top of page
Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans Leefstijl

Tarieven 2023 - Diëtetiek & Cognitieve gedragstherapie:

Op dit moment zijn er alleen digitale consulten mogelijk.

 • Voeding & Diëtetiek

 • Cognitieve gedragstherapie voor Diëtetiek

 • Bewustwordingstherapie

 • Trainingsadviezen & schema's 

 • Realiteitstoetsing (bij o.a. eetstoornissen) (& exposure)

 • Zelfvertrouwen coaching

 • Identiteitsontwikkeling

Welke behandeling past bij mij?

Tarifering onduidelijk of weet u/je niet welke behandeling het beste op u/jou aansluit? Vraag gerust meer informatie aan de diëtist bijvoorbeeld tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Beschrijvingen bij de consulten en tarieven zijn een indicatie van wat er wordt behandeld per consult. Wat er exact wordt behandeld is sterk afhankelijk van de hulpvraag van de client.

 

Zie Algemene voorwaarden en Privacyverklaring voor meer informatie.

Gelieve voorafgaand aan de behandeling de Algemene Voorwaarden en AVG tekenen en toesturen aan de praktijk:

Klik hier voor het formulier

Informatie mbt verzekering & vergoeding:

Basisverzekering

Vanuit iedere basisverzekering wordt drie uur dieetadvisering per jaar vergoed. Vaak wordt dit verrekend met het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico waardoor dit voor hen niet geldt.

 

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u vaak meer uren voor dieetadvisering vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Ook kunt u hierover telefonisch contact opnemen met uw verzekeraar.

Annuleren van afspraken

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden 100% in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur die u niet bij de verzekering kunt indienen.

Betaling

Na het consult ontvangt u een factuur. indien het consult heeft plaatsgevonden in de praktijk. Deze kunt u contant  of per betaallink afrekenen en na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bij digitale consulten ontvangt u een factuur voorafgaand aan het consult per email + een betaallink. Voldoe deze link aub voor het consult plaatsvindt.

 

Aangezien Dietistenpraktijk DDietist, Dascha Willemsen is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is het mogelijk meestal 50-100% van de behandeling vergoed te krijgen. Voor informatie over de exacte vergoeding kunt u bij uw verzekering navragen hoeveel u vergoed krijgt voor Diëtetiek (ingeschreven in het Kwaliteitsregister, de NVD & NDN (beroepsverenigingen) en ongecontracteerd). Diëtistenpraktijk DDietist heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Losse consulten:

 

Kennismakingsgesprek (20-30 minuten)*: 

(telefonisch of in de praktijk)

Kennismaking telefonisch

Gratis (& vrijblijvend)**

(*nog geen inhoudelijke voedings- /coachingsgesprek)

(telefonisch - informatie over de behandelmogelijkheden, kosten, vergoeding navraag en kennismaken).

 

Kennismaking in de praktijk (vrijblijvend)

€ 48,-*

Wil je persoonlijk kennismaken met je behandelaar in de praktijk? *Is je hulpvraag: Hulp bij een eetstoornis/eetprobleem/last van emotioneel eten of andere hulpvraag waar niet alleen diëtetiek een rol speelt, maar ook cognitieve gedragstherapie, bewustwordingstherapie, etc.? Dan is het mogelijk om tijd te reserveren in de praktijk om een persoonlijke kennismaking in te plannen, voordat er een intake wordt ingepland. Dit gesprek is vrijblijvend - geen verplichte vervolgafspraken, alleen als jij zelf de 'klik' voelt.

(*in verband met drukte in de praktijk, beperkte plaatsen, laag houden van wachttijden om een intake in te plannen; doen wij de kennismakingen bij voorkeur telefonisch. Voor cliënten met een hulpvraag rondom eetproblematiek, eetstoornissen en emotioneel eten, kan een uitzondering worden gemaakt).

(**Alleen gratis bij aanwezig/present zijn op de gemaakte afspraak i.v.m. gereserveerde tijd en praktijkruimte - Bij afmelding binnen 24h voor de kennismaking of afwezig zijn (no show), wordt er 38 euro in rekening gebracht - Er kan dan wel opnieuw een gratis/vrijblijvende kennismaking worden ingepland - kosteloos afmelden kan max. 24h alvorens een gemaakte afspraak).

Online consulten: 

Digitale intake / samenvatting van het consult in PDF per email na afloop van het consult (optioneel)

(+/- 60 minuten + 60 minuten administratietijd voor het aanmaken van het dossier (d.m.v. voor- en nabereiding; intakeformulier / eetdagboek / extra informatie (zoals Labwaarden, onderzoeken etc.)) 

€ 180,- (inclusief administratiekosten intake) 

Voor online vervolg consulten gelden dezelfde tarieven als consulten op praktijklocatie. Consulten via: Skype, Facetime, chat-consulten, Whatsapp, Zoom, Teams, telefoon of email.

Gelieve digitale consulten voorafgaand aan het consult te betalen d.m.v. overmaken via een betaallink. U/Je ontvangt hiervoor per email een factuur vòòr het consult plaatsvindt.

Praktijklocatie consulten: 

Intake + direct toepasbare adviezen op voedings- /leefstijl- /hormoongebied. (inclusief intakeformulier en eetdagboek v.d. client)

(+/- 60 minuten + 60 minuten administratietijd voor het aanmaken van het dossier (d.m.v. intakeformulier / eetdagboek / extra informatie (zoals Labwaarden, onderzoeken etc.)) 

- Bespreken persoonlijke doelen, leefstijl, klachten(patronen), opvoeding/jeugd etc.

- Indien van toepassing: Uitleg relatie voeding en de hormoonbalans (hormoonbalans artikel).

- Bodyanalyse scan - Tanita Weegschaal.

- Evaluatie Persoonlijk eetdagboek + Feedback + beantwoorden vragen van de client.

U krijgt tijdens het eerste consult een map mee om sheets, handouts, uw persoonlijk voedingsplan of eetdagboek en bodyanalyse gegevens (Tanita bon) in te bewaren + notitieboekje om aantekeningen in te noteren.

€ 200,- (inclusief administratiekosten intake)

(Omschreven inhoudelijke behandelpunten bij de tarieven mbt een intake of consult geven een indicatie van wat er wordt behandeld tijdens een sessie. Mogelijk kunnen deze inhoudelijke punten afwijken, naargelang het consult verloopt ivm persoonlijke hulpvragen).

Her-intake (Digitaal of in de praktijk)

Al eens een intakegesprek gehad in het verleden bij Dietistenpraktijk DDietist, maar wilt u/wil je de behandeling herpakken (van toepassing bij > 3 maanden geen consult ingepland) of opnieuw starten?

Dan krijgt u/krijg je 50 euro korting op de intake in de praktijk of 30 euro korting op de intake digitaal:

€ 150,- (inclusief eenmalige kosten administratietijd voor het gehele behandeltraject) 

Is de persoonlijke situatie of hulpvraag in vele opzichten gewijzigd of heeft de dietist extra tijd nodig om aangeleverde informatie (extra informatie naast het intakeformulier) in te lezen voorafgaand aan de her-intake; Dan kan de dietist besluiten om de volledige prijs van een intake te rekenen.

Vervolgconsulten - naar keuze, naar behoefte (praktijk- of digitaal consult):

- Lang consult: 60 minuten €98,-

- Middenlang consult 45 minuten €75,- 

- Kort consult: 30 minuten €48,-

- Kwartierconsult of Weegconsult*: 10-15 minuten €38,- (*enkel een lichaamsanalyse meting met toelichting uitdraai)

- 10 minuten evaluatie 'call' (telefonisch) €28,- (incl dossier administratie) (maximaal 10 minuten)

* (Consulten die plaatsvinden in de praktijk kunnen incl. lichaamsanalysemeting worden ingepland, naar behoefte zonder extra kosten - Bij een digitale behandeling is het mogelijk om losse weegmomenten in te plannen, 38 euro per weegconsult in de praktijk - Het is ook mogelijk om zelf een betrouwbare weegschaal aan te schaffen en de resultaten te bespreken met de dietist - bespreek mogelijk betrouwbare weegschalen met de dietist.

Voorbereidingswerk/nabereidingswerk, administratief door de diëtist - bijv. doornemen (foto)eetdagboek (bijv. See How You Eat of Foodview app of excel document of oefeningen, voorafgaand toegestuurd door de cliënt (per week), Samenvatting van het consult na consult:  

€ 28,- t/m €48,-

Chatten (tussen consulten in) en tarifering:
Tarieven chatten & coaching via Whatsapp: per 20-30 minuten 48 euro - per 40-60 minuten 98 euro. De diëtist kan gesprekstijd (typen) via Whatsapp in rekening brengen indien het om gevraagde adviezen en coaching gaat (met uitzondering: verplaatsen van afspraken)

Notities van één consult uitgewerkt door de dietist op een persoonlijke hand-out, toegestuurd per email aan de cliënt (30 minuten adm.): € 48,-

Her-opvragen van de meetgegevens (weeg-resultaten) - op 1 document (administratietijd) (per kwartaal): € 28,-

Vragen van de client beantwoord door de diëtist per e-mail (email-consult):

Tarieven zijn afhankelijk van de hoeveelheid vragen.

Het is mogelijk om je vragen toe te sturen. De diëtist zal het tarief toesturen mbt beantwoorden van de vragen. Gaat de client per e-mail (antwoord email) akkoord met het tarief, dan zal de diëtist de vragen per e-mail beantwoorden. U ontvangt een factuur per email.

Feedback eetdagboek, per toegestuurde e-mail:

1 week eetdagboek  (t/m 7 dagen)  €80,-

2 weken eetdagboek (t/m 14 dagen)  €120,-

3 weken eetdagboek (t/m 21 dagen)  €165,-

4 weken/1 maand (volledige maandelijkse eetdagboeken) (28 t/m 31 dagen)   €210,- 

Regulier Behandeltraject (met of zonder voorafgaand kennismakingsgesprek):

 

 

Intake + directe feedback/adviezen voeding-/hormoonbalans/leefstijl 

(60 min + 60 min administratietijd voor het aanmaken van het dossier (eenmalige administratiekosten voor de gehele behandeling) 

- Bespreken persoonlijke doelen, leefstijl, klachten(patronen), etc.

- Uitleg relatie voeding en de hormoonbalans 

- Bodyanalyse scan - Tanita Weegschaal.

- Evaluatie Persoonlijk eetdagboek + Feedback + beantwoorden vragen van de client.

U krijgt tijdens het eerste consult een map mee om sheets, handouts, uw persoonlijk voedingsplan of eetdagboek en bodyanalyse gegevens (Tanita bon) in te bewaren + notitieboekje om aantekeningen in te noteren.

€ 200,- (inclusief eenmalige kosten administratietijd voor het gehele behandeltraject) 

Her-Intake:

Al eens een intakegesprek gehad in het verleden bij Dietistenpraktijk DDietist, maar wilt u/wil je de behandeling herpakken of opnieuw starten?

(na 3 maanden of langer)

Dan krijgt u/krijg je 50 euro korting op de intake:

€ 150,- (inclusief administratietijd (voor- & nabereidingstijd) voor het intakegesprek)

Is de persoonlijke situatie of hulpvraag in vele opzichten gewijzigd of heeft de dietist extra tijd nodig om aangeleverde informatie (extra informatie naast het intakeformulier) in te lezen voorafgaand aan de her-intake; Dan kan de dietist besluiten om de volledige prijs van een intake te rekenen.

Voedingsadvies is met of zonder Persoonlijk dieetadvies (voedingsplan) mogelijk - Het is ook mogelijk om enkel voedingsadvies/feedback te ontvangen vanuit een bijgehouden eetdagboek.

OPTIE 1:*

(Optioneel) Persoonlijk advies / richtlijnen / antropometrie (meet)gegevens en informatie m.b.t. hulpvraag (inclusief 1-2 voorbeeld dagmenu's)

Paper of digitaal PDF (6-8 uur indirecte tijd)

vaste prijs €250,-

(* De dietist/coach besteedt tijd (indirecte tijd) aan het opstellen van het advies gebaseerd op uw persoonlijke doelen, lichaamsanalyse, eventuele ziektenbeelden, hormoonbalans, etc. 

OPTIE 2:*

(Optioneel) Persoonlijk dieetadvies/voedingsplan (inclusief variatielijst & maaltijd variatie & administratietijd diëtist)  (zeer uitgebreid)

Paper of digitaal PDF (6-8 uur indirecte tijd)

vaste prijs €250,-

(* De dietist/coach besteedt ruime tijd (indirecte tijd) aan het opstellen/berekenen van het dieetadvies gebaseerd op uw persoonlijke doelen, lichaamsanalyse, eventuele ziektenbeelden, hormoonbalans, etc. Tarief is exclusief een (optioneel) lang consult waarin uitleg wordt gegeven over het toepassen van het Persoonlijke dieetadvies.  Wilt u geen lang consult voor uitleg, maar enkel het Persoonlijk dieetplan per email ontvangen? Dan kunt u er ook voor kiezen om het Persoonlijke dieetadvies (inclusief uitleg voor toepassing van de

dietist/coach) toegemaild te krijgen. Vragen worden behandeld in een apart ingeroosterd consult, in de praktijk of per Skype/facetime/email, hiervoor wordt een kort consult in rekening gebracht).

OPTIE 3:*

(Optioneel) Beknopt dieetadvies/voedingsplan (inclusief administratietijd diëtist) 

Paper of digitaal PDF (1-2 uur) indirecte tijd)

vaste prijs €100-150,-

(* De dietist/coach besteedt tijd (indirecte tijd) aan het opstellen van het beknopte dieetadvies gebaseerd op uw persoonlijke doelen, lichaamsanalyse, eventuele ziektenbeelden, hormoonbalans, etc (verschil: een uitgebreid voedingsplan wordt geheel berekend op de persoon, een beknopt voedingsplan ingeschat). Tarief is exclusief een (optioneel) lang consult waarin uitleg wordt gegeven over het toepassen van het Persoonlijke dieetadvies en vragen hierover worden beantwoord.  

Wilt u geen lang consult voor uitleg, maar enkel het dieetplan per email ontvangen? Dan kunt u er ook voor kiezen om het dieetadvies (inclusief uitleg voor toepassing van de

dietist/coach) toegemaild te krijgen. Vragen worden behandeld in een apart ingeroosterd consult, in de praktijk of per Skype/facetime/email, hiervoor wordt een kort consult in rekening gebracht).

OPTIE 4:*

(Optioneel) Persoonlijk dieetadvies/voedingsplan, maandag t/m zondag (week) (inclusief variatielijst & maaltijd variatie & administratietijd diëtist) (zeer uitgebreid)

Paper of digitaal PDF (8-10 uur indirecte tijd)

vaste prijs €350,-

(* De dietist/coach besteedt ruime tijd (indirecte tijd) aan het opstellen/berekenen van het dieetadvies gebaseerd op uw persoonlijke doelen, lichaamsanalyse, eventuele ziektenbeelden, hormoonbalans, etc. Tarief is exclusief een (optioneel) lang consult waarin uitleg wordt gegeven over het toepassen van het Persoonlijke dieetadvies.  Wilt u geen lang consult voor uitleg, maar enkel het Persoonlijk dieetplan per email ontvangen? Dan kunt u er ook voor kiezen om het Persoonlijke dieetadvies (inclusief uitleg voor toepassing van de

dietist/coach) toegemaild te krijgen. Vragen worden behandeld in een apart ingeroosterd consult, in de praktijk of per Skype/facetime/email, hiervoor wordt een kort consult in rekening gebracht).

OPTIE 5:*

(Optioneel) Persoonlijk dieetadvies/voedingsplan (inclusief variatielijst & maaltijd variatie & administratietijd diëtist)  (zeer uitgebreid) (prof. sporters / modellen)

Paper of digitaal PDF (10-12 uur indirecte tijd)

vaste prijs €400-450,-

*afhankelijk van de hulpvraag, in overleg met de diëtist.

 

Uitgebreid Persoonlijk Voedingsplan eHealth:

(Intake per eHealth (per email) + Persoonlijk Voedingsplan toegestuurd(per email)):

€450,- 

(Het voedingsplan dient voorafgaand aan ontvangst te worden betaald. U/Je ontvangt hiervoor een factuur via e-mail). 

Een persoonlijk voedingsplan helemaal afgestemd op je persoonlijke doelen, ziektebeelden, leefstijl, etc. is alleen op te laten stellen door de dietist inclusief afnemen van consulten;

intake: €200,-, Persoonlijk voedingsplan €250,-, Lang vervolgconsul €90,- (= €540,- totaal)

Persoonlijk dieetadvies/voedingsplan bij allergieën / intoleranties aan de hand van een ImuPro/Food IgG Antibody test (zeer uitgebreid)   v.a. € 300,-*

(Recommended Needs Sheet) Persoonlijke hoeveelheden laten berekenen en sheet op laten stellen (denk aan BMR, BMI, Gezond gewicht, minimaal, maximaal gewicht, Benodigd aantal kcal mbt doel, doelgewicht, weken tot behalen doelgewicht, te behalen gewichtsverlies of aankomen per week met welke hoeveelheid kcal, opzet 'benodigde kcal per maaltijd' vb, aanbevolen porties per voedingsgroep)*

€150,- (vast tarief 1,5-2 uur indirecte tijd)

*Voorafgaand ontvang(t) u/je een vragenlijst per email die moet worden ingevuld en geretourneerd aan de dietist.

Vervolg consult(en) (na het intake consult) (directe tijd):

Tweede consult (lang consult 40-60 min) U ontvangt uw persoonlijke dieetadvies of u neemt met de dietist uw eetdagboek door (of beide), coaching  € 98,-

 

Lang vervolgconsult (50-60 min, consult & administratietijd diëtist), coaching  € 98,-

Middenlang vervolgconsult (40-45 min, consult & administratietijd dietist), coaching € 75,-

Kort vervolgconsult (20-30 min ,consult & administratietijd diëtist), coaching  € 48,-

 

Weeg-consult (15 min ,consult & administratietijd diëtist),  Enkel wegen met de Tanita Body composition analyser of huidplooi meting € 38,-

Extra lang consult (90 minuten) € 148,- (uitzonderlijk)

(Tijdens korte of lange consulten is het mogelijk om naast een body-analyse (m.b.v. de weegschaal), een huidplooi meting en/of buikomvangmeting uit te voeren.

Geef uw wensen aan bij de diëtist).

Voorbereidingswerk of nabereidingswerk, administratief door de diëtist - doornemen eetdagboek (bijv. See How You Eat app of excel document, voorafgaand toegestuurd door de cliënt (per week):  € 28,-

Administratieve tijd voorbereiden inzien labwaarden of begeleiding (via Whatsapp) bij het ProHealth labtest traject: €48,- 

Rapportage op verzoek van de client, arts of chirurg (of POH) (o.a. m.b.t. het traject behorende tot bariatrische chirurgie). Aanvraag van een rapportage door de diëtist/behandelaar (brief-vorm) - betreffende: behandelpunten, meetgegevens, rapportage van een consult of de gehele behandeling - per email of per post m.b.t. o.a. overdracht behandeling, terugrapportage (huis)arts in samenspraak met de client, rapportage aan de chirurg, etc.  OF onderbouwde rapportage m.b.t. aanvraag van een onderzoek of verwijzing via de huisarts (aangevraagd door de huisarts of POH) / incl. dossier adm. mbt de rapportage (indirecte tijd) (vast tarief) € 150,-

 

 

Weegconsult &/of omvang-meting lichaam:

(enkel wegen/lichaamsanalyse incl. uitleg en evaluatie)

Weegconsult (bodyanalyse):

Wegen* (15 min consult & administratietijd diëtist)    

€ 38,-

*Gemeten tijdens wegen:

Lichaamsgewicht

BMI (richtlijn voor een gezond lichaamsgewicht)

Vetpercentage van het lichaam

Vochtpercentage van het lichaam

Uw echte leeftijd (eventueel)

Orgaanvetwaarde van het lichaam 

Botmassa

Ruststofwisseling in kcal/kJ

Stofwisselingsleeftijd

Spiermassa van het lichaam

Huidplooimeting:

(Verrichten van huidplooimeting met: Harpenden Skinfold Caliper) (incl. administratietijd)

€ 38,- (weeg consult 15 minuten)

Tanita & Huidplooimeting (combinatie meting - 30 minuten) Verrichten van huidplooimeting met: Harpenden Skinfold Caliper)

€ 48,- (kort consult 30 minuten)

Extern meetbaar & samenwerking met o.a. Artemis Lab - ProHealth m.b.t. uitvoeren van: lab testen, hormoontesten, darmonderzoek, allergie/intolerantie/Voedselovergevoeligheids-testen (ImuPro) etc.

Disciplinair overleg / Ouder overleg:

Kort: 28 euro (per max. 10 minuten + adm. dossier)

Lang: 48 euro (per max. 20 minuten + adm. dossier)

(Is er geregeld een ouderoverleg of disciplinair overleg nodig? Dan is het mogelijk dat de dietist voor 2 overleggen in plaats van 2x kort, 1x lang overleg in rekening brengt - in voordeel van de client).

Tarieven voor Chat-coaching*:

- Digitale coaching; Whatsapp consulten* (chat-consulten) en maandelijkse coaching

Tarieven: Whatsapp consult per 15 minuten 25 euro, per 30 minuten 48 euro, per 60 minuten 98 euro.

Het is tevens mogelijk om een pakket aan te schaffen incl. korting, m.b.t. Chat-consulten: (Aangeraden: afnemen van een intake voorafgaand. Apart tarief)

Tarieven:

5 keer chat-consult 15 minuten  120 euro

5 keer chat-consult 30 minuten 235 euro

5 keer chat-consult 60 minuten 485 euro

10 keer chat-consult 15 minuten 245 euro

10 keer chat-consult 30 minuten 475 euro

10 keer chat-consult 60 minuten 975 euro

Coaching via Instagram - Instacoaching*:

Coaching via Instagram - foto's delen (in een privé/onherkenbaar profiel) met de diëtist. Feedback op voedings-/trainingsschema - dagelijkse feedback:

€ 200-250,- euro p/maand  (maandelijks opzegbaar) (Bij eetproblemen, darmklachten en overige gecompliceerde voedingsadviezen kan dit abonnement enkel worden afgesloten in combinatie met consulten)

(*zie de algemene voorwaarden​ m.b.t. gebruik & privacywaarborging)

Tarieven voor Smartwatch coaching:

(wekelijks een overzicht toesturen naar de dietist + feedback) (4 keer per maand):

€ 200 euro p/maand  of € 55 euro p/keer.

(maandelijks opzegbaar) (Bij eetproblemen, darmklachten en overige gecompliceerde voedingsadviezen kan dit abonnement enkel worden afgesloten in combinatie met consulten)

Coaching via chat-consulten of Whatsapp*: 

Stuur foto's van je maaltijden en ontvang dagelijks feedback op je patroon (mbv SHYE app, Lifesum of MyFitnessPal bijv.) door de diëtist.

Van de foto's in het weekend wordt op maandag feedback gegeven. De feedback is 'eenrichtingsverkeer'. De dietist geeft feedback op het dagboek -vragen kunnen worden gesteld in los ingeplande consulten.

€ 250 euro p/maand  (maandelijks opzegbaar) 

(Bij eetproblemen, darmklachten en overige gecompliceerde voedingsadviezen kan dit abonnement enkel worden afgesloten in combinatie met consulten)

*zie de algemene voorwaarden m.b.t. gebruik & privacywaarborging)

Full Day Services;  Maak in korte tijd een belangrijke (informatieve) persoonlijke transformatie door!

Wil je een gepersonaliseerde informatieve dag of dag(deel) afnemen bij Dietistenpraktijk DDietist? Dan kan dit al vanaf 650 euro (dagdeel - 4 uur) tot max. 850 euro (dag - 6 uur) (tarieven zijn op basis van indirecte tijd en directe tijd).

 

Een dag(deel) omvat een geheel op persoonlijke doelen afgestemde informatie dag(deel) & advisering, van minimaal 4 uur tot maximaal 6 uur. 

 

Indicatie van een 'Your Personal Dietician, Full day service' (6 uur), variabel m.b.t. hulpvraag van de client:

 • Intake 

 • Lichaamsanalyse of Huidplooimeting 

 • Inzichten mbt opvoeding & (zelf)aangeleerde gedragingen

 • Hormoonadvisering (uitgebreid)

 • Inzichten in fysiologische triggers

 • Inzichten in emotionele triggers (+ vaardigheden)

 • Boodschappen coaching

 • Voeding-/sport inzichten

 • Lunch: De lunch kan worden verzorgd, of zelf worden meegenomen (overleg met de dietist).

 

Optioneel: Persoonlijk Voedingsplan (+ 250 euro)

Full Day Services... Make an important (informative) personal transformation in a short period of time.

Pakketten:

De voordelen van een pakket of consultenkaart:

Je/U krijgt een korting op het totaal + geen extra kosten m.b.t. eventuele voorbereidingstijd SHYE fotodagboek per consult (normaal: 28 euro-48 euro per voorbereidingsmoment door de dietist) - Hierdoor bespaar(t) je/u veel kosten.

Diëtetiek pakket bestaat uit:

(omvat 3 maanden intensieve begeleiding - om de 1-2 weken een consult - u kunt ook korter of langer tijd tussen afspraken inplannen)

(Bij alle hulpvragen toepasbaar, o.a. Afvallen, Aankomen, Ondervoeding, Veganistisch, Vegetarisch, PCOS, Eetstoornissen, Darmklachten etc.)

-1 x Intake  (60 min directe/60 min indirecte tijd) + wegen + eetdagboek analyse + Persoonlijk voedingsplan (inclusief variatielijst & maaltijd variatie & administratietijd diëtist) (zeer uitgebreid) (6-8 uur indirecte tijd) 

-1 x Lang consult (60 minuten & administratietijd diëtist) (directe tijd)

-4 x Kort consult (30 minuten & administratietijd diëtist) (directe tijd) 

*€710,- (uw korting: 30 euro - normale prijs €740,-)

 

Online e-Health pakket (voedings-/leefstijladvies per email &/of Skype, Facetime &/of Telefonisch - zonder 'face to face' consulten):

(omvat 3 maanden intensieve begeleiding - om 1-2 weken een consult - u kunt ook korter of langer tijd tussen afspraken inplannen)

-1 x Intake (via het intakeformulier per email + 60-90 minuten Skype of Facetime) De dietist maakt uw dossier aan op basis van de gegevens die u invult op het  intakeformulier en uw eetdagboek (directe tijd).

-Persoonlijk voedingsplan (inclusief variatielijst & maaltijdvariatie & administratietijd diëtist)(zeer uitgebreid (6-8 uur indirecte tijd)). Dit persoonlijke menu ontvangt u per email als bijlage (PDF document) (indirecte tijd).

-1 x vragen/feedback via emailcontact (tussen client en dietist) - naar aanleiding van het persoonlijke menu.

-4 x email- of Skype, Facetime - of Telefonisch consult (4 keer de mogelijkheid om contact te hebben om vragen te stellen aan de dietist. U krijgt antwoord/coaching/feedback per email) (directe tijd) (uw gewichtsverloop houdt u zelf bij - U kunt advies inwinnen over goede Body Analysis Weegschalen met Bluetoothfunctie (deel optie met coach))    

*€710,- (uw korting: 30 euro - normale prijs €740,-)

(voorafgaand aan de behandeling te voldoen via overmaken - u ontvangt een kwitantie per mail) 

*Het Dietetiek pakket/Online e-Health pakket dienen voorafgaand aan de behandeling (tijdens het intakegesprek) te worden betaald per pin of in contanten aan de diëtist tijdens het intake consult. Indien u de behandeling voortijdig stopt, wordt er geen geld retour gegeven. De korte vervolgconsulten consulten kunnen ook worden gebruikt worden voor Boodschappencoaching (Coaching in de supermarkt, Wandelconsulten, Detox, etc. 

Starterspakket incl. chat-consulten/Whatsapp*. coaching:

- Intakegesprek (60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd) (Lichaamsanalyse, hormooninzicht + u krijgt direct bruikbare informatie mee omtrent uw hulpvraag) €200,-

- Persoonlijk voedingsplan (90-180 minuten indirecte tijd) (zeer uitgebreid) v.a.  €250,-

- Lang consult (Persoonlijke voedingsplan met uitleg via email/Facetime/Skype-digitaal (e-Health) of een lang consult in de praktijk (40-60 min directe en indirecte tijd) €96-

- 3 maanden Whatsapp coaching €750,- (ingang na ontvangst / uitleg voedingsplan)

Totaal: 1258 euro (korting: 40 euro) (normale prijs €1298,-)  (inclusief eenmalige administratiekosten voor de algehele behandeling) 

(Bij eetproblemen, darmklachten en overige gecompliceerde voedingsadviezen kan dit abonnement enkel worden afgesloten in combinatie met consulten)

(*zie de algemene voorwaarden​ m.b.t. gebruik & privacywaarborging)

 

Consultenkaarten & Weegconsultenkaarten:

 

De voordelen van een pakket of consultenkaart:

Je/U krijgt een korting op het totaal + geen extra kosten m.b.t. eventuele voorbereidingstijd SHYE fotodagboek per consult (normaal: 28 euro-48 euro per voorbereidingsmoment door de dietist) - Hierdoor bespaar(t) je/u veel kosten.

Consultenkaarten: 

Kaart 5 lange (45-60 minuten) consulten:   € 480,- * 

(Normale prijs € 490,- , uw korting: 10 euro)

(omvat 2 maanden intensieve begeleiding, om de 2 weken een consult - u kunt ook korter of langer tijd tussen afspraken inplannen)

Kaart 10 lange (45-60 minuten) consulten:   € 955,-*

(Normale prijs € 980,-, uw korting: 25 euro)

(omvat 4-5 maanden intensieve begeleiding, om de 2 weken een consult - u kunt ook korter of langer tijd tussen afspraken inplannen)

Kaart 5 korte (20-30 minuten) consulten:   € 230,- * 

(Normale prijs € 240,- , uw korting: 10 euro)

(omvat 2 maanden intensieve begeleiding, om de 2 weken een consult - u kunt ook korter of langer tijd tussen afspraken inplannen)

Kaart 10 korte (20-30 minuten) consulten:   € 455 *

(Normale prijs € 480,-, uw korting: 25 euro)

(omvat 4-5 maanden intensieve begeleiding, om de 2 weken een consult - u kunt ook korter of langer tijd tussen afspraken inplannen)

Weegconsultenkaart:

Kaart 5 weegconsulten (15 minuten per afspraak):  € 185,- 

(Normale prijs € 190,-, uw korting: 5 euro)

Kaart 10 weegconsulten (15 minuten per afspraak):  € 360,- euro  (Normale prijs € 380,-, uw korting: 20 euro)

 

Mix/combinatie van een korte, lange consultenkaart en weegconsultenkaart is mogelijk in overleg met de dietist/coach.

 

*De Weeg-/Consultenkaart dient voorafgaand aan de behandeling (tijdens het intakegesprek) te worden betaald per pin of in contanten aan de diëtist tijdens het eerste consult. Indien u de behandeling voortijdig stopt, wordt er geen geld retour gegeven. De consultenkaart is niet overdraagbaar en dus persoonlijk. De consultenkaart kan ook gebruikt worden voor Boodschappencoaching (Coaching in de supermarkt, Wandelconsulten, Detox, etc. - Ingeplande/besteden tijden worden afgevinkt (1 vakje op de korte consultenkaart = 20-30 minuten, 1 vakje op de weegconsultenkaart = 10-15 minuten).

Kaarten en pakketen hebben een bestedingstermijn van 6 maanden. Wilt u de behandeling onderbreken, dan is het consulten-tegoed beperkt houdbaar tot 6 maanden na aankoop.

 

 

Hulp bij eetstoornissen/eetproblemen.

Begeleiding & gesprekken voor ouders, verzorgers of naasten.

Naast de behandeling van de client zelf met de eetstoornis of het eetprobleem, is het tevens mogelijkheid voor ouders, verzorgers of naasten om consulten in te plannen voor begeleiding. De ouders, verzorgers of naasten kunnen (in overleg met de client) op de hoogte worden gehouden mbt de behandeling. Dit kan per email, telefonisch of per Skype, hier worden in sommige gevallen extra kosten voor berekend, maar in sommige gevallen is dit kosteloos. Dit word bepaald in overleg met de dietist.

Tevens is er voor de client een mogelijkheid om contact te hebben met de dietist per Whatsapp op moeilijk momenten. Hiervoor is een apart Whatsapp abonnement aan te vragen (maandelijks opzegbaar) en is 100 euro per maand. Naast consulten in de praktijk zijn er losse Skype consulten in te plannen (voorafgaande betaling vereist) of een Skype consultenkaart (voor de client zelf of ouders/verzorgers).

Klik hier voor meer informatie.


 

Overige mogelijke consulten/behandelingen:

 

Wandel consulten, Consult in the Park:

Diëtistisch consult in het Vondelpark of Amsterdamse bos (of ergens anders in/door Amsterdam oud zuid/zuid/centrum/Amsterdam oost)

Een kort (20-30min) of lang (40-60min) wandelend consult. Wanneer u weinig tijd heeft voor lichaamsbeweging

en liever een wandelend consult doet, is dit ideaal. U kunt toch aan lichaamsbeweging doen

en gelijktijdig over uw voedingspatroon praten en voedingsadvies krijgen van de diëtist.

Een wandelend consult; voor Consult in the Park gelden dezelfde tarieven als voor een regulier consult.*

(*Tijdens het wandelend consult is wegen niet mogelijk, dit kan wel vooraf of achteraf worden gedaan of in een vervolgconsult).

Uw hond is ook welkom!


 

pH waarden van het lichaam (urine) meten (zuur/base balans)(exclusief voedings-/leefstijladvies)

(meetstrips en uitleg - exclusief consulttijd) :     € 50,-

 

 

Voedselovergevoeligheden-, intoleratie-, allergietesten. 

In het lab (externe samenwerking) kunnen we testen of u een voedselovergevoeligheid, voedingsintolerantie of allergie heeft. Dit kan door middel van een eliminatiedieet of doormiddel van een labtest (Imu-Pro) via Pro Health, waar Dietistenpraktijk DDietist een samenwerking mee heeft.

 

Belangrijkste voordelen;
- U kunt zelf de soort test, de uitgebreidheid van de test en de voordelen- en nadelen bepalen, in samenspraak/overleg met de dietist over de test die het beste bij uw situatie past. U kunt de test samen met de dietist aanvragen of na uitleg van de procedure zelf bestellen bij Pro Health.
– U krijgt een persoonlijk verslag van uw onderzoek via Pro Health (met de uitslagen van uw test). Aan de hand van deze uitslagen kan de dietist voor u het behandelplan en adviezen opstellen (consulten met benodigde ondersteuning).

- U kunt deze uitslagen ook direct naar uw dietist laten toesturen per zorgmail. De dietist kan zo een behandelplan en persoonlijk advies opstellen aan de hand van de resultaten.

 

Wat kunt u van deze test verwachten?
– De dietist geeft antwoord op al uw vragen rondom de voedsel intolerantie, allergie of gevoeligheden en er kan een persoonlijk voedingsplan (of adviezen kunnen mondeling worden toegelicht tijdens een consult) worden opgesteld aan de hand van de testresultaten.
– 100% veilig

1. Hoe werkt de laboratoriumtest?

De client bestelt de test na uitleg van de dietist over de procedure in een informatief consult (regulier tarief). Afhankelijk van de test uitgebreidheid, zijn/worden de kosten bepaald. 

2. Test voorbereiden
Via het aanmeldformulier vraagt u de test aan. U krijgt via het externe bedrijf 'Pro Health' instructies en een 'testkit'. Na ontvangen van de testkit (per post) maakt u een prik afspraak bij het dichtstbijzijnde lab of bij uw huisarts indien hier mogelijkheden zijn om te laten prikken met uw testkit.  U neemt de testkit altijd zelf mee naar het lab. Hier laat u de buisjes vullen met bloed. (
Tijdens een informatief consult kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden van afnemen van een test en de exacte stappen - de dietist begeleidt u door het gehele proces).

3. Laboratorium
Uzelf of het lab (in de meeste gevallen, het lab) stuurt het bloedmonster en de gevraagde informatie (formulieren die zijn ingevuld) naar het laboratorium van Pro Health.

4. Resultaat
Binnen ca. 2-4 weken ontvangt de dietist (of uzelf, afhankelijk van de keuze op het formulier) via e-mail het resultaat van de test. 

5. Informatie
De dietist kan mogelijk aan de hand van de uitslagen een persoonlijk advies opstellen (mondeling advies, of een uitgebreid persoonlijk voedingsplan, of een eliminatie dieet + herintroductie dieet). Tijdens dit proces kan de dietist uiteraard volledige begeleiding bieden.

Tarieven

Losse consulten, Pakketten & Kaarten, Full Day Services.

Schermafbeelding 2022-02-10 om 19.12.03.png

Veel vrijgevestigde eerstelijns dietisten hebben geen contracten meer met zorgverzekeraars. Dit levert voordelen op, maar ook nadelen. De redenen, voor- & nadelen staan na te lezen op: Contractvrije dietist
Dietistenpraktijk DDietist is een Contractvrije dietist.

Tarieven Dietetiek & Cognitieve gedragstherapie (& Bewustwording):
Tarieven zijn inclusief:

-Gebruikelijke Administratietijd & Voorbereidingstijd (indirecte tijd) mbt de intake.
-Whatsapp contact (afspraken maken/verzetten). Vragen stellen en advies vragen aan de dietist mbt voeding en coaching zijn excl., net als per email. Er kan worden gekozen voor coaching per email of Whatsapp (chat) coaching. Hiervoor zijn losse consulten of een abonnement beschikbaar of zijn extra tarieven opgesteld (eHealth)..

-1 Map/ 1 Notebook/ Stencils/ Formulieren.
-Overleg behandeling kind (client) en ouder (telefonisch of per email) - maximaal 1 keer per gehele behandeling. Indien er meerdere malen contact is met de dietist zal hiervoor extra administratieve tijd worden gefactureerd.
-Exclusief, op verzoek: Rapportage op aanvraag per email of per post voor eigen gebruik, aan de arts of psycholoog (behandelpunten, rapportage consult) (indirecte tijd).

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
Let op:  Tarieven zijn onderverdeeld in 'directe tijd' (u bent aanwezig) en 'indirecte tijd' (u bent niet aanwezig).
Soms besteedt de dietist/coach extra tijd aan uw behandeling (exclusief boven genoemde taken), maar bent u zelf niet aanwezig. Er kan dan extra tijd in rekening worden gebracht, dit gaat altijd in overleg tussen dietist en client voorafgaand aan de geinvesteerde indirecte tijd.

Tarieven, afhankelijk van het behandeltraject (losse consulten, pakket, etc.) bedragen tussen 20 euro en 25 euro per kwartier (Dit verhoogde tarief geldt enkel voor de intake (directe tijd) - Administratietijd (indirecte tijd wordt buiten beschouwing gelaten bij noteren van tijd in kwartieren op de factuur. Administratietijd is inbegrepen in de totale kosten) - Tarieven zijn opgesteld voor consulten per persoon, combinatieconsulten zijn mogelijk in overleg (bijv. met partner, vriendin, kind, etc.). De kosten qua consulttijd (indirecte en directe tijd) kunnen hierdoor hoger uitvallen, omdat de dietist bij 2 of meer personen meer werk moet verrichten dan bij 1 persoon (bijv. extra tijd die nodig is voor rapportage, bespreken van twee eetdagboeken ipv een en voor extra Persoonlijke voedingsadviezen (berekening en uitwerking), ook wanneer doelen hetzelfde zijn (ivm mogelijke wijzigingen in hoeveelheden/behoeften). Vraag naar de mogelijkheden.

Vergoeding Zorgverzekeraars:
Heeft u al contact opgenomen met uw zorgverzekeraar en weet u hoeveel euro u per kwartier recht heeft op een vergoeding of hoeveel % per uur u recht heeft op een vergoeding (vanuit het basis- & aanvullende pakket apart nagevraagd)? Dan kunt u met de dietist overleggen hoe u consulten het beste kunt indelen, zodat u het optimale vergoed krijgt voor uw behandeling (Overleggen met de dietist/coach is nuttig, er is veel mogelijk betreffende de vergoeding voor Diëtetiek (zoals eventueel: Een verwijsbrief via de (huis)arts, diagnosecode op de factuur, etc.).

 

- Let op uw eigen risico. Deze moet bij een basisverzekering eerst zijn verbruikt, mocht u recht hebben op een vergoeding - bij een aanvullende verzekering geldt hetzelfde. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. De hoogste van de vergoeding is afhankelijk van het tarief die de zorgverzekering hanteert.


Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars (hieraan kunnen geen rechten worden ontleent) voor 2023 (Independer)


Betaling
Betaling voor pakketten en losse consulten dienen altijd direct na afloop van het consult per pin, overmaken, zakelijke tikkie of contant te worden voldaan (pakketten eventueel in termijnen in overleg, betaling op factuur in overleg). Pakketten die vooruit zijn betaald blijven persoonsgebonden en restitutie (geld teruggave) is niet mogelijk. 

Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans Leefstijladvies Cognitieve Gedragstherapie Mindfulness Pure Voeding
English Expats Nutrition Dietitian Amsterdam
dietist amsterdam amstelveen buitenveldert hormoon balans eetproblemen emotie eten eetbuien schldklier cholesterol hypertensie metabool syndroom gastric bypass maagband overgewicht obesitas
Dietistenpraktijk DDietist, dietist amsterdam amstelveen, expats, zwangerschap, Diabetes Gravidarum, The Green Happiness, Voedingscoach, Voedingskundige, Gewichtsconsulent, Gezonder eten, Afvallen, Gezonde voornemens
De spreekkamer
De entree
Dietistenpraktijk DDietist, dietist amsterdam amstelveen, expats, zwangerschap, Diabetes Gravidarum, The Green Happiness, Voedingscoach, Voedingskundige, Gewichtsconsulent, Gezonder eten, Afvallen, Gezonde voornemens
De wachtkamer

Aanpassen, herberekenen van het Persoonlijke menu/dieetadvies (zeer uitgebreid)  (indirecte tijd):    v.a. € 250,-

Het dieetadvies moet bijvoorbeeld aangepast worden omdat de leefstijl is veranderd. Bijvoorbeeld; ´Wanneer het beweegpatroon wordt veranderd´ of ´Wanneer er een allergie ontdekt is en het dieetadvies aangepast moet worden´ of ´Wanneer uw partner mee wilt doen met het nieuwe dieetadvies, enkel moet het dieetadvies 

worden aangepast qua voedingsstoffen inname op uw partner.´ enz. 

 

 

Voedingsanalyse (advies op afstand inclusief 1 lang consult via email of Skype):

Voedingsanalyse**      € 680,-

**Voedingsanalyse op basis van uw gegevens U mailt of geeft uw gegevens en eetdagboek door via Skype door middel van een formulier die u toegestuurd krijgt door de diëtist. Hierna wordt op basis van uw gegevens een uitgebreide 

voedingsanalyse opgesteld (incl. micro-/macronutrienten overzicht) en een persoonlijk voedingsrapport (welke voeding kunt u toevoegen om uw tekorten op te vangen, welke vervangende voedingsmiddelen zijn gezonder) opgesteld. In dit rapport wordt aangegeven of u van alle voedingsstoffen voldoende binnenkrijgt of tekorten heeft. Daarnaast ontvangt u eenmalig advies over voedingsmiddelen die uw tekorten in voedingsstoffen zouden kunnen aanvullen. Het is mogelijk om eventueel lichamelijke/medische klachten aan te geven, zodat de diëtist hier rekening mee kan houden. Deze voedingsanalyse geeft een zeer uitgebreid persoonlijk advies.

 

 

Persoonlijk menu (inclusief variatielijst & maaltijdvariatie)***  

(zeer uitgebreid)

€ 450,-

***Persoonlijk voedingsplan op basis van uw gegevens. U mailt of geeft uw gegevens (d.m.v. het intakeformulier) en eetdagboek door via Skype  of Facetime door middel van een formulier die u toegestuurd krijgt door de diëtist.  Hierna wordt op basis van uw gegevens gekeken naar uw wensen/doelen 

en uw huidige voedingspatroon door middel van het ingevulde formulier  door de cliënt. De diëtist maakt op basis van uw doelen/wensen een persoonlijk voedingsplan inclusief variatielijst en variatie per maaltijd (zeer uitgebreid). Dit voedingsplan kan als richtlijn worden gebruikt voor een gezond voedingspatroon voor zeer lange tijd wanneer u dezelfde leefstijl behoud (op gebied van sport, nachtrust, overige beweging, soort werk, etc.).

Het is mogelijk om eventueel lichamelijke/medische klachten 

aan te geven, zodat de diëtist hier rekening mee kan houden.

 

 

Boodschappen Coaching met de dietist.

Wilt u gezonde maar makkelijke en snelle gerechten leren koken? Samen met de dietist is het mogelijk

boodschappen te doen en wegwijs te worden in de supermarkt. Welke producten zijn gezond en hoe maak ik gezonde keuzes in een groot aanbod per voedingsgroep. Tevens is het mogelijk om de keukenkastjes bij u thuis (voedingsmiddelen die hierin staan) door de dietist

te laten checken, waarna advies kan worden gegeven. Ook kan de dietist u informatie geven over het leren lezen van etiketten (voedingswaardetabellen) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dietist. Het tarief voor ''Boodschappen Coaching met de dietist'' is:

€ 144,- per uur totaal

(exclusief de boodschappen).

(supermarkt binnen een straal van 1 km vanaf de praktijk incl. - buiten deze straal komen er extra reis-/tijd-/ administratiekosten bij) =

(45-60 minuten supermarktcoaching 96 euro (excl. 48 euro reis-/administratietijd (denk aan dossier bijhouden door de dietist na afloop van het supermarktconsult + reistijd).

€ 96,- per 30 minuten totaal

(exclusief de boodschappen).

Supermarktcoaching binnen een straal van 1 km vanaf de praktijk incl. - buiten deze straal komen er extra reis-/tijd-/ administratiekosten bij) =

(20-30 minuten = 48 euro (excl. 48 euro reis-/administratietijd (denk aan dossier bijhouden door de dietist na afloop van het supermarktconsult + reistijd).

 

Home sweet Home: Privebegeleiding Thuis:

Op donderdagen en vrijdagen is het mogelijk om begeleiding thuis aan te vragen, tijden in overleg met de dietist. De dietist zal dan naar eigen invulling van de client helpen bij keuzes tijdens boodschappen doen, koken (recepten), voorraadkast en ijskast check, tips en rond de tafel zitten om vragen te beantwoorden of hoe om te gaan met bepaald gedrag (en gedragsverandering realiseren).

€ 90,- per uur + huistoeslag  € 45,- (mogelijk in Amsterdam Zuid, Amstelveen, de Pijp en Centrum).

 

 

Sporten / Bewegen:

-Personal training - in samenwerking met Paulo Bibiano PBPersonalTraining.nl

 

 

Voor consulten via e-Health; chat-consulten, Skype, Facetime, telefoon, email, etc. gelden dezelfde tarieven. Het is tevens mogelijk om enkel een e-Health consult in te plannen zonder ''face to face'' consulten. Bijvoorbeeld als u vragen wilt stellen per telefoon, email, Facetime of Skype. Het is hierbij enkel mogelijk vooraf de betaling te voldoen. U kunt in het intakegesprek of tijdens vervolgconsulten aangeven, wanneer u de voorkeur geeft aan e-Health. Gelieve vooraf te betalen per overmaken. U ontvangt een kwitantie/factuur per email of per post.

 

 

Seminars & workshops:

Het is mogelijk om de dietist vast of op freelance basis in te huren voor het geven van seminars/workshops/of overname consulten (waarnemingen) tijdens zwangerschap als dietist. U kunt zelf een onderwerp aangeven of de dietist kan zelf onderwerpen kiezen voor de seminars.

De dietist kan deel uitmaken van een cursus, invallen of slechts eenmalig een seminar geven. Dit kunt u als organisator zelf beslissen. De tarieven voor het geven van de seminars door de dietist lopen uiteen, liggend aan de grote van het publiek/aantal cursisten, de locatie, voorbereidingstijd, het betreffende onderwerp (onderwerpen), duur van de seminar, eventuele benodigdheden tijdens de seminar (zoals prints/handouts, stencils, proefmonsters, etc.). De tarieven liggen gemiddeld tussen 350 - 450 euro per uur voor een seminar/workshop. Tarieven voor waarnemingen in uw praktijk( tijdens zwangerschap/ziekte bijv.) in overleg. Vraagt u naar de mogelijkheden.

 

 

Wil je een eigen ZZP-onderneming in de zorg starten? (na het behalen van je diploma Dietetiek (of ander paramedisch beroep)

Het tarief voor het uitwisselen van adviezen en tips om je eigen ZZP - onderneming in de zorg op te starten is 150,00 euro per uur. Deze kosten zijn uiteindelijk voor je praktijk Belastingaftrekbaar. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dascha Willemsen (zie contactgegevens op deze website) of raadpleeg: Podcast cursussen & digitale sessies: Dietetiek Studies.

Bij last-minute afzeggingen (Binnen 24 uur voor een gemaakte afspraak) worden de kosten 100% doorberekend aan de cliënt. 

De tijd waarop u bent ingedeeld is voor u gereserveerd. Indien u afzegt, minder dan 24 uur alvorens de afspraak/consult, geen uitzondering bij ziekte, agenda kwijt, diefstal tas, lekke band, etc. worden de kosten 100% doorberekend aan de client ivm gereserveerde tijd en praktijkruimte. Wanneer u minder dan 24 uur alvorens de afspraak afmeld, is het voor de dietist niet meer mogelijk een andere client in te plannen op de door u gereserveerde tijd (zie de algemene voorwaarden voor meer informatie). Afzeggingen zijn mogelijk per email, telefoon, sms, Whatsapp & voicemail. Het is vervelend dat deze kosten moeten worden doorberekend aan de client, enkel gaan de vaste lasten van de praktijk ook gewoon door wanneer u niet tijdig afzegt... Hopende op uw begrip.

 

Met ingang van 1 Januari 2013 is diëtetiek weer opgenomen in het basispakket. U heeft in 2020 recht op minimaal 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar. Houd u rekening met uw eigen risico?

Kinderen onder 18 jaar hebben geen eigen risico en direct aanspraak op een vergoeding dietetiek. 

 

 

Waarom heeft Dietistenpraktijk DDietist geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars - hetzelfde als; Ongecontracteerde zorg - hetzelfde als; Contractvrije dietist - hetzelfde als; Restitutiezorg (vrije keuze zorgaanbieders):

Zorgverzekeraars willen vaak de behandeldiagnose via de behandelaar van de cliënt weten wanneer de zorgverlener contracten heeft met zorgverzekeraars in relatie tot de vergoeding van de behandeling. Hetzelfde geldt voor psychologen, artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, dietisten, etc.

Wegens privacywaarborging van de client heeft Dietistenpraktijk DDietist besloten geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars. Meer informatie over de voordelen en nadelen van ongecontracteerde en gecontracteerde zorg kunt u vinden op deze website onder 'Contractvrije Dietist'.

Dietistenpraktijk DDietist is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-nummer: 89912937389), Natuurdietisten Nederland en De Nederlandse Vereniging van Dietisten (Lidnummer: 957147)

 

 

Waarop zijn de tarieven van de diëtist gebaseerd en waarom lopen tarieven van diëtisten uiteen?

Dietisten verschillen van elkaar qua behandelwijze/visie, kennis, indeling van consulten, tijdsbesteding per consult, etc. Bekijk hieronder waarom het mogelijk is dat sommige dietisten een hoger tarief hanteren dan anderen. De tarieven zijn o.a. afhankelijk van:

- Hoeveel bijscholingen een dietist heeft gevolgd/volgt (kennis/diploma's). Of de dietist verder geschoold is na de opleiding HBO Voeding en Dietetiek en hoeveel jaren ervaring hij/zij heeft (heeft de dietist bijv. kennis over cognitieve gedragstherapie  en hormoon inzichten).

- Welke meetapparatuur zij gebruiken (gebruikte apparatuur en de kwaliteit hiervan loopt bij dietisten sterk uiteen).

- Of de administratietijd incl. het tarief is of excl. wat hij/zij hanteert.

- Of er naslagwerk  wordt meegegeven/toegestuurd aan de client.

- Hoeveel tijd de dietist in de client investeert naast het consult (buiten consulttijd om).

- Hoe de voedingsplannen zijn opgesteld (is het een persoonlijk voedingsplan (en hoe uitgebreid is deze (variatie en keuze mogelijkheden)?) of een standaard voorbeeld dagmenu).

- Zijn de tarieven vast? of wordt er ook nog extra tijd gedeclareerd na het consult m.b.t. administratietijd? 

- Is de dietist gecontracteerd of ongecontracteerd? (een dietist kiest er bewust voor gecontracteerd te zijn of ongecontracteerd. Voordelen/Nadelen kunt u hier nalezen).

- Hoe tevreden zijn voorgaande clienten. Mond op mond reclame en Zorgkaart recensies. 

- Eventueel: De locatie waar de dietist is gevestigd (i.v.m. praktijkhuur + service m.b.t. parkeergelegenheid, wachtruimte met voorzieningen, receptie, etc.

Dietist cognitief gedragstherapeut psychologie hulp afvallen aankomen gedrag eetbuien beste dietist goede dietist Amsterdam Amstelveen
Dietistenpraktijk Amsterdam, Dietist, Dietetiek, Voedingsadvies, Afvallen, Aankomen, Gezondheid, Voedingsplan, Voedingsdeskundige, voedingsadvies
Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans Leefstijladvies Cognitieve Gedragstherapie Mindfulness Pure Voeding Online consulten Skype Watsapp

Berekening van Persoonlijke behoefte, 

incl. rapport: 

 

Intake + Persoonlijke behoefte aan macronutrienten berekenen & benodigde calorieen:

€200 + €350 = €550

Intake + Persoonlijke behoefte aan micronutrienten & macronutrienten berekenen

& benodigde calorieen:

€200 + €650 = €850

Tarieven behorende tot Bariatrische Chirurgie traject (volgorde van consulten en voedingsplannen kan verschillen aan de hand van de operatie datum);

Intake: 200 euro (60 minuten directe tijd, 60 minuten indirecte tijd)

Uitgebreid Persoonlijk Voedingsplan (na het intakegesprek Pre-operatief, indien de operatie datum nog enkele maanden duurt) 250 euro (6-8 uur indirecte tijd) OF te gebruiken Post-operatief.

Lang consult 98 euro (60 minuten directe tijd)

Kort consult 48 euro (30 minuten directe tijd) (meerdere consulten nodig)

Voedingsplan Post-operatief 150 euro: dag 1/t/m 14, dag 14 t/m 28, en na dag 28.

Rapportage aan de arts/overdrachtsbrief: 150 euro

Eventueel: Administratietijd/dossier/voorbereiding oefening client; 28 euro - 48 euro (afhankelijk van vb/adm. tijd).

Dietistenpraktijk Amsterdam, Dietist, Dietetiek, Voedingsadvies, Afvallen, Aankomen, Gezondheid, Voedingsplan, Voedingsdeskundige, voedingsadvies
Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans Leefstijladvies Cognitieve Gedragstherapie Mindfulness Pure Voeding Online consulten Skype Watsapp
Dietistenpraktijk Amsterdam, Dietist, Dietetiek, Voedingsadvies, Afvallen, Aankomen, Gezondheid, Voedingsplan, Voedingsdeskundige, voedingsadvies
bottom of page