top of page
Hoogsensitief empath emoties emotion e motion ontwikkeling emoties emotionele ontwikkeling emotionele verwaarlozing

HSP vs Empath

Veel hoogsensitieve mensen (HSP's) zijn ook Empaths, maar er kan een verschil zijn tussen Empaths en HSP's. Een hoge mate van empathie hebben is slechts een van de vier eigenschappen die iemand tot een HSP maken, en HSP's zijn naast emoties ook gevoelig voor vele soorten prikkels. Het is waarschijnlijk dat de meeste empaten hooggevoelig zijn, maar niet alle hoogsensitieve mensen zijn noodzakelijkerwijs Empaths.

Tekenen dat je mogelijk een Empath bent...

1. Je neemt de emoties van andere mensen over, spiegelen.

2. Soms ervaar je plotselinge, overweldigende emoties wanneer je in het openbaar bent of voelt een bepaalde energie.

3. De 'sfeer' (ene energie) op een plek is belangrijk voor jou.

4. Je begrijpt waar mensen vandaan komen (kan je inleven en het doorvoelen) en hebt daarom ruimte voor hun problemen.

5. Mensen wenden zich tot jou voor advies en openen zich snel bij jou.

6. Tragische of gewelddadige gebeurtenissen op tv kunnen je volledig uitschakelen of je emoties intens beïnvloeden.

7. Je kunt je liefde voor dieren en/of baby's niet in bedwang houden.

8. Je kunt ook de lichamelijke ziekten van mensen soms voelen, niet alleen hun emoties (en energie).

9. Je kunt overweldigd raken in intieme relaties.

10. Je voelt het als mensen tegen je liegen. 

11. Je begrijpt niet waarom een leider zijn team niet op de eerste plaats zou zetten. Je ziet mensen van dezelfde waarde of zelfs van meerwaarde.

12. Je hebt een kalmerend effect op andere mensen - en de kracht om ze te helpen.

13. Je kunt niet iemand met pijn zien zonder te willen helpen.

 

Kortom: 'Empaten zijn zeer gevoelige, fijn afgestemde instrumenten als het om emoties gaat. Ze voelen alles, soms tot in het extreme, en zijn minder geneigd om gevoelens te intellectualiseren. Intuïtie is het filter waardoor ze de wereld ervaren. Empaten zijn van nature 'gevende' mensen, spiritueel afgestemd en goede luisteraars. Door dik en dun zijn ze er voor jou, verzorgers van wereldklasse - geeft bijvoorbeeld Dr. Judith Orloff aan, auteur van The Empath's Survival Guide (boek).

Uitdagingen

Zo gevoelig zijn kan z'n uitdagingen met zich mee brengen. Zo is de kans groot dat je niet al te veel sociale evenementen achter elkaar aan kunt, en moet bijkomen als je een dag onder de mensen bent geweest. Maar is de kans ook groot dat je sneller geraakt bent door een gemene opmerking en je hier nog heel lang aan vast blijft houden. 

Je voelt waarschijnlijk fysieke pijn en emotionele pijn, in zo'n geval en je vindt het waarschijnlijk moeilijk dit los te laten. Daarnaast is het bewust zijn van je eigen behoeften en het hebben van grenzen (en die duidelijk aangeven) een uitdaging voor Empaths. Dit kost tijd en oefening. Dat komt doordat je vaak mensen aantrekt die emotioneel instabiel zijn. Je begrijpt hun situatie, en wil ze graag helpen. En de kans dat je dit doet ten koste van jezelf, is daarbij groot. Maar op den duur kan dat grote gevolgen hebben. Waanzinnig mooie eigenschap, dus, het zijn van een Empath, maar met de nodige uitdagingen. 

Grenzen aangeven.

Grenzen aangeven, die 'boundaries' hebben is (als je een HSP/Empath bent) hoogstwaarschijnlijk een uitdaging voor je. En je hoort veel over grenzen, maar 'HOE' zorg je ervoor dat je je eigen grenzen helder hebt en ze ook nog eens goed kunt bewaken? 

Tijdens de behandeling gaan we hier dieper op in.

Identificeer je eigen behoeften.

Empathische mensen kunnen vooral profiteren van mensen die grenzen stellen aan de hoeveelheid tijd en energie die we aan anderen geven. Zonder deze limieten merken we vaak dat aan onze behoeften als laatste wordt voldaan, of helemaal niet. Bedenk dus goed hoeveel (energetisch beschikbare) tijd je hebt en hoe je deze indeelt. Hoe laad je op, welke dingen doe je voor jezelf, waar word je moe van, welke mensen geven je energie en welke niet? 

Denk eerst even rustig na voor je 'ja' zegt... stel vragen van anderen uit met: Ik kom er later even op terug (als je het niet erg vindt) (dat laatste tussen haakje.. is weer echt iets voor een HSP-er/Empath om te zeggen).
Als iemand iets aan je vraagt, wil je direct helpen. Leer jezelf aan om te vragen of je er even later op terug kunt komen. Ook al lijkt de persoon in kwestie je een gevoel van urgentie te geven, laat dat gevoel bij hen. 
Geef aan dat je het niet zeker weet, of tijd nodig hebt om erover na te denken. Of zeg: Ik moet mijn schema/agenda nakijken, maar ik laat het je morgen zeker weten. Als we weer alleen zijn, kunnen we ons afvragen hoe we ons werkelijk voelen en of we de tijd, energie en het verlangen hebben om het verzoek te accepteren. Wat betekent dat het helemaal oké is als je de tijd hebt, maar bijvoorbeeld geen 'energie' ervoor hebt, of gewoon 'nee' zegt omdat je het gewoon niet wilt. Jouw wensen tellen ook.

 

Dit geld overigens ook als er mensen zijn met emotionele problemen die al je energie opslurpen. Hoe je dan eenvoudig 'nee' zegt? 

'Ik weet dat je pijn hebt en ik wil er echt voor je zijn. De waarheid is dat ik het nu ook moeilijk heb. Ik kijk er naar uit om je te ondersteunen als ik emotioneel weer op eigen benen sta.'

'Ik heb echt genoten van dit gesprek, en een deel van mij wil niet dat het eindigt! Ik merk echter dat ik erg moe aan het worden ben, dus ik ga naar huis.'

Zie reacties als waardevolle signalen.

Belangrijk om op te merken, is hoe anderen reageren op jouw grenzen. Gaan ze er tegen in? Vinden ze het moeilijk? Geven ze je een slecht gevoel of voel je je schuldig na hun reactie? Denken ze dat jouw grenzen voor hun niet gelden? Dit alles is nuttige informatie over de kwaliteit van die relatie. 

Jij doet er ook toe, en dat mag je niet vergeten.

Hoogsensitief (HSP) & Empath

Ontwikkeling HSP / Empath  
(emoties = e-motie = energie in motion - energie) & emotionele ontwikkeling...

Emoties reguleren

Kinderen zijn emotioneel competent als zij de oorzaak van hun emoties herkennen en begrijpen, emoties kunnen reguleren en gepast kunnen uiten in sociale interacties. Deze verschillende onderdelen van emotionele competentie hangen samen; als je gespannen bent, maar niet goed begrijpt waar dit gevoel vandaan komt, is het moeilijk om je emotie te reguleren en adequaat op de oorzaak van je emotie te reageren.

Kinderen ontwikkelen emotionele competentie door interactie met hun omgeving, bijvoorbeeld door te ervaren hoe anderen reageren. Of doordat volwassenen uitleg geven over emoties, intenties en gedrag en door vaardigheden te oefenen met leeftijdsgenoten. 

Wanneer ouders/volwassenen hun emoties niet goed kunnen reguleren en niet gepast reageren... of zich ongepast uiten tijdens sociale interactie, kunnen kinderen deze als onveilig ervaren en (hyper)alert worden op emoties van mensen om hen heen. Om zo conflicten te vermijden, de rust te bewaren, onveilige situaties uit de weg te gaan, anderen emotioneel en energetisch te leren 'lezen' (eigen behoeften en grenzen aan de kant zetten).

Het is mogelijk dat 'hoogsensitiviteit (HSP & Empath 'labels') ' meer tot uiting komt bij een kind (en later als volwassene), wanneer er volwassenen in de naaste omgeving zijn van het kind, die zelf emotioneel niet goed zijn ontwikkeld (emotioneel zijn verwaarloosd*).

*(Emotioneel) Verwaarloosde kinderen (en volwassenen) hebben vaak geen (of weinig) verbinding met hun gevoel. Ze voelen zich vaak 'numb'. Ze hebben geleerd om hun gevoelens te negeren, te 'blokkeren' - doordat hun ouders er op een ongezonde manier op reageerden (er niet voor je konden zijn, door eigen-niet-opgeloste-trauma's (energetische blokkades)). Dat maakt dat deze kinderen vaak het idee hebben dat ze niet de moeite waard zijn (zijn niet 'gezien/gevalideerd' op emotioneel/energetisch vlak). Vaak wordt dit (onbewustgeneratie op generatie doorgegeven.

Hoogsensitief empath emoties emotion e motion ontwikkeling emoties emotionele ontwikkeling emotionele verwaarlozing
Hoogsensitief empath emoties emotion e motion ontwikkeling emoties emotionele ontwikkeling emotionele verwaarlozing
Hoogsensitief empath emoties emotion e motion ontwikkeling emoties emotionele ontwikkeling emotionele verwaarlozing
Hoogsensitief empath emoties emotion e motion ontwikkeling emoties emotionele ontwikkeling emotionele verwaarlozing

Ervoer (& ervaar) jij emotionele veiligheid?

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page