top of page
Westerse en Oosterse geneeswijze verbonden Emoties en energie en gezondheid

Eén geheel.

De Oosterse geneeswijze (Traditionele Chinese Geneeswijze = TCG) heeft een holistische benadering. Dat betekent dat lichaam en geest als één geheel worden gezien: alle processen zijn met elkaar verbonden. Therapeuten die werken volgens de principes van TCG zien als onderliggende oorzaak van pijn of ziekte dat iets niet verandert of beweegt (er is een blokkade aanwezig), dat wél zou moeten veranderen of bewegen. Het vermogen om te veranderen in relatie tot iets anders wordt wel qi genoemd.

In de Oosterse geneeswijze / TCG opvatting is qi een soort energie, waarvan je bij de geboorte een bepaalde hoeveelheid meekrijgt en die altijd vrijelijk moet kunnen stromen.

Qi stroomt via de meridianen, een netwerk van ‘energie’banen over het lichaam en door de organen.
In de westerse opvatting is qi meer een abstracte beschrijving van lichaamsfuncties. De metafoor in de traditionele Oosterse geneeskunde is de gelijktijdige behandeling van de ‘takken’ en de ‘wortels’: de takken staan voor de symptomen waarmee je bij de behandelaar komt, de wortels zijn de onderliggende oorzaken van het probleem.

Uit balans.

Raakt de qi-stroom geblokkeerd, dan ontstaan klachten: het lichaam is uit balans. De Oosterse geneeskunde zegt dat een disbalans in de energiedoorstroming veroorzaakt kan worden door:

– Aangeboren constitutie
– Klimaat en weersomstandigheden
– Emotionele factoren
– Overwerk, honger, uitputting
– Ongelukken, chirurgie
– Levensstijl, dieet
– Woonplaats
– Milieuvervuiling, medicatie, contact met chemische stoffen

De westerse verklaring ziet obstructies in fysieke vorm, bijvoorbeeld vastzittend bindweefsel of spieren, waarbij onder andere bloed niet voldoende doorstroomt en daarmee de zuurstof- en voedselvoorziening van de cellen verstoord wordt.

Algehele conditie.

Een behandelaar/ Holistisch diëtist die de Oosterse geneeswijze hanteert, bekijkt dan ook de algehele conditie van zijn of haar cliënt; Holistisch. Omdat de behandelaar/Holistisch diëtist als doel heeft om jouw totale gezondheidstoestand weer in balans te brengen, zal hij of zij je vaak met verschillende methoden en adviezen behandelen. Het evenwicht kan worden hersteld via bewegingstherapie, of inwendig via voeding en supplementen, of aanpak van het zenuwstelsel/meridianen (energiestroom in het lichaam). Daarnaast kan de Holistische diëtist gebruikmaken van aanvullende technieken en verwijzen naar behandelaars die de qi-stroom in balans kunnen brengen (zoals acupunctuur bijvoorbeeld).

Geneeswijzen van nu.

Wat de Oosterse geneeswijze zo geschikt maakt voor onze hedendaagse maatschappij, is dat deze geneeswijze de psychische, emotionele en lichamelijke kanten van de mens samenpakt. Paramedische/Holistische diëtisten zijn opgeleid om te focussen op de 'hele persoon', niet alleen op de ziekte én alle symptomen worden met elkaar in verband gebracht. Iedere patiënt is uniek, twee mensen met dezelfde westerse diagnose kunnen verschillende behandelingen nodig hebben.

 

De Westerse geneeskunde is vooral gefocust op aanpakken van het symptoom (symptoombestrijding). De Westerse geneeskunde is bij acute zorg erg effectief. We kunnen niet zonder. Bij andere niet-acute zorg is het belangrijk om Westerse (soms is medicatie nodig en een belangrijke ondersteuner in het proces naar heling, maar hierbij is het belangrijk niet alleen de medicatie te gebruiken, maar ook te werken aan heling vanuit de kern) & Oosterse geneeswijzen te combineren om het lichaam vanuit de kern te kunnen helen.

Westerse & Oosterse geneeswijze verbonden.

Oosterse geneeswijze, alternatief, levensenergie, voeding en gezondheid
Oosterse geneeswijze, alternatief, levensenergie, voeding en gezondheid
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian
Levensenergie, Holistische gezondheid, holistic health, dietist dietician dietitian

De signaalfunctie van het lichaam;
Verbinding van energie, emoties en gezondheid.
Emoties zijn een vorm van energie.
Het doorstromen, of blokkeren van energie is verbonden aan gezondheid.

De invloed van emoties (= energie) op onze gezondheid.
Emoties zijn van alle dag en van alle tijden. Je bent blij als alles mee zit, verdrietig als je iemand mist of pijn hebt. Je bent boos als zaken niet gaan zoals je had gedacht, bang als je je in een gevaarlijke situatie bevindt en melancholisch als je terug denkt aan betere tijden.

In normale omstandigheden is er een gezonde bezorgdheid voor positieve en negatieve ervaringen van het leven.

Een overdaad aan emotie vreet energie, verstoort de energiehuishouding en verzwakt het immuunsysteem, heeft invloed op ons zenuwstelsel.

Onze maatschappij (rat race, gehaastheid, tekort aan verbinding met de natuur, tekort aan verbinden met mensen om ons heen, tekort aan rust) veroorzaakt op emotioneel (& energetisch vlak, emoties zijn energie) vlak steeds meer uitdagingen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Meer aandacht voor gezonde voeding en -leefwijze kan ons helpen de balans te bewaren en onze lichamelijke en emotionele weerbaarheid te vergroten.

 

Elke emotie heeft een eigen effect op onze Qi, levenskracht/energie. Emoties kunnen onze energie doen oplossen of juist chaos veroorzaken in het lijf. Hierdoor hebben emoties (en onze energie - ook trauma's die we hebben vastgezet in ons lijf) ook effect op onze organen en meridianen.
Elke emotie (= energie) heeft zelfs een voorkeur voor een orgaan. Hierdoor heeft een orgaan dat niet goed functioneert weer effect op een of meerdere emoties. Emoties en organen hebben effect op elkaar.

Dit is belangrijk want het is al duizenden jaren bekend dat emoties je gezondheid kunnen ondermijnen. Zeker als ze plotseling of te heftig zijn of als ze te lang duren of zich steeds herhalen en zeker als ze niet geuit worden. Wanneer duidelijk is wat emoties veroorzaken in het lichaam, kan het lichaam beïnvloed worden om tot een gezonde balans te komen door middel van verschillende Oosterse & Holistische behandelingen;
Een combinatie van Westerse en Oosterse geneeswijze.

 

Ziekmakende emoties (verstoorde energiebalans).

De mens maakt deel uit van de natuur en is een weerspiegeling van het universum. Als je de universele beweging van Qi begrijpt, begrijp je de beweging in het lichaam. Binnen de 5 elementen of -fasenleer hoort bij elk element een beweging, een orgaan, weefsel, zintuig enzovoorts. In normale omstandigheden is het lichaam en de natuurlijke beweging in balans. Als de balans verstoort wordt praten we in het kader van emoties over Qi Qing oftewel de 7 ziekmakende emoties die de natuurlijke richting van Qi veranderen.

Welke klachten?

Woede en frustratie zorgt ervoor dat energie in het lichaam naar boven stijgt. Opgekropte woede stagneert energie stroom in het lichaam. Maar ook verontwaardiging, vijandigheid en bitterheid behoren hierbij. Dit uit zich in een rood gezicht, rode ogen, geïrriteerdheid, woede uitbarstingen of gelatenheid, niet accepteren van eigen of andermans grenzen. Fysieke klachten kunnen zich presenteren als duizeligheid, tinnitus, hoofdpijn, ontstoken sinussen, verhoogde spierspanning met name in nek en schouders, pijn rond het middenrif of in de flanken, zuchten, PMS, trillen, beven, tics en epilepsie.

Vreugde zorgt er voor dat de energie in het lichaam in harmonie is en ontspant. Vuur element uit balans kan zich voordoen als een overmaat of te weinig passie of ijdelheid en jalousie. Te veel ‘vreugde’ of manie kan het hart beschadigen. Op lichamelijk vlak kan zich dit uitten in concentratieproblemen, fobieën, hartkloppingen, aanvallen van overvloedige transpiratie en slaapstoornissen. Of zelfs onsamenhangende spraak en grillig gedrag.

Piekeren en tobben stagneert of verstrikt Qi. Dit kan vervolgens ook tot over bezorgdheid, loyaliteitsconflicten of obsessie leiden. Men kan last hebben van vermoeidheid, vergeetachtigheid, gebrek aan kracht, opgeblazen buik, verstoring van eetlust, -eetpatroon of -ontlasting. Ook kan dit slapeloosheid veroorzaken of een op hol geslagen bloedsuikerspiegel.

 

Verdriet en melancholie zorgen voor een energie die van buiten naar binnen in het lijf gaat en oplost. Uit balans kunnen zich op emotioneel vlak klachten voor doen als depressie, rouwen, geen afscheid kunnen of willen nemen, blijven hangen in het verleden. Overdreven bezorgdheid en verdriet verzwakken en blokkeren de long. De borstkas wordt ingetrokken en de ademhaling blijft oppervlakkig. Dit kan zich vertalen in lichamelijke klachten als kortademigheid, hyperventilatie, traag spreken, spontaan zweten en snel huilen.

Diep gewortelde angst die er voor zorgt dat de energie naar beneden wordt getrokken beschadigt de nieren maar ook de blaas. Op emotioneel vlak kunnen ze zich uiten als faalangst, geslotenheid, conflict met de tijd, uitstelgedrag en ‘gevoelloosheid’.  Angst kan resulteren in lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, paniek, rugklachten, kouwelijkheid en uitputting of burn-out. Maar ook nachtelijk urine verlies of incontinentie en diarree.

Mentale shock daarentegen is een ander soort emotie, deze zorgt ervoor dat energie chaotisch wordt. Dit uit zich in slapeloosheid, hartkloppingen, kortademigheid tot zelfs onvermogen tot schreeuwen, warrige taal en een starende blik.

Er valt zo veel te vertellen over dit onderwerp. Dit en meer hierover is te lezen in onderstaande boeken.

Bronnen:

Maciocia, G., (2005), De praktijk van de Chinese Geneeskunde, Nederlandse vertaling, Brussel, Satas

Martens, G. (2006), Huang Di Nei Jing Su Wen, Maastricht, Uitg. Boekenplan

Martens, G.,(2007), Huang Di Ba Shi Yi Nan Ying, ‘opheldering van moeilijke kwesties in klassieke teksten’ Chinese geneeskunde in vraag en antwoord, Uit Engelse bronnen vertaald, Maastricht, Boekenplan

Pirog, J.E.,(1996), The Practical Application of Meridian Style Acupuncture, California Pacific View Press, Berkeley

Qing Bai, (2004, 2005, 2006, 2018, 2019) Klapper BVO, TuiNa en Acupunctuur

Wang, Yu-Yi, Robertson J.D., (2008) Applied Channell Theory in Chinese Medicine: Wang Ju-Yi’s Lectures on Channel Therapeutics, Seattle, Eastland Press

https://zhong.nl/de-invloed-van-emoties-op-onze-gezondheid/

https://zhong.nl/meer-wat-traditionele-chinese-geneeskunde-tcg/

Traditionele Chinese geneeskunde holisme gezondheid dietist Holistisch

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page