top of page
Evidence based research Wetenschappelijk onderzoek interpretatie

Adviezen gebaseerd op Wetenschappelijk onderzoek

(= Evidence based research).

Interpretatie van Wetenschappelijk onderzoek.

(Hoe raadpleeg je Wetenschappelijk onderzoek)

(In het kort uitgelegd waar je op moet letten)

Wanneer je Wetenschappelijk onderzoek raadpleegt (met bijv. als doel deze informatie te gebruiken voor adviezen aan cliënten) moet je altijd goed kijken naar:

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd en gefinancierd (en met welk doel is dit onderzoek gedaan)?

 

Vroeger financierde de overheid veel Wetenschappelijk onderzoek, maar dit is allemaal te kostbaar geworden.

Universiteiten komen hoog in ranking, wanneer zij Wetenschappelijk onderzoek doen die wordt gepubliceerd en verschil maakt op de markt. Veel van die onderzoeken kunnen alleen worden gedaan met financiering door (grote) bedrijven. Deze bedrijven zijn gebaat bij een bepaalde uitkomst van het onderzoek (ivm publicatie).

Je kunt je dus voorstellen, dat onderzoek gemakkelijk te manipuleren is. Denk (met als doel) aan het onderschrijven van bepaalde producten, medicatie, methoden, etc.

Het is daarom belangrijk om Wetenschappelijk onderzoek onder de loep te nemen en na te gaan:

Wie zijn de onderzoekers?

Wie zijn de financierders?

En met welk doel is het onderzoek gedaan?

Interpretatie van: Evidence based (Wetenschappelijk) onderzoek

Evidence based research Wetenschappelijk onderzoek interpretatie

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page