top of page
Holistisch dietist, zwangerschapsdiabetes, pregnancy diabetes, gestational diabetes, voedingspsycholoog

Bent u geen client bij Verloskundigenpraktijk Hygiea, kijkt u dan bij tarieven --> Speciale tarieven voor cliënten verwezen door VPHygiea zijn enkel van toepassing indien verwijzing door verloskundigen van VPHygiea voor een behandeling van zwangerschapsdiabetes bij Dietistenpraktijk DDietist.

 

Nederlands:

Pakket speciaal voor clienten van Verloskundigenpraktijk Hygiea. 

Is er bij  u (beginnende) Zwangerschapsdiabetes (Gestational Diabetes) geconstateerd en bent u verwezen door Verloskundigenpraktijk Hygiea naar Dietistenpraktijk DDietist voor adviezen met betrekking tot de bloedsuikerspiegel & het voedingspatroon?

Zwangerschapsdiabetes kan risico's veroorzaken voor uw ongeboren kindje en uzelf. Via de dietist verkrijgt u informatie over het stabiliseren van uw bloedsuikerspiegel door veranderde voedingsinname en combinaties.

Tevens kunt u naar behoefte uitleg krijgen over Zwangerschapsdiabetes, hoe en wanneer u metingen verricht met uw bloedglucosemeter, hoe u dit registreert/bijhoudt en waar u een glucosemeter kunt aanschaffen.

English:

Package especially for clients of Midwifery Practice Hygiea.

Are you diagnosed with (starting) Gestational Diabetes and have you been referred by Midwifery Practice Hygiea (Verloskundigenpraktijk Hygiea) to Dietistenpraktijk DDietist for advice, regarding the blood sugar level and diet (nutritional advice)?

 

 

Gestational diabetes can cause risks for your unborn child and yourself. The dietician wil give you the information you need to stabilise your blood sugar levels by changing nutritional intake and learning the effect of nutritional combinations.

 

Its also possible to receive information about Gestational Diabetes related to; How to measure (and which times) with your blood glucose meter/device, how to register/keep track of these values and where you can purchase a glucose meter.

Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea
Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea
Zwanger, zwangerschapsdiabetes, Gestational Diabetes, Verloskundigen, Verloskundigenpraktijk Hygiea

*Behandeling Zwangerschapsdiabetes (summery)

Traject Zwangerschapsdiabetes.

Verwezen via Verloskundigepraktijk Hygiea: 

- 100 euro*** (indien de glucosemeter al aanwezig is en de verloskundige uitleg heeft gegeven over het exacte meten (hoe, hoevaak, wanneer (meter is tevens al aanwezig, de client weet hoe de meter moet worden gebruikt en hoe het voedingsdagboek moet worden bijgehouden)).

(***Van toepassing bij cliënten die al eens eerder zwangerschapsdiabetes hebben gehad - bij een voorgaande zwangerschap én begeleiding hebben gehad van Dietistenpraktijk DDietist).

In de meeste gevallen volgen cliënten dit traject;

- 150 euro* (extra uitleg voorafgaand aan het lange consult (digitaal of in de praktijk) van de glucosemeter, voedingsdagboek, gebruik glucosemeter per email (de volledige behandeling).

(*nieuwe cliënten met de diagnose zw.dm - eerste zwangerschap, eerste keer zw.dm. en een eerst behandeling starten rondom zw.dm. via Dietistenpraktijk DDietist.

Op eigen initiatief, of verwezen via andere praktijk:

- 234 euro

Belangrijke mededeling mbt behandeling Zwangerschapsdiabetes:

Glucose apparaat/machine zelf te bestellen op eigen kosten, of via VPHygiea te bestellen/aan te vragen bij de Verloskundige.

Tarieven dietetiek zijn excl. glucose meter, prikpen/prikkers, strips, etc.

Cliënten verwezen door:
Verloskundigenpraktijk Hygiea Zwangerschapsdiabetes 

Benodigde consulten:

***(totaal 100 euro)

1. Eenmalig lang consult op praktijklocatie of online (video of chat consult) (max. 60 minuten directe tijd +

Voorafgaand aan het consult - email met uitleg mbt bijhouden van een eetdagboek en glucosewaarden + template dagboek. 

2. Evaluatie moment (per email) na het lange consult (na adviezen) feedback/evaluatie bijgehouden eetdagboek. 

Vaak tevens benodigd ter voorbereiding: 

(totaal 150 euro):

0. Uitleg/instructies (voorafgaand per email) over gebruik van de glucosemeter + uitvoeren van metingen (hoe te meten + tijden waarop gemeten moet worden)

* uitleg glucosewaarden + uitleg voedingsdagboek en template (alleen per email)

100 euro***- 150 euro*

(Normale prijs: 234 euro*)

(exclusief glucosemeter)

(incl. administratieve tijd 'benodigde consulten')

(excl. administratieve tijd 'eventueel')

(Eventueel losse vervolgconsulten in te plannen bij vragen of nogmaals evalueren glucosewaarden en eetdagboek)

(*In enkele/sommige gevallen is er na het traject een extra evaluatie nodig van een week (een week bijhouden van voeding en de curves + evalueren --> 126 euro voor een herevaluatie in de praktijk of digitaal (98 euro + 28 euro dossier tijd (voor-/nabereiding) 

Required consultations:

***(total: 100 euro)

1. One long consultation on the practice location or digital (video call or chat) (max. 60 minutes direct time +

Before the consultation per email: Instructions/explanation of keeping track of a food diary + glucose tracking, template by email)

2. Evaluation (by email) after the long consultation. Feedback/evaluation from the dietician on your food diary/glucose levels.

 

In many cases needed as well: 

(total: 150 euro):

0. Information/explanation about 'How to use/measure with' the glucose meter (How many times and how to measure)

- Information/explanation of glucose values, keep track of a fooddiary

(only per email ) + (sending food diary template & glucose values ​​by email - feedback by the dietician by email)

 

100 euro*** - 150 euro*

(***Van toepassing bij cliënten die al eens eerder zwangerschapsdiabetes hebben gehad - bij een voorgaande zwangerschap én begeleiding hebben gehad van Dietistenpraktijk DDietist)

(*nieuwe cliënten met de diagnose zw.dm - eerste zwangerschap, eerste keer zw.dm. en een behandeling starten rondom zw.dm. via Dietistenpraktijk DDietist).

 

(Normal price: 234 euro)

(excluding glucose machine)

(incl. administration time 'required consultations')

(excl. administration time 'optional')

(*In some/some cases, an additional evaluation of one week is required after the process (one week of keeping track of nutrition and the curves + evaluation --> 126 euros for a re-evaluation in practice or digitally (98 euros + 28 euros file time (pre-/post-preparation)

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page