top of page
Parental Support ouder support steun eetstoornissen spoed hulp eetstoornis

Ouder Overleg;

Overleg tussen ouders van kinderen die onder behandeling zijn (minderjarig <18 jaar, of meerderjarig met toestemming van de client >18 jaar) met de diëtist, over de behandeling, inhoud, progressie, etc. Dit kan via; telefoon, videobellen, maar gebeurt in de meeste gevallen via WhatsApp.

(Meest gekozen optie:) Via WhatsApp kan er bijvoorbeeld door de diëtist een 'support' groepsapp worden aangemaakt, waaraan diëtist en ouders(verzorgers) zijn toegevoegd. In deze groepsapp kan via WhatsApp voorafgaand en na afloop van ieder consult van de cliënt (dochter of zoon met een eetstoornis) een update van de behandeling en situatie worden gegeven. Een update van de ouders of verzorgers van de situatie thuis en waarnemingen (rondom gedrag, emoties, etc.), die erg waardevol kunnen zijn tav het consult & behandeling. Na afloop van het consult kunnen ouders of verzorgers worden geïnformeerd over de behandelde onderwerpen en situatie van hun zoon of dochter in deze groepsapp door de diëtist. Zo ontstaat er een goede samenwerking tussen de diëtist en het thuisfront en zijn de ouders op de hoogte van de voortgang van de behandeling en de 'do's & dont's' om de behandeling te bevorderen. Er is zo nauw en direct contact tussen ouders of verzorgers en de diëtist - waarbij berichten in eigen tijd gelezen kunnen worden en kan worden gereageerd).

(Privacy staat hoog in het vaandel bij The Holistic Dietician. Het belang van delen van (zeer persoonlijke) informatie rondom de holistische eetstoornis behandeling van de minderjarige client aan ouders en verzorgers, wordt met uiterste zorg afgewogen, soms in overleg met de client om de vertrouwensband niet te schenden. Er wordt alleen informatie gedeeld in het belang van bevordering van de behandeling en gezondheid van de client (indien minderjarig) (Is de client meerderjarig, dan gaan mogelijkheden mbt overleg met ouders of verzorgers over de (inhoud van de) behandeling, altijd in overleg en met toestemming van de client).

 

Ouder-updates (bij eetstoornissen) aan de behandelaar.

Wil je de dietist op de hoogte houden van de situatie van je kind (bij eetstoornissen)? Dan is het mogelijk om contact te zoeken met de behandelaar via email, WhatsApp of telefoon. Zo kan de behandelaar de behandeling beter aftemmen op het kind en rekening houden met de thuissituatie en gebeurtenissen. 

 

Ouders van kinderen met een eetstoornis - Steun.

Wanneer je kind een eetstoornis heeft, kan dit een enorme impact hebben op je gezin en jij als ouder. Het kan dan fijn zijn om contact te houden met de behandelaar over de behandeling van je kind, situaties thuis die van belang kunnen zijn te melden aan de behandelaar (om zo rekening te kunnen houden met de inhoud van de consulten & deze af te stemmen op doorgegeven informatie) en te kunnen chatten met de behandelaar om je zorgen als ouder te bespreken. 

Dietistenpraktijk DDietist biedt 'Parental Support / Ouder Support' ; hulp en steun aan ouders met kinderen met een eetstoornis (en Autisme of HSP). Je voelt je gehoord, gezien en kan je emoties delen; Je hoeft het niet alleen te doen. De zorgen die je als ouder hebt zijn al zwaar genoeg.

De mogelijkheden - via WhatsApp, telefoon, praktijk.

1. (spoed) chatten met de behandelaar. Op elk moment van de dag tussen 10:30-21:00h 's avonds chatten via Whatsapp (direct contact met de behandelaar) - ook in het weekend - en snel bericht terug.

2. inplannen van videogesprekken / telefonische gesprekken (ook wel; ouderoverleg).

3. inplannen van praktijkgesprekken, ouderoverleg in de praktijk.

Tarieven voor Parental (ouder) support & Updates (via chat, telefoon, e-mail & videobellen):

1. Chat tijd / spraakberichten (via Whatsapp) (updates & support) (opgetelde tijd in rekening gebracht waarin de behandelaar (actief) bezig is met chatten.

Denk ook aan de extra werktijd van de behandelaar rondom administratieve werkzaamheden:

Administratieve tijd (werktijd) die bovenop de chat tijd wordt gerekend wordt tevens in rekening gebracht (+ *28 euro (indirecte tijd)); Aantekeningen in het persoonlijke dossier (van je kind) mbt besproken informatie (deze informatie blijft tussen ouder en behandelaar en wordt niet gedeeld met je kind)

Chatten: 48 euro per 30 minuten, 75-98 euro per 45-60 minuten (schatting opgetelde tijd spraakberichten, chatten & administratietijd behandelaar persoonlijk dossier.

- Extra tarief : Spoed chat (avonden): + *28 euro en/of weekend chat of spraakberichten: (zaterdag en zondag) + *28 euro, bovenop de totale chat- & administratie(dossier)-tijd.

2. Videogesprekken, spraakberichten of telefonische gesprekken (ouderoverleg) zijn 48 euro per 20(-30) minuten (directe tijd), + *28 euro (indirecte tijd, dossier administratie).

3. Praktijkgesprekken; zijn 48 euro per 20(-30)minuten in de praktijk (ouderoverleg, directe tijd) + *28 euro (indirecte tijd, dossier dossier administratie).

*Gesprekken via chat, email en telefoon dienen te worden bijgehouden door de behandelaar in het persoonlijke medische dossier van je kind. De behandelaar heeft verschilende clienten onder behandeling met gecompliceerde hulpvragen, waaronder eetstoornissen. Elke client is anders en heeft andere gedragingen en hulp nodig. Hierdoor is het van belang dat de behandelaar alle informatie nauwkeurig bijhoudt om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Tevens is het bijhouden van een medisch dossier verplicht.

Ouderoverleggen, support & updates worden in de meeste gevallen vooruit berekend per gesprek of in vorm van een tegoed (soms achteraf indien spoed) zodra het eerste contact is m.b.t. overleg via telefoon, email, chat. Er wordt pas weer een nieuw ouderoverleg in rekening gebracht als het 'tegoed' op is; Na het eerste overleg (via chat, telefoon, email, etc.) en het eerste administratiemoment (medisch dossier administratie) door de behandelaar wordt er een rekening toegestuurd. De behandelaar houdt de totale gewerkte tijd (medisch dossier werkzaamheden) & communicatietijd bij en trekt dat af van het tegoed. Als het tegoed op is en er is een nieuw contactmoment, komt er weer een nieuw tegoed bij (na toesturen van een nieuwe factuur).

Interesse?! Bespreek de mogelijkheden met de Diëtist en best aansluitende communicatiemiddel.

Ouder* overleg;
Parental (Ouder) Support  (bij eetstoornissen) & Updates rondom de situatie van je kind.
*ouder(s) of verzorger(s).

Parental Support ouder support steun eetstoornissen spoed hulp eetstoornis

'Mijn dochter is obsessief met het afwegen van voedingsmiddelen en is angstig wanneer zij dit niet doet. Hoe ga ik hiermee om?!'

'Mijn dochter heeft het dit weekend heel moeilijk gehad. Ze heeft heel weinig gegeten en was heel dwars. Ook is ze meer gaan sporten. Wat kan ik doen om haar op een goede manier te sturen?'

'Ik heb mijn zoon in lange tijd niet zo neerslachtig gezien. Hij slaat nu ook het ontbijt over en is erg afwezig. Ik merk dat hij zonder deken slaapt, met het raam open, hij heeft het koud maar geeft hier geen gehoor aan. Hoe kan ik hiermee omgaan?'

Updates door ouders/verzorgers aan de behandelaar zijn nuttig, om zo de behandeling te optimaliseren en beter af te stemmen op de client.

 

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page