top of page
Acceptance and Commitment therapy ACT Holistic coaching in Nature

Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Acceptance and Commitment therapy (ACT-therapie) is een vorm van mindfulness-psychotherapie die je kan helpen gefocust te blijven op het huidige moment, en gedachten en gevoelens zonder oordeel te accepteren.

 

Het is bedoeld om te helpen vooruit te komen door moeilijke emoties, zodat je je energie kan omzetten in genezing in plaats van stil te staan ​​bij het negatieve.

Hierbij gaan we niet voorbij aan de boodschap van de emoties door het lichaam, maar zorgen we juist voor een begripvolle, leerzame situatie, waardoor je kunt herpakken en niet blijft 'hangen'.

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een evidence-based therapie die zich erop richt om ons te helpen onze worsteling te verminderen door het gebruik van mindfulness-strategieën en actiestappen zoals psychologische, bewustwording, flexibiliteit en acceptatie. Wanneer we stilstaan bij het proces van gedachten en ongemakkelijke gevoelens, deze leren op te merken, te ervaren, maar er niet volledig aan te hechten (niet altijd te geloven wat ons hoofd ons vertelt (onze gedachten)), kunnen we ons beter voelen in ons lijf.

Acceptance and Commitment Therapy.

Acceptance and Commitment therapy ACT Holistic coaching
Acceptance and Commitment therapy ACT Holistic coaching
“You can’t stop the waves, but you can learn how to surf”

— Jon Kabat-Zinn

Why I love using ACT as a therapeutic model...

Acceptance and Commitment Therapy (of ACT) is een van de nieuwe gedragstherapieën die is voortgekomen uit Cognitieve Gedragstherapie (CGT). ACT omvat mindfulness-filosofie als een belangrijk onderdeel van zowel psychologische ondersteuning als gedragsverandering.

In een sessie waarin ACT wordt gebruikt, word je aangemoedigd gedachten op te merken en te benoemen en ruimte te maken voor alle emoties, in plaats van 'denken' en 'emoties' uit te dagen en te herstructureren (wat gebruikelijk is bij cognitieve gedragstherapie).

Als holistische behandelaar sluit ACT aan waarbij 'vertragen, bewustworden, (her-) verbinden (niet-veroordelen - maar 'leren door te observeren (uitzoomen) en te evalueren (wat gebeurd er?)onderdelen zijn van de behandeling. 

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page