top of page
Voedingsdeskundige Corona, Digitale dietist, adviezen op afstand, voedingsadvies, leefstijladvies, Covid19 en voedingsadvies

Frequently asked Questions, Veelgestelde vragen (FAQ).

Wat is holistische gezondheidszorg?

Binnen de gezondheidszorg is de holistische visie het idee dat gezondheidsproblemen ontstaan als gevolg van interacties tussen meerdere invloeden en dat de behandeling gekozen moet worden op basis van al deze invloeden.

Facturatie, vergoeding, betaling.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig om een behandeling te starten, maar kan soms wel een hogere vergoeding geven bij de zorgverzekeraar mbt declareren (Vraag aan uw huisarts of praktijkondersteuner een: verwijzing van de huisarts + persoonlijke AGB code huisarts op de verwijzing (bij enkele verzekeringsmaatschappijen is 'vermelding van de persoonlijke AGB code van de huisarts op de verwijzingeen voorwaarde mbt de mogelijk tot (deels) declareren van de facturen). Declareren bij de zorgverzekering is alleen mogelijk onder de titel (Paramedische beroepstitel): Diëtist/Kwaliteitsgeregistreerd / RD Geregistreerd Diëtist (Paramedici). Niet onder de titel; Psycholoog/Psychologie of Alternatieve geneeswijze.

Op de eerste factuur die ik van de diëtist kreeg wordt een consult van 120 min. gerekend, terwijl ik maar 60 min. bij haar ben geweest. Hoe kan dit?

De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent (= directe tijd), maar ook de tijd die de diëtist nodig heeft aan voorwerk bijv. aanmaken van het persoonlijke dossier, het bestuderen van het dossier en nawerk bijv. het opstellen van een behandelplan, mogelijke handout opstellen, actiepunten formuleren of oefeningen aan de cliënt voor thuis, enz. Een intake consult (welke de meeste 'administratieve tijd/indirecte tijd' met zich meebrengt mbt een consult) kan daarom bestaan uit 60 minuten directe tijd (afhankelijk van de lengte van het consult) en 60 minuten indirecte tijd (voor-/nabereiding door de diëtist). Vervolgconsulten hebben ook een vast tarief voor directe tijd en indirecte tijd (zie tarieven voor meer informatie), net als de kosten voor een voedingsplan (die enkel uit indirecte tijd bestaat, 6-8 uur). De diëtist rekent altijd een 'vast laag tarief' (laagst mogelijke tarief en tijd) voor de 'indirecte werktijd' (voor vervolgconsulten enkel 15 minuten per consult/28 euro (verzekeringen werken met een tijdsspan van 15 min (per kwartier op de factuur)), maar werkt de diëtist in werkelijkheid altijd langer aan voor-/nabereidingen.

Dietistenpraktijk DDietist hanteert vaste prijzen/tarieven mbt consulten en voedingsplannen.

Volgens de doktersassistente heb ik geen verwijsbrief meer nodig om een afspraak bij een diëtist te maken. Klopt dit?

Het kabinet heeft besloten dat de diëtist per 1 augustus 2011 vrij toegankelijk is. Dat wil zeggen dat een verwijzing van een (huis)arts niet meer noodzakelijk is. Helaas zijn de meeste zorgverzekeraars hier niet in meegegaan (om in aanmerking te komen voor een vergoeding bij Kwaliteitsgeregistreerde bewust ongecontracteerde diëtisten) . Dus wanneer dieetadvisering door uw zorgverzekeraar (deels) wordt vergoed, is er wel een verwijsbrief nodig + AGB code van de huisarts op de verwijzing genoteerd. Indien u de diëtist zelf moet betalen, dus geen vergoeding krijgt via uw zorgverzekeraar, dan is er geen verwijsbrief nodig.

 

Worden de consulten vergoed door mijn zorgverzekeraar ?

Dat verschilt per zorgverzekeraar. Hierover kunt u meer lezen in uw polis, afgegeven door de zorgverzekeraar. 

 

Hierbij een voorbeeld:

Uw verzekering geeft aan dat er 100% 3 uur vanuit de basisverzekering wordt vergoed na verwijzing huisarts, etc. Dit is het overzicht voor gecontracteerde dietisten (Dietisten die een contract hebben afgesloten en hierdoor zich aan bepaalde behandelprotocollen moeten houden en informatie uit het persoonlijke dossier delen van de cliënt met de zorgverzekering).

(zie plaatje 1) 100% 3 uur betekend; 3 uur 100% het tarief van het tarief die wordt gehanteerd door de zorgverzekeraar (niet het tarief van de dietist). Vaak is dit een basis-marktconform tarief** van ongeveer 60 euro per uur (15 euro per kwartier).

Hieronder een voorbeeld van de tarieven van een niet-gecontracteerd dietist (zie plaatje 2) (zoals The Holistic Dietician, Dietistenpraktijk DDietist). Wanneer de dietist niet gecontracteerd is, maar wel in het Kwaliteitsregister Paramedici staat, krijgt u bij dezelfde verzekering 13,79 euro per kwartier vergoed. Dat is bijna hetzelfde als bij een gecontracteerd dietist. U krijgt hiervoor veelal meer coaching, meer informatie, meer inzichten.

 

Vaak hebben verzekeraars liever dat u naar een gecontracteerd dietist gaat, omdat er dan meer inzicht is vanuit de zorgverzekeraar in de behandeling, behandelwijze, behandel voortgang en de gegevens van de client kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden (marketing doeleinden bijv.). Zorgverzekeringen zijn daarom niet altijd transparant wanneer u om de vergoeding dietetiek vraagt. Ze verwijzen veelal direct door naar gecontracteerde diëtisten.

**Vaak wordt er een marktconform tarief bedoeld, wanneer de zorgverzekering spreekt over '100% uurtarief vergoeding'. Dit marktconform tarief, is een vast tarief voor elke diëtist per uur (of kwartier), ongeacht locatie in Nederland, jaren werkervaring of specialisatie van de dietist (of extra expertise). Het marktconform tarief is meestal het laagste uurtarief van een dietist (denk aan net afgestudeerd, geen specialisatie / expertise, op een locatie gevestigd met lage vaste lasten). Tevens wordt dit marktconforme tarief niet tot minimaal aangepast aan de inflatie. Houd dus aub rekening met een (mogelijke) eigen bijdrage omtrent consulten/de behandeling.

Bent u op zoek naar transparantie rondom gemaakte kosten dietetiek (t.a.v. behandeling) en wilt u dat uw behandelgegevens (uit het medische dossier) privé blijven (tussen de dietist en cliënt)? Kies dan voor een niet-gecontracteerd dietist.

Lees de informatie via de verzekering goed door voordat u een afspraak maakt. De diëtist kan hierbij helpen (bijv. in een clarity call of via WhatsApp). Let voornamelijk op de voorwaarden mbt: 'het eigen risico' & 'ongecontracteerde (contractvrije ofwel niet-gecontracteerd) diëtetiek' & eventueel 'benodigde verwijsbrief van de huisarts'. Op deze verwijsbrief moet staan (verplichting vanuit de zorgverzekeraars): diagnose/reden verwijzing, AGB code van de huisarts/verwijzer (persoonlijke AGB code) (De diëtist dient deze code weer te vermelden op de factuur Dietetiek van de cliënt, om in aanmerking te komen voor een mogelijke vergoeding).

 

(Vergoeding kan worden aangevraagd onder de noemer; dietetiek/Kwaliteitsgeregistreerd diëtist/dieetadvies - Er kan geen aparte vergoeding worden aangevraagd onder de noemer; alternatieve geneeswijze of psychologie).

Campagne 2023: Ik regel mijn zorg goed - voor meer informatie over zorgverzekeringen, overstappen, vergoedingen, etc. (van de Rijksoverheid)

De praktijk is gevestigd in Nederland & in Portugal, kan ik mijn facturen declareren bij mijn Nederlandse zorgverzekering?

Het is mogelijk om facturen van Dietistenpraktijk DDietist te declareren bij een Nederlandse & buitenlandse zorgverzekering. De praktijk werkt bewust contractvrij en voldoet aan alle kwaliteitseisen, bezit NL zorgcodes en gegevens (meer informatie over contractvrije zorg).

 

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars (hieraan kunnen geen rechten worden ontleent) voor 2023 (Independer)

Kan ik mijn dieetkosten (facturen consulten Diëtetiek, supplementen, etc.) aftrekken van de Belasting?

Dieetkosten aftrekken van de Belasting.

Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. U mag ook dieetkosten aftrekken voor uw gezinsleden of huisgenoten als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dieetkosten zijn aftrekbaar als u een dieet volgt dat in 1 van de dieetlijsten staat genoemd. Link:

Dieetbevestiging Belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Het beroep: Diëtist.

Wat doet een diëtist?

Bij een diëtist kunt u voor allerlei voedingsproblemen en -vragen terecht. Bij een diëtist denkt men vaak direct aan overgewicht en afvallen. Nu is overgewicht ook een complex probleem en is de diëtist specialist op dit gebied, maar een diëtist doet veel meer dan dat. Er zijn veel gezondheidsproblemen waarbij een dieetadvies een belangrijk onderdeel is van de behandeling. Enige voorbeelden zijn over- of ondergewicht, diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk, een voedselallergie, eetstoornissen en maag- en darmklachten zoals bijvoorbeeld constipatie of een spastische darm. Ook tijdens de zwangerschap kunnen bepaalde voedingsproblemen ontstaan. Voor al deze zaken kunt u terecht bij de diëtist. De diëtist is een beschermde titel, de diëtist heeft de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek (Bachelor of Health- & Science) afgerond en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, waarvoor elke 5 jaar een herregistratie nodig is (hiervoor dient de dietist o.a. bewijs in te dienen van gevolgde bijscholingen, maar ook bewijs voor het actief uitoefenen van het beroep diëtist).

Contractvrije zorg.

Wat betekent het wanneer een diëtist contractvrij werkt?

Vrijgevestigde diëtisten hebben in veel gevallen de keuze om wel of niet contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen, zowel voor de cliënt als voor de diëtist zelf.

Ik werk contractvrij dat wil dus zeggen dat ik ervoor gekozen heb om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Als cliënt en diëtist hebben we naast de gebruikelijke behandelrelatie ook een financiële relatie. Je betaalt als klant van een contractvrije diëtist direct voor de geleverde dienst en hierover ontvangt u na afloop van het consult een factuur die u zelf dient te betalen. Vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer je een restitutiepolis hebt, vergoed de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar 0%, 60%, 80% of 100% van de factuur. Je bent en blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling. Dietistenpraktijk DDietist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en bij de NVD & NDN (Nederlandse vereniging van Diëtisten en Natuurdiëtisten Nederland).

Waarom heb ik voor contractvrije zorg gekozen?

Er zijn veel redenen waarom ik heb gekozen voor contractvrije zorg.  Bij een contractvrije diëtist staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie/behandeling. Zo kan de contractvrije diëtist zelfstandig samen met de cliënt de diagnostiek, de verwijzing, de samenwerking en de behandelkeuze bepalen. Ook kan deze zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruikt. De contractvrije diëtist kan de privacy waarborgen en hoeft nooit cliëntgegevens te delen met de zorgverzekeraar. De rol van behandelaar en die van verzekeraar blijft beter gescheiden. Contracten brengen veel administratieve rompslomp en kosten met zich mee. Ik investeer mijn tijd en geld liever in vakinhoudelijke zaken. Zonder contracten voel ik mij minder aan banden gelegd en kan ik mijn praktijkvoering naar eigen inzicht in vullen, zonder me ieder moment te hoeven afvragen of dit wel “mag” van zorgverzekeraar X of Y. Ik ben minder gebonden aan de in contracten opgelegde restricties die ook nog eens per zorgverzekeraar kunnen verschillen.

''Beste Dascha, Klopt het dat je geen contracten hebt met mijn zorgverzekeraar?''

''Beste (client), Dat klopt inderdaad. Ik werk inderdaad geheel contractvrij. Vroeger had ik altijd contracten met zorgverzekeraars, maar ben hier sinds 2012 mee gestopt omdat de privacy van cliënten anders niet volledig gewaarborgd is. Bij de 'eenrichtingsverkeer contracten' van zorgverzekeraars dienen diëtisten 'hulpvraag en informatie van het persoonlijke dossier van de client' met de zorgverzekeraar te delen. Ook is er minder behandel vrijheid en is een brede holistische behandeling niet mogelijk. De kosten zijn nagenoeg hetzelfde (voor een gespecialiseerd dietist), als je het verschil navraagt in vergoeding per kwartier verschilt het vaak maar 1-2 euro max per kwartier. Zorgverzekeraars zullen proberen je naar gecontracteerde diëtisten te sturen, omdat zij dan meer inzichten hebben in je persoonlijke gegevens en hier vaak weer marketinggericht mee kunnen werken. Op mijn pagina meer info hierover als je dit wilt. (link) Groetjes Dascha Willemsen DDietist''

Let op! Als de verzekering aangeeft: Wij vergoeden 100%/75% van de eerste 3 uur dietetiek behandeling, dan is dat voor gecontracteerde dietetiek (100%) EN (75-100%) ongecontracteerde dietetiek 'het basis tarief* voor een dietist' vaak 50-60 euro per uur. 

*Basis tarief = net afgestudeerd dietist zonder werk ervaring of specialisaties, instaptarief.

FAQ - Vergoeding & verzekering;

''Beste Dascha, Ik wil graag een intake inplannen. Voorwaarde is dat mijn verzekering het vergoedt. Het is mij ook niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen een gecontracteerd dietist en een dietist zonder contracten. Kan je mij hier iets meer over vertellen?''

''Beste (naam), Het is best ingewikkeld en leg het je graag uit (het is wel een hoop tekst en vraag gerust als iets onduidelijk is!). Onze praktijk werkt gekozen 'contractvrij'  (voorheen werkte ik gekozen met contracten, maar ik vond de kosten voor de client achteraf factureren aan de client zeer ongemakkelijk ivm inzichtelijkheid) en dus dienen consulten eerst zelf te worden voorgeschoten; waarna facturen kunnen worden gedeclareerd bij de verzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die is afgesloten en verschilt dus per client, per verzekering, per polis.

 

Bij een gecontracteerd dietist (dietist die contracten tekent met de verzekeringsmaatschappijen, worden alle gegevens, informatie die wordt besproken, etc gedeeld met de verzekering - tevens zit de dietist vast aan protocollen, waardoor de informatie beperkt en vaak op basisniveau blijft). Een contractvrije dietist is geheel vrij om te behandelen wat zij wilt (holistisch) en alle gegevens en informatie die wordt besproken blijft tussen de client en dietist. Er wordt niets doorgestuurd naar de verzekering.

 

De client kiest er zelf voor om na betaling, de factuur naar de verzekering toe te sturen en te declareren.  Bij zowel een contractvrije als gecontracteerde dietist geldt: een eigen risico; (standaard) 385 euro per jaar (mogelijk hoger indien zo afgesloten).

 

De hoogte is ook bij beide 'een marktconform tarief per uur', dat is een uurtarief die de zorgverzekering bepaald, voor zowel een basis dietist, gespecialiseerd dietist, een dietist zonder en met ervaring (allen krijgen hetzelfde per uur aan vergoeding of uitgekeerd). Er is dus in alle gevallen vaak een eigen bijdragen. Bij een gecontracteerd dietist vaak niet inzichtelijk, omdat deze kosten achteraf aan het einde van de gehele behandeling wordt gefactureerd aan de client. Een ongecontracteerd dietist factureert voorafgaand (en zo blijven kosten inzichtelijk).

 

De hoogte van het marktconforme tarief, is na te vragen aan de zorgverzekeraar. Ook de hoogte van het eigen risico en ook het percentage van het marktconforme tarief dat de verzekering uiteindelijk uitkeert (heel ingewikkeld.. ik ben me hiervan bewust.. helaas heeft de zorgverzekering het zo verzonnen met de overheid.. ik had het ook graag simpeler gezien).

 

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust! mvg Dascha Willemsen DDietist''

Hoe ziet het behandeltraject eruit, hoe kan het behandeltraject eruit zien?

Kijk voor meer (uitgebreide) informatie op deze pagina: Behandeltraject

Er is geen 'vast' behandeltraject. Ook omdat dit verschilt per hulpvraag.

De cliënt en de diëtist plannen samen in overleg vervolgconsulten in, na afnemen van een intake consult (dit is afhankelijk van de hulpvraag, besproken coaching, adviezen en mogelijke oefeningen voor thuis). Ook de 'behandelduur' en de 'weken tussen afspraken in' worden in overleg ingepland in de agenda. De diëtist kan natuurlijk wel, indien gewenst, hierin adviezen geven of sturen als de cliënt dit aangeeft.

Vervolgconsulten (na afnemen van een intake consult (180 euro)): Er kan worden gekozen voor een kort consult (30 minuten - 76 euro), een middellang consult (45 minuten) of een lang consult (60 minuten - 126 euro) --> consult tarieven zijn altijd incl. voorbereiding en nabereiding van de diëtist & dossier administratie) - Meer over de tarieven, hieronder:

Waarom is 'dossier tijd & tarief' (voor-/nabereidings- tijd en tarief) voor een lang consult en een kort consult (en overige consulten, behalve de intake) allemaal hetzelfde? (15 minuten -> 28 euro).

Dietistenpraktijk DDietist / The Holistic Dietician hanteert het laagste tarief (voor vervolgconsulten) in dossiertijd & kosten (voor- / nabereidingstijd en tarief). Tarieven worden opgesteld in kwartieren (voor de verzekering) en het laagste hanteerbare tarief/tijd = 15 minuten.

De dietist werkt bij een uur-consult langer aan het dossier (voor-/nabereiding), dan bij een korter consult. De dietist werkt bij alle consulten altijd minimaal 15 minuten aan dossier, voor- & nabereidingen. In het voordeel van de client rekent de dietist voor ieder consult enkel 15 minuten aan dossier, voor- en nabereidingstijd. Wanneer de dietist extra tijd werkt aan het dossier of voor- en nabereidingen voor de client, dan doet de dietist dit in haar eigen tijd/kosteloos. Er worden dan geen extra kosten berekend.

(Alleen als er op verzoek van de client (na afloop van het consult, bovenop de dossiertijd, voor- & nabereidingen) gevraagd wordt om een extra uitwerking, extra feedback (rondom lab) of handout bijv. kan er een extra factuur worden opgesteld.)

Wat zijn de tarieven voor een behandelingstraject?

Ieder behandeltraject kan per persoon verschillen, afhankelijk van de hulpvraag. Hierbij een voorbeeld van de meest gekozen opvolgende consulten:

Week 1.

1. (Optioneel) Clarity call  (telefonisch, digitaal; videobellen): Gratis

In de praktijk: 48 euro.

(indien afgemeld binnen 24 uur of no show = 38 euro)

(dietist stuurt intakeformulier toe, template dagboek (of link) en AVG en ALG VW)

(client stuurt ingevuld intakeformulier toe, ondertekende AVG en ALG VW, ingevuld (emotie-, energie-, klachtenpatroon-,) voedingsdagboek en eventuele andere relevante informatie (zoals bijv. een labtest/onderzoek).

Week 2 (of Week 1 indien geen kennismaking) (digitaal)

2. Intake consult 60 minuten directe tijd, 60 minuten indirecte tijd (email-tijd mbt voorbereiding (toesturen intakeform & alg.vw en avg. De dietist leest het ingevulde intakeformulier door, maakt het persoonlijke dossier aan van de client, lees overgie relevante informatie door, bereid het consult voor en stelt factuur op):  180 euro 

(Optioneel: Persoonlijk uitgebreid voedingsplan (6-8 uur indirecte tijd) - 10-15 opties voor ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes - berekend op persoonlijke behoefte, rekening houdend met de hulpvraag (-vragen), zeer uitgebreid incl. extra informatie afhankelijk van persoonlijke adviezen/voorkeuren, bijv. hormoonbalans, recepten, sportschema, sport voedingsadvies, etc. - 'een boekwerkje' te gebruiken voor lange tijd!) 250 euro (vaste prijs, ook wanneer de dietist langer dan 6-8 uur werkt aan het persoonlijke voedingsplan).

(beknopte voedingsplannen (bijv een voorbeeld dagmenu) behoren ook tot de mogelijkheden en hebben een lager tarief)

Een voedingsplan is niet bij alle hulpvragen nodig. Tevens kan de client zelf kiezen of deze een voedingsplan wenselijk vindt of niet.

Week 3 of 4 (of Week 2 of 3 indien geen kennismaking) (digitaal)

3. Lang consult (40-60 minuten - directe tijd & 15-20 min indirecte tijd (dossier, vb en nb): 126 euro.

(geven van informatie, coaching, vaardigheden, handouts, op basis van de hulpvraag)

Week 5, of 6, of 7 (of Week 4 indien geen kennismaking) (digitaal)

(zelf in te delen hoeveel weken tussen de afspraken in, in overleg met de diëtist mbt de behandeling en hulpvraag) (hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en wensen van de client).

4. Lang (40-60 minuten - directe tijd & 15-20 min indirecte tijd (dossier vb en nb)) of kort consult (30 minuten - directe tijd & 15-20 min indirecte tijd (dossier vb en nb)):

126 euro of 76 euro.

(Eventueel: voor ouderoverleg / disciplinair overleg wordt een toeslag berekend - dit is in overleg met de cliënt / ouder / zorgverlener).

Voordelen digitale consulten:

Flexibiliteit, afzeggen van consulten en overgebleven consulttijd...

Wegens digitale consulten, kunnen wij flexibeler omgaan (in voordeel van de cliënt) m.b.t. last minute annuleringen (bijv. ivm ziekte), maar ook 'overgebleven tijd' van het consult, mits deze overgebleven tijd 30 minuten of langer is.

Hoe gaan wij om met overgebleven consult tijd (mits 30 minuten, of langer dan 30 minuten overgebleven) (digitaal consult)?

Is er een uur consult (lang consult) ingepland, maar blijft er 30 minuten of meer tijd over (omdat het consult eerder is afgerond, doordat alle informatie/vragen/coaching al is besproken?), dan is het mogelijk om 30 minuten mee te nemen naar een andere datum als 'tegoed'. Er wordt dan bij het volgende consult (van 30 minuten) geen consulttijd gerekend op de factuur, alleen de dossiertijd/administratietijd (15-20 minuten) van 28 euro.

Mogelijk heb ik behoefte aan een spoed-consult (last-minute) of een weekend-consult (op zaterdagen of zondagen (of avonden)). Is dit mogelijk?

In sommige gevallen is een spoed-consult of een weekend-consult (of avond-consult) mogelijk. Altijd in overleg met de diëtist. Voor spoed-consulten en weekend-consulten wordt een toeslag berekend op de factuur (bovenop het consult-tarief), namelijk 28 euro per consult.

Ik wil alleen wat vragen stellen (of alleen wegen op de Tanita weegschaal mbt een lichaamsanalyse), maar geen heel behandeltraject... Is dit mogelijk?

Jazeker! Je kan er ook voor kiezen om een 'los' weeg-, kort of lang consult in te plannen, als je alleen een lichaamsanalyse wilt, of wat vragen hebt over voeding & leefstijl. Denk eraan, dat wanneer je vragen stelt waarbij persoonlijke factoren een rol spelen (denk aan ziektebeelden, leefstijl, sportpatroon etc.) het nuttig is om wel een intake in te plannen. Zo is de dietist op de hoogte van al je persoonlijke situatie, denk aan; medische geschiedenis inclusief medicijngebruik, leefstijl, voedingsgewoonten etc. Met al deze informatie kan de dietist een persoonlijker en passender advies geven.

Informatie met betrekking tot declareren bij de zorgverzekering:

De client is zelf verantwoordelijk voor het navragen van de hoogte van de vergoeding. Dietistenpraktijk DDietist heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding voor dietetiek, uitgekeerd door de zorgverzekeraar.

Denkt u bij navragen van de vergoeding dietetiek, aub aan de hoogte van uw eigen risico. Dietistenpraktijk DDietist werkt contractvrij (Ongecontracteerde dietetiek) met als reden: kostenbesparing administratiekosten in voordeel client en privacy waarborging - verkregen informatie en dossier blijft tussen dietist en client - geen tussenpersonen. Facturen dienen voorafgaand aan de behandeling/consulten te worden voldaan. Deze ontvangt u via e-mail.

Neem contact op met je zorgverzekeraar m.b.t. de exacte vergoeding voor dietetiek. Informatie over uw persoonlijke vergoeding kunt u eventueel ook hier vinden: (aan deze informatie via Independer kunnen geen rechten worden ontleent): 

independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering

Hoe ziet een voedingsplan eruit? Hoe wordt deze gemaakt? (zie foto & extra uitleg einde pagina)

Het voedingsplan wordt gemaakt en berekend op basis van persoonlijke behoeften (elk plan is anders en het kost de diëtist ongeveer 6 tot 8 uur om te maken, soms zelfs meer uren), denk aan; caloriebehoeften, medische huidige situatie (en geschiedenis), hormoonbalans, voldoende voedingsstoffen voor uw persoonlijke behoeften (voorkomen van tekorten in nutriënten), enz. en kan gedurende lange tijd als richtlijn worden gebruikt (in principe uw hele leven, alleen als er grote veranderingen plaatsvinden - zoals een specifieke ziekte, zwangerschap, enz.) - dan kunnen we het voedingsplan aanpassen).

Het plan heeft veel variatie voor alle maaltijd-momenten van de dag: ontbijt, lunch, diner en snacks (2-3 momenten).
Voor alle maaltijd-momenten wordt de maaltijd uitgeschreven, denk aan;
Ingrediënten, hoeveelheden (in cups (maten) en grammen) en variatie-mogelijkheden.
Voor elke maaltijd zijn er elk ongeveer 10-12 maaltijd-opties*, allemaal berekend op basis van uw persoonlijke behoeften. Het persoonlijke plan is een klein boekwerkje (normaal gesproken ongeveer 18-22 pagina's* - gemaakt in WORD PDF). De dietist zal ook extra informatie noteren op het plan over bijv; (dit kan per persoon verschillen afhankelijk van de hulpvraag) uitleg over hormonen en combinaties en bijv. sport-voedingsadvies.

Ook wordt in het plan persoonlijk supplementenadvies opgeschreven.


Elk voedingsplan die door de dietist is gemaakt is volledig persoonlijk (berekend en ontworpen - speciaal gemaakt m.b.v. persoonlijke informatie uit het intake-formulier en informatie verkregen vanuit consulten of per email (dmv antwoorden op persoonlijke, relevante vragen m.b.t. opstellen van het persoonlijke voedingsplan).

 

Het is ook mogelijk om een 'beknopter' voedingsplan te laten opstellen, tegen lagere tarieven. Bespreek de mogelijkheden met de dietist indien interesse.

*Hoeveelheid maaltijden en pagina's van het voedingsplan zijn afhankelijk van de hulpvraag en kunnen iets afwijken, meer of minder pagina's & maaltijd-opties.

Hoelang zijn pakketten en kaarten houdbaar/geldig?

Kaarten en pakketen hebben een bestedingstermijn van 6 maanden. Wilt u de behandeling onderbreken, dan is het consulten-tegoed beperkt houdbaar, namelijk tot 6 maanden na aankoop. Bespreek met de dietist de mogelijkheden (bijv. een nieuwe geldigheidsdatum) indien ziekte of een andere (onverwachte/onvoorziene) situatie zich voordoet.

Werken diëtisten met sponsoren, bedrijven en producten samen?

Dietistenpraktijk DDietist is een onafhankelijke praktijk. De praktijk gaat geen betaalde sponsorships aan of betaalde samenwerkingen. De dietist adviseert alleen producten, wanneer zij hier zelf achter staat, onderbouwt met haar vergaren kennis (en/of wetenschappelijk). De dietist werkt alleen met praktijken/bedrijven samen als de client hier baat/voordeel aan heeft. Er is nooit een financiele drijfveer om samen te werken met bedrijven/praktijken/producten. De dietist is in alle tijden onafhankelijk.

Waar is het uurtarief van een holistisch klinisch kwaliteitsgeregistreerde diëtist & voedingspsycholoog op gebaseerd?

De tarieven die worden gehanteerd door de diëtist aan de cliënt zijn gebaseerd op de kennis van de dietist, denk aan studie, specialisaties, werkervaring, locatie (praktijkhuur is bijv. in Amsterdam anders (of in een grotere stad), dan aan de rand van de stad) etc. Dietisten met een eigen praktijk hebben tevens een reeks aan vaste lasten, die ook vanuit dit tarief betaald moeten worden, naast het eigen inkomen / salaris. Denk aan;

 

Onbetaalde werkzaamheden die bij een praktijk horen en vaste lasten/ terugkomende kosten zoals; website beheer, website kosten (domeinnaam en hosting), email hosting, zoom abonnement, marketing, agendabeheer, gratis clarity calls, administratie, boekhouding of een boekhouder, zakelijk telefoonabonnement, opstellen van facturen en programma's die hiermee gepaard gaan, pensioen, social media beheer, email / WhatsApp beantwoording, verzekeringen die nodig zijn om een praktijk te onderbouwen, praktijk(post)(adres) huur, Belastingen die moeten worden afgedragen, zorgverzekeringswet kosten (voor iedere zzp-er), beroepsverenigingkosten en kosten voor het Kwaliteitsregister Paramedici, verplichte en non-verplichte bijscholingen, etc.

 

Het Persoonlijke Voedingsplan:

Frequently asked Questions

Frequently Asked Questions dietist, dietician, dietitian, expats, voedingsadviseur, dietetiek, voedi

Navraag rondom de hoogte van de vergoeding bij de zorgverzekering.

In vele gevallen vraagt de zorgverzekering naar codes van de ongecontracteerde diëtist, om de kwaliteit te bepalen.

 

Hierbij belangrijke codes van The Holistic Dietician, Dietistenpraktijk DDietist:

- Kamer van koophandel: 51030284

- Kwaliteitsregister Paramedici: 89912937389

- Nederlandse Vereniging van Dietisten: Lidnr. 957147

- AGB code praktijk: 24051308

- AGB code dietist / behandelaar: 24003370

Ongecontracteerde dietist, holistisch, eetstoornissen, darmklachten, crohn, colitis ulcerosa
Screenshot 2023-11-17 at 21.37_edited.jpg
Ongecontracteerde dietist, holistisch, eetstoornissen, darmklachten, crohn, colitis ulcerosa

Wil je een behandeling starten?

Tip: Schaf een mooi notitieboekje aan, voor aantekeningen tijdens consulten (en oefeningen) (naast de hand-out die je ontvangt en of actiepunten na een consult van de diëtist).

Holistisch dietist Holistische dietist dietician Holistic Energy Life energy
IMG_2593.jpg

Voorbeeld: Hiernaast (hierboven bij een smartphone) zie je een 'uitgelegd' persoonlijk voedingsplan - zeer uitgebreid - op de persoon berekend. Zeer veel maaltijd keuzes op macro- & micronutriënten behoefte, op persoonlijke smaakvoorkeuren, doelen, medische situatie, leefstijl(doelen), psyche, hormonen, spiritualiteit, beweging, suppletie, etc. (Voedingsplan inhoud is afhankelijk van de hulpvraag(vragen) van de cliënt.

Elk voedingsplan is uniek, omdat ieder mens uniek is. Persoonlijke voedingsplannen geven (aan de hand van de persoonlijke hulpvraag)

maaltijden weer, producten/voedingsmiddelen, hoeveelheden (cups en grammen), bereidingswijze, en macro-categorie aan (koolhydraat-, eiwit-, vettenbron aan per voedingsmiddel.

Dietistenpraktijk DDietist heeft zelf een programma ontwikkeld om deze voedingsplannen op deze manier te berekenen voor ieder individu.

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page