top of page
Dietistenpraktijk Amsterdam Amstelveen Almere Buitenveldert, Eetstoornissen, PCOS, Zwangerschap, Diabetes, Cholesterol

Waarop zijn de tarieven van de diëtist gebaseerd en waarom lopen tarieven van diëtisten uiteen?

Dietisten verschillen van elkaar qua behandelwijze/visie, kennis, indeling van consulten, tijdsbesteding per consult, etc. Bekijk hieronder waarom het mogelijk is dat sommige diëtisten een hoger tarief hanteren dan anderen. De tarieven zijn o.a. afhankelijk van:

- Hoeveel bijscholingen een diëtist heeft gevolgd/volgt (kennis/diploma's, expertise, maar ook ervaringsdeskundigheid). Of de diëtist verder geschoold is na de opleiding HBO Voeding en Diëtetiek en hoeveel jaren ervaring hij/zij heeft (heeft de diëtist bijv. kennis over diverse therapievormen, diverse labtest mogelijkheden en hormoon inzichten. En welke specialisatie(s) heeft de diëtist?).

- Welke meetapparatuur wordt er gebruikt in de praktijk? Gebruikte apparatuur en de kwaliteit hiervan loopt bij diëtisten sterk uiteen. Denk aan weegschalen, huidplooimeter en bloedtesten (o.a. glucose, vitamine D, cholesterol - apparatuur waarmee direct in de praktijk getest kan worden). Bij dietisten/praktijken lopen aangeschafte meetapparatuur uiteen.

- Of de administratietijd incl. het tarief is of excl. die de praktijk hanteert (sommige diëtisten/praktijken zullen naast het consult tarief nog kosten in rekening brengen voor administratieve taken. Bij Dietistenpraktijk DDietist is de gebruikelijke administratietijd incl de consult tarieven - Dus geen extra onverwachtse kosten achteraf, wanneer de behandeling is afgerond).

- Of er naslagwerk wordt meegegeven/toegestuurd aan de client of emails incl. of excl. het consult tarief zijn (denk aan hand-outs, informatie materiaal, emails, up to date houden van de behandeling van uw kind).

- De hoeveelheid tijd die de diëtist in de ontwikkeling van o.a. voorlichtingsmaterialen, hand-outs & (nieuwe) behandeltechnieken (of verbetering hiervan) steekt en de hoeveelheid tijd die de diëtist in de client investeert naast het consult (buiten consult tijd om).

- Hoe de voedingsplannen zijn opgesteld? Is het een persoonlijk (berekeningen in micro-/macro nutriënten) voedingsplan en hoe uitgebreid is deze - denk aan variatie en keuze mogelijkheden? Of een standaard voorbeeld dagmenu of standaard weekplan? (Dietistenpraktijk DDietist maakt altijd alle voedingsplannen helemaal op persoonlijke behoeften - hier wordt aandachtig en veel tijd aan besteed) + mogelijke holistische kijk.

- Is de diëtist gecontracteerd of niet-gecontracteerd? (een diëtist kiest er zelfstandig & bewust voor gecontracteerd te zijn of niet-gecontracteerd. Dietistenpraktijk DDietist werkt al jaren zonder contracten met zorgverzekeraars (voorheen wel altijd contracten afgesloten met zorgverzekeraars), omdat wij meer voordelen zagen in contractvrij werken (de kwaliteit van de zorg die wij kunnen aanbieden is verbeterd - door o.a. meer tijd voor de client of kan tijd efficienter worden gebruikt (geen administratieve rompslomp), hierdoor meer tijd voor (& bredere) bijscholing(en) van de dietist, meer vrijheid m.b.t. tijdsindeling en behandelplan, verbeterde waarborging van de privacy van de client, enz.). Alle voordelen & nadelen van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg kunt u hier nalezen).

Deze contractvrije keuze doet niets af aan de kwaliteit en kennis van de diëtist. De kwaliteit wordt namelijk bepaald door het Kwaliteitsregister voor Paramedici. 

Dascha Willemsen staat hier als kwaliteitgeregistreerd diëtist genoemd: 

KP-registratienummer: 89912937389. 

- Hoe tevreden zijn voorgaande clienten. Mond op mond reclame en Zorgkaart recensies. 

- De locatie waar de diëtist is gevestigd (denk aan vestigingslocatie in Nederland*; praktijkhuur + service m.b.t. parkeergelegenheid, wachtruimte met voorzieningen, receptie, uitstraling - alle vaste lasten die de praktijk met zich meebrengt) etc.

*Vergoedingen via verzekeringen zijn bij elke dietist hetzelfde (mits vergeleken met dezelfde polis en gecontracteerd of ongecontracteerd zorg hetzelfde is). Vaste lasten verschillen enorm per dietist (vaste lasten praktijk in Brabant (bijv.) en in Amsterdam(bijv.) lopen ver uiteen), maar verzekeraars hanteren maar één vast vergoedingstarief in heel Nederland. Bij de ene dietist wordt er dus meer vergoed dan bij de ander.

Dietistenpraktijk Amsterdam Amstelveen Almere Buitenveldert, Eetstoornissen, PCOS, Zwangerschap, Diabetes, Cholesterol
Dietistenpraktijk Amsterdam Amstelveen Almere Buitenveldert, Eetstoornissen, PCOS, Zwangerschap, Diabetes, Cholesterol
Dietistenpraktijk Amsterdam Amstelveen Almere Buitenveldert, Eetstoornissen, PCOS, Zwangerschap, Diabetes, Cholesterol

Waarom lopen tarieven Diëtetiek uiteen?

Dietistenpraktijk Amsterdam Amstelveen Almere Buitenveldert, Eetstoornissen, PCOS, Zwangerschap, Diabetes, Cholesterol

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page