanneer vervolgconsulten niet nodig zijn).
 
Het tweede consult; Een lang vervolgconsult.
 
Bij de keuze om een Persoonlijk voedingsplan op te laten stellen door de diëtist, wordt deze tijdens een lang vervolgconsult, 45-60 minuten (directe en indirecte tijd)) doorgenomen (digitaal of in de praktijk). Er is uiteraard ook tijd voor vragen en de lichaamsanalyse (Alleen bij fysieke consulten in de praktijk, op de Beurer weegschaal of een huidplooimeting (indien naar wens)). Tevens bespreken we vragen met betrekking tot holisme, voeding en leefstijl.

 


Vervolgconsulten (via videobellen, chat of in de praktijk; Nederland of Portugal).

Vervolgconsulten duren bijv. 30 minuten (indirecte en directe tijd). Dit kan ook 15 minuten zijn, 45 minuten, 60 minuten of 90 minuten zijn, afhankelijk van de ingeplande tijd en behoefte van de client. Je wordt gewogen(indien een fysiek consult in de praktijk), er is tijd voor vragen, holistische coaching, bewustwordingstherapie & voedingspsychologie (o.a. cognitieve gedragstherapie) en je krijgt extra informatie (indien nodig) mee op formulieren/handouts (o.a. bij ziekten, zwangerschapsdiabetes, hormonale disbalans, PCOS) (via email). Tevens is er een mogelijkheid voor bewustwordingstherapie, verbeteren van de hoofd-lichaamsverbinding,  realiteitstoetsing, zelfbeeld/zelfvertrouwen coaching en cognitieve gedragstherapie vaardigheden indien je moeite hebt (automatische/aangeleerde) gedachten en gedragingen (met onder andere betrekking tot opvoeding, emoties, levensstijl, etc.) te veranderen. Je krijgt vaardigheden mee naar huis om te werken aan gedachten, gedragsverandering, zelfbeeld en bewustwording.
 
De vervolgconsulten worden ingedeeld naar behoefte en verschillen van informatie afgestemd op persoonlijke hulpvragen en doelen.

 

Na elk consult (na de intake, maar ook na vervolgconsulten) ontvang je actiepunten of een handout met besproken adviezen en informatie tijdens het consult. Zo kun je alle informatie rustig doorlezen en aan de slag met de oefeningen of actiepunten.

(Je ontvangt deze hand-out uiterlijk op dezelfde dag als het consult heeft plaatsgevonden).

 
 
Weegconsulten (alleen mogelijk wanneer de dietist op locatie is).
 
Weegconsulten zijn apart in te plannen in de praktijk (bijv. als je een digitale intake hebt ingepland en een voedingsplan wilt laten berekenen/maken) of als je graag je lichaamsanalyse wilt weten.

of....

Heb je het Persoonlijke voedingsplan of het voedingsadvies helemaal eigen gemaakt en geen intensieve begeleiding meer nodig, maar wil je wel langskomen om te wegen om na te gaan hoe je lichaamssamenstelling eruit ziet? Of heb je geen behoefte aan een persoonlijk voedingsplan/advies en wil je graag een lichaamsanalyse laten uitvoeren?

 

Dan is het mogelijk om weegconsulten in te plannen. Je meetgegevens (lichaamsanalyse) worden opgenomen via een Medische Beurer Weegschaal (totaal lichaamsgewicht, ruststofwisseling (calorieverbruik in rust, BMR), BMI, vochtpercentage, metabolische leeftijd, orgaanvetwaarde, botmassa, spiermassa en het vetpercentage). 
 
Een Weegconsult duurt 10-15 minuten (indirecte en directe tijd).  

 

Het is ook mogelijk om zelf een betrouwbare weegschaal aan te schaffen. De dietist kan je hierin adviseren (verschillende prijs- en kwaliteit categorieën (thuisweegschalen zijn tegenwoordig van hele goede kwaliteit - en hierdoor kan een lichaamsanalyse ook thuis worden gemeten). (Bij Interesse; De dietist kan mogelijk een advieslijst van weegschalen toesturen in verschillende prijs-/kwaliteitsranges).

 
Eetproblemen & eetstoornissen:

 
Bij een eetstoornis kan er bijvoorbeeld de voorkeur worden gegeven aan 'blind' wegen. Enkel de diëtist ziet het gewicht/ de lichaamsanalyse(meting) en ziet de vooruitgang/stilstand/achteruitgang. Deze kan eventueel (in overleg en met toestemming van de cliënt, besproken worden met de psycholoog of andere behandelaars, net als het behandelplan). Daarnaast kan er naast een persoonlijk voedingsplan, holistische coaching, cognitieve gedragstherapie worden gegeven.

 

Jongeren/kinderen met een eetprobleem/eetstoornis kunnen worden verwezen naar behandelaars (psychologen) waar Diëtistenpraktijk DDiëtist mee samenwerkt om de behandeling te optimaliseren. Tevens kunnen ouders (in overleg) op de hoogte worden gehouden van de behandeling en is er overleg mogelijk (overleg vindt alleen plaats indien naar wens en altijd in overleg met de betreffende cliënt). Voor de ouder-overleggen geldt een los tarief.
 
Vragenconsult
 

Wil je alleen langskomen om vragen te stellen (of eenmalige holistische coaching) en geen persoonlijk voedingsplan of -advies, dan kan dit natuurlijk ook.  Het is mogelijk om een los consult in te plannen om vragen over voeding en leefstijl door te nemen met de diëtist.

 

Neem een (leuk) schrift, dagboek, notitieboekje of blokje mee om je notities in te maken of gebruikt je laptop, tablet, telefoon, etc.. Met betrekking tot een vragenconsult kan je kiezen voor een kort consult (30 minuten (incl. directe en indirecte tijd), een middenlang consult (45 minuten (incl directe en indirecte tijd), of een lang consult (60 minuten (incl. directe en indirecte tijd).  Soms kan het handig zijn om een vooraf bijgehouden eetdagboek (of eetdagboek foto's) mee te nemen (of toe te sturen per email), zodat deze besproken kan worden tijdens het vragenconsult. Dit kan je overleggen met de diëtist, afhankelijk van je hulpvraag/hulpvragen. M.b.t. voorbereidings- & nabereidingstijd geldt een los tarief (denk aan vb oefeningen gemaakt door de client, eetdagboeken, foto's, toegestuurde vragen, etc.).
 
Online consulten, videoconsulten - e-Health of eetdagboekcoaching; Instacoaching of voedingsfotodagboekapp. coaching.
 
Het is ook mogelijk om holistische coaching op afstand via online consulten (videobellen op afspraak bijv.) in te plannen (of telefonisch). Het is dan belangrijk dat je het intake formulier + een eetdagboek toestuurt naar Diëtistenpraktijk DDiëtist (info@ddietist.nl). + getekende algemene voorwaarden van de praktijk toestuurt bij het willen volgen van een langer traject. Deze formulieren vind je terug op de website. Er kunnen ook losse vragenconsulten worden ingepland.

 

 

Voor meer informatie over het (persoonlijke) behandeltraject/programma en mogelijkheden kun je contact opnemen met Dietistenpraktijk DDietist.

 

 

 

*Iedere hulpvraag per client is persoonlijk. Op deze pagina wordt een algemene omschrijving gegeven van 'hoe de behandeling eruit kan zien en kan worden opgebouwd'. Dit kan per persoon verschillen/afwijken, afhankelijk van persoonlijke wensen en het behandelplan die de diëtist opstelt.

Behandeltraject 
Diverse Consulten  & Mogelijkheden
Mededeling - Digitale consulten en services;
Vanaf de zomer 2022
alleen 'Digitale intakes/consulten' mogelijk.
Ivm emigratie en opening praktijk in Portugal, Sagres.
De digitale diensten bij Dietistenpraktijk DDietist hebben dezelfde resultaten als consulten in de praktijk, met als bijkomend voordeel dat consulten vanuit huis, werk, of elke gewenste plek gevolgd kunnen worden.

Tijdens de behandeling kunnen we o.a. behandelen (aan de hand van persoonlijke hulpvraag- & vragen):

 • Een Persoonlijk Voedingsplan, en/of

 • Feedback op je (foto-)eetdagboek (stap voor stap).

 • Gezonde volwassen stem ontwikkelen (validerende, liefdevolle, gezonde grenzen-stellende)

 • Hoofd-lichaamsverbinding verbeteren.

 • Je levensenergie vergroten (Qi).

 • Emoties leren scheiden van voeding.

 • Voeding als medicijn (Voeding & medicatie juist op elkaar afgestemd).

 • Advies aan de hand van je (foto-) eetdagboek.

 • Los Vragenconsult.

 • Weegconsult.

 • Online advies - e-Health.

 • Orthomoleculair advies (advies met betrekking tot supplementen).

 • Bewustwordingstherapie.

 • Voedingspsychologie - Cognitieve gedragstherapie.

 • Zelfvertrouwen coaching.

Puur voedingsadvies dietist natuur dietist natuurdietist eetproblemen eetstoornis emotioneel eten hormoonbalans

In het Persoonlijk Voedingsplan wordt gebruikt gemaakt van Maatbekers/Cups in plaats van een weegschaaltje. Zo wordt wegen van voeding geen obsessie (op de gram afmeten) en kunnen hoeveelheden beter worden ingeschat op een later moment  (bijv. 1 cup = 1 vuist).

Puur voedingsadvies dietist natuur dietist natuurdietist eetproblemen eetstoornis emotioneel eten hormoonbalans
 • Voedingsadviezen en leefstijladviezen op maat.

 • Rekening houdend met de hormoonbalans, effect en functie(s) van voeding leren op het lichaam, Emoties leren scheiden van voeding.

 • Waar let je op als je uit eten gaat of ergens gaat lunchen?

 • Advies altijd afgestemd op persoonlijke doelen en voorkeuren.

 • Gemakkelijk vol te houden.

 • Emotionele en Fysiologische triggers leren voorkomen, door inzicht, coaching en vaardigheden.

 • Voeding/producten uit de natuurwinkel en/of reguliere supermarkt. 

Zie ieder consult als een voedingsles. Kom steeds meer te weten over voeding omtrent uw persoonlijke situatie.

Tip: Schaf een mooi notitieboekje aan, voor aantekeningen tijdens consulten (naast de hand-out die je ontvangt en of actiepunten na een consult van de diëtist).

Whole foods, natuurdietist, naturopath, naturalpath, orthomoleculair therapeut, voedingspsycholoog

Vertragen (stilstaan, uitzoomen), Bewustwording (Wat doe ik, Waarom doe ik dit), (her-)Verbinden (opnieuw contact leren maken met het lichaam en zijn / haar signalen).

*Een holistische visie/aanpak betekent dat je uitgaat van verbinding. Alles in en om je heen staat in verbinding met elkaar en het één kan niet zonder het ander. Holistisch gezien besta je uit vijf niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, energetische en spiritueel. Als die niveaus met elkaar in balans zijn, dan kun je spreken van een gezonde balans tussen lichaam en geest.
Puur voedingsadvies dietist natuur dietist natuurdietist eetproblemen eetstoornis emotioneel eten hormoonbalans

Hippocrates van Kos zei ooit al; 'Belangrijker dan de ziekte die de persoon heeft, is de persoon die de ziekte heeft.'

Mensen ontvangen en hun persoonlijkheid erbij betrekken en niet selecteren op een symptoom wel of niet. We moeten niet de behandelingsvormen centraal stellen en de personen erop afstemmen, maar personen als individuen zien en als geheel; op holistische wijze behandelen.

Scherm­afbeelding 2023-05-22 om 13.38.47.png
Scherm­afbeelding 2023-05-22 om 13.38.58.png
Whole foods, natuurdietist, naturopath, naturalpath, orthomoleculair therapeut, voedingspsycholoog
Whole foods, natuurdietist, naturopath, naturalpath, orthomoleculair therapeut, voedingspsycholoog
Whole foods, natuurdietist, naturopath, naturalpath, orthomoleculair therapeut, voedingspsycholoog

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page