top of page
Voedingsdeskundige Corona, Digitale dietist, adviezen op afstand, voedingsadvies, leefstijladvies, Covid19 en voedingsadvies

Frequently asked Questions, Veelgestelde vragen (FAQ).

Wat is holistische gezondheidszorg?

Binnen de gezondheidszorg is de holistische visie het idee dat gezondheidsproblemen ontstaan als gevolg van interacties tussen meerdere invloeden en dat de behandeling gekozen moet worden op basis van al deze invloeden.

Facturatie, vergoeding, betaling.

Op de eerste factuur die ik van de diëtist kreeg wordt een consult van 120 min. gerekend, terwijl ik maar 60 min. bij haar ben geweest. Hoe kant dit?

De berekende tijd per consult omvat de tijd die u op het spreekuur bent (= directe tijd), maar ook de tijd die ik nodig heb aan voorwerk bijv. aanmaken van het persoonlijke dossier, het bestuderen van het dossier en nawerk bijv. het opstellen van een behandelplan, een dieet ontwerpen enz.  Een intake consult (meeste administratieve tijd mbt een consult) kan daarom bestaan uit 60 minuten directe tijd (afhankelijk van de lengte van het consult) en 60 minuten indirecte tijd. Vervolgconsulten zijn vaak een vast tarief, net als de kosten voor een voedingsplan. Dietistenpraktijk DDietist hanteert vaste prijzen/tarieven mbt consulten en voedingsplannen.

Volgens de doktersassistente heb ik geen verwijsbrief meer nodig om een afspraak bij een diëtist te maken. Klopt dit?

Het kabinet heeft besloten dat de diëtist per 1 augustus 2011 vrij toegankelijk is. Dat wil zeggen dat een verwijzing van een (huis)arts niet meer noodzakelijk is. Helaas zijn de meeste zorgverzekeraars hier niet in meegegaan. Dus wanneer dieetadvisering door uw zorgverzekeraar (deels) wordt vergoed, is er wel een verwijsbrief nodig. Indien u de diëtist zelf moet betalen, dus geen vergoeding krijgt via uw zorgverzekeraar, dan is er geen verwijsbrief nodig.

 

Worden de consulten vergoed door mijn zorgverzekeraar ?

Dat verschilt per zorgverzekeraar. Hierover kunt u meer lezen in uw polis, afgegeven door de zorgverzekeraar.  Lees deze informatie goed door voordat u een afspraak maakt. Let voornamelijk op de voorwaarden mbt: 'het eigen risico' & 'ongecontracteerde (contractvrije) diëtetiek' & eventueel 'benodigde verwijsbrief van de huisarts'.

Vaak wordt er een marktconform tarief uitgekeerd (Vergoeding kan worden aangevraagd onder de noemer; dietetiek/dietist/dieetadvies - Er kan geen aparte vergoeding worden aangevraagd onder de noemer; alternatieve geneeswijze of psychologie). Dit is een vast tarief voor elke dietist per uur, ongeacht locatie in Nederland, werkervaring fof specialisatie van de dietist (of extra expertise). Het marktconform tarief is meestal het laagste uurtarief van een dietist (denk aan net afgestudeerd, geen specisatie / expertise, op een locatie gevestigd met lage vaste lasten). Tevens wordt dit marktconforme tarief niet tot minimaal aangepast aan de inflatie. Houd dus aub rekening met een eigen bijdrage omtrent consulten/de behandeling.

Campagne 2023: Ik regel mijn zorg goed - voor meer informatie over zorgverzekeringen, overstappen, vergoedingen, etc. (van de Rijksoverheid)

De praktijk is gevestigd in Nederland & in Portugal, kan ik mijn facturen declareren bij mijn Nederlandse zorgverzekering?

Het is mogelijk om facturen van Dietistenpraktijk DDietist te declareren bij een Nederlandse & buitenlandse zorgverzekering. De praktijk werkt bewust contractvrij en voldoet aan alle kwaliteitseisen, bezit NL zorgcodes en gegevens (meer informatie over contractvrije zorg).

 

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars (hieraan kunnen geen rechten worden ontleent) voor 2022 (Independer)

Het beroep: Diëtist.

Wat doet een diëtist?

Bij een diëtist kunt u voor allerlei voedingsproblemen en -vragen terecht. Bij een diëtist denkt men vaak direct aan overgewicht en afvallen. Nu is overgewicht ook een complex probleem en is de diëtist specialist op dit gebied, maar een diëtist doet veel meer dan dat. Er zijn veel gezondheidsproblemen waarbij een dieetadvies een belangrijk onderdeel is van de behandeling. Enige voorbeelden zijn over- of ondergewicht, diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte, een hoge bloeddruk, een voedselallergie, eetstoornissen en maag- en darmklachten zoals bijvoorbeeld constipatie of een spastische darm. Ook tijdens de zwangerschap kunnen bepaalde voedingsproblemen ontstaan. Voor al deze zaken kunt u terecht bij de diëtist. De diëtist is een beschermde titel, de diëtist heeft de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek (Bachelor of Health- & Science) afgerond en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, waarvoor elke 5 jaar een herregistratie nodig is (hiervoor dient de dietist o.a. bewijs in te dienen van gevolgde bijscholingen, maar ook bewijs voor het actief uitoefenen van het beroep diëtist).

Contractvrije zorg.

Wat betekent het wanneer een diëtist contractvrij werkt?

Vrijgevestigde diëtisten hebben in veel gevallen de keuze om wel of niet contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen, zowel voor de cliënt als voor de diëtist zelf.

Ik werk contractvrij dat wil dus zeggen dat ik ervoor gekozen heb om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Als cliënt en diëtist hebben we naast de gebruikelijke behandelrelatie ook een financiële relatie. Je betaalt als klant van een contractvrije diëtist direct voor de geleverde dienst en hierover ontvangt u na afloop van het consult een factuur die u zelf dient te betalen. Vervolgens kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer je een restitutiepolis hebt, vergoed de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar 0%, 60%, 80% of 100% van de factuur. Je bent en blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling. Dietistenpraktijk DDietist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en bij de NVD & NDN (Nederlandse vereniging van Diëtisten en Natuurdiëtisten Nederland).

Waarom heb ik voor contractvrije zorg gekozen?

Er zijn veel redenen waarom ik heb gekozen voor contractvrije zorg.  Bij een contractvrije diëtist staat de overeenkomst tussen cliënt en behandelaar centraal en heeft de zorgverzekeraar, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de therapie/behandeling. Zo kan de contractvrije diëtist zelfstandig samen met de cliënt de diagnostiek, de verwijzing, de samenwerking en de behandelkeuze bepalen. Ook kan deze zelf bepalen welke locatie(s) zij gebruikt. De contractvrije diëtist kan de privacy waarborgen en hoeft nooit cliëntgegevens te delen met de zorgverzekeraar. De rol van behandelaar en die van verzekeraar blijft beter gescheiden. Contracten brengen veel administratieve rompslomp en kosten met zich mee. Ik investeer mijn tijd en geld liever in vakinhoudelijke zaken. Zonder contracten voel ik mij minder aan banden gelegd en kan ik mijn praktijkvoering naar eigen inzicht in vullen, zonder me ieder moment te hoeven afvragen of dit wel “mag” van zorgverzekeraar X of Y. Ik ben minder gebonden aan de in contracten opgelegde restricties die ook nog eens per zorgverzekeraar kunnen verschillen.

Hoe ziet het behandeltraject eruit, hoe kan het behandeltraject eruit zien?

Kijk voor meer informatie op deze pagina: Behandeltraject

Wat zijn de tarieven voor een behandelingstraject?

Ieder behandeltraject kan per persoon verschillen, afhankelijk van de hulpvraag. Hierbij een voorbeeld van de meest gekozen opvolgende consulten:

Week 1.

1. (Optioneel) Kennismaking (telefonisch, digitaal; videobellen): Gratis

In de praktijk: 48 euro

(indien afgemeld binnen 24 uur of no show = 38 euro)

(dietist stuurt intakeformulier toe, template dagboek (of link) en AVG en ALG VW)

(client stuurt ingevuld intakeformulier toe, ondertekende AVG en ALG VW, ingevuld (emotie-, energie-, klachtenpatroon-,) voedingsdagboek en eventuele andere relevante informatie (zoals bijv. een labtest/onderzoek).

Week 2 (of Week 1 indien geen kennismaking) (digitaal)

2. Intake consult 60 minuten directe tijd, 60 minuten indirecte tijd (email-tijd mbt voorbereiding (toesturen intakeform & alg.vw en avg. De dietist leest het ingevulde intakeformulier door, maakt het persoonlijke dossier aan van de client, lees overgie relevante informatie door, bereid het consult voor en stelt factuur op):  180 euro 

(Optioneel: Persoonlijk uitgebreid voedingsplan (6-8 uur indirecte tijd) - 10-15 opties voor ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes - berekend op persoonlijke behoefte, rekening houdend met de hulpvraag (-vragen), zeer uitgebreid incl. extra informatie afhankelijk van persoonlijke adviezen/voorkeuren, bijv. hormoonbalans, recepten, sportschema, sport voedingsadvies, etc. - 'een boekwerkje' te gebruiken voor lange tijd!) 250 euro (vaste prijs, ook wanneer de dietist langer dan 6-8 uur werkt aan het persoonlijke voedingsplan).

(beknopte voedingsplannen (bijv een voorbeeld dagmenu) behoren ook tot de mogelijkheden en hebben een lager tarief)

Een voedingsplan is niet bij alle hulpvragen nodig. Tevens kan de client zelf kiezen of deze een voedingsplan wenselijk vindt of niet.

Week 3 of 4 (of Week 2 of 3 indien geen kennismaking) (digitaal)

3. Lang consult (40-60 minuten - directe tijd): 98 euro

(geven van informatie, coaching, vaardigheden, handouts, op basis van de hulpvraag)

Week 5, of 6, of 7 (of Week 4 indien geen kennismaking) (digitaal)

(zelf in te delen hoeveel weken tussen de afspraken in, in overleg met de diëtist mbt de behandeling en hulpvraag) (hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en wensen van de client).

4. Lang (40-60 minuten - directe tijd) of kort consult (30 minuten - directe tijd):

98 euro of 48 euro

Wil. je dat je dagboek voorereid wordt door de dietist, zodat deze tijdens het consult besproken kan worden? Dan rekent de dietist 28-48 euro per voorbereidingsmoment.

(Eventueel: voor ouderoverleg / disciplinair overleg (28-48 euro) wordt een toeslag berekend - dit is in overleg met de cliënt / ouder / zorgverlener).

Mogelijk heb ik behoefte aan een spoed-consult (last-minute) of een weekend-consult (op zaterdagen of zondagen (of avonden)). Is dit mogelijk?

In sommige gevallen is een spoed-consult of een weekend-consult (of avond-consult) mogelijk. Altijd in overleg met de diëtist. Voor spoed-consulten en weekend-consulten wordt een toeslag berekend op de factuur (bovenop het consult-tarief), namelijk 28 euro per consult.

Ik wil alleen wat vragen stellen (of alleen wegen op de Tanita weegschaal mbt een lichaamsanalyse), maar geen heel behandeltraject... Is dit mogelijk?

Jazeker! Je kan er ook voor kiezen om een 'los' weeg-, kort of lang consult in te plannen, als je alleen een lichaamsanalyse wilt, of wat vragen hebt over voeding & leefstijl. Denk eraan, dat wanneer je vragen stelt waarbij persoonlijke factoren een rol spelen (denk aan ziektebeelden, leefstijl, sportpatroon etc.) het nuttig is om wel een intake in te plannen. Zo is de dietist op de hoogte van al je persoonlijke situatie, denk aan; medische geschiedenis inclusief medicijngebruik, leefstijl, voedingsgewoonten etc. Met al deze informatie kan de dietist een persoonlijker en passender advies geven.

Informatie met betrekking tot declareren bij de zorgverzekering:

De client is zelf verantwoordelijk voor het navragen van de hoogte van de vergoeding. Dietistenpraktijk DDietist heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding voor dietetiek, uitgekeerd door de zorgverzekeraar.

Denkt u bij navragen van de vergoeding dietetiek, aub aan de hoogte van uw eigen risico. Dietistenpraktijk DDietist werkt contractvrij (Ongecontracteerde dietetiek) met als reden: kostenbesparing administratiekosten in voordeel client en privacy waarborging - verkregen informatie en dossier blijft tussen dietist en client - geen tussenpersonen. Facturen dienen voorafgaand aan de behandeling/consulten te worden voldaan. Deze ontvangt u via e-mail.

Neem contact op met je zorgverzekeraar m.b.t. de exacte vergoeding voor dietetiek. Informatie over uw persoonlijke vergoeding kunt u eventueel ook hier vinden: (aan deze informatie via Independer kunnen geen rechten worden ontleent): 

independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering

Hoe ziet een voedingsplan eruit? Hoe wordt deze gemaakt? (zie foto & extra uitleg einde pagina)

Het voedingsplan wordt gemaakt en berekend op basis van persoonlijke behoeften (elk plan is anders en het kost de diëtist ongeveer 6 tot 8 uur om te maken, soms zelfs meer uren), denk aan; caloriebehoeften, medische huidige situatie (en geschiedenis), hormoonbalans, voldoende voedingsstoffen voor uw persoonlijke behoeften (voorkomen van tekorten in nutriënten), enz. en kan gedurende lange tijd als richtlijn worden gebruikt (in principe uw hele leven, alleen als er grote veranderingen plaatsvinden - zoals een specifieke ziekte, zwangerschap, enz.) - dan kunnen we het voedingsplan aanpassen).

Het plan heeft veel variatie voor alle maaltijd-momenten van de dag: ontbijt, lunch, diner en snacks (2-3 momenten).
Voor alle maaltijd-momenten wordt de maaltijd uitgeschreven, denk aan;
Ingrediënten, hoeveelheden (in cups (maten) en grammen) en variatie-mogelijkheden.
Voor elke maaltijd zijn er elk ongeveer 10-12 maaltijd-opties*, allemaal berekend op basis van uw persoonlijke behoeften. Het persoonlijke plan is een klein boekwerkje (normaal gesproken ongeveer 18-22 pagina's* - gemaakt in WORD PDF). De dietist zal ook extra informatie noteren op het plan over bijv; (dit kan per persoon verschillen afhankelijk van de hulpvraag) uitleg over hormonen en combinaties en bijv. sport-voedingsadvies.

Ook wordt in het plan persoonlijk supplementenadvies opgeschreven.


Elk voedingsplan die door de dietist is gemaakt is volledig persoonlijk (berekend en ontworpen - speciaal gemaakt m.b.v. persoonlijke informatie uit het intake-formulier en informatie verkregen vanuit consulten of per email (dmv antwoorden op persoonlijke, relevante vragen m.b.t. opstellen van het persoonlijke voedingsplan).

 

Het is ook mogelijk om een 'beknopter' voedingsplan te laten opstellen, tegen lagere tarieven. Bespreek de mogelijkheden met de dietist indien interesse.

*Hoeveelheid maaltijden en pagina's van het voedingsplan zijn afhankelijk van de hulpvraag en kunnen iets afwijken, meer of minder pagina's & maaltijd-opties.

Hoelang zijn pakketten en kaarten houdbaar/geldig?

Kaarten en pakketen hebben een bestedingstermijn van 6 maanden. Wilt u de behandeling onderbreken, dan is het consulten-tegoed beperkt houdbaar, namelijk tot 6 maanden na aankoop. Bespreek met de dietist de mogelijkheden (bijv. een nieuwe geldigheidsdatum) indien ziekte of een andere (onverwachte/onvoorziene) situatie zich voordoet.

Werken diëtisten met sponsoren, bedrijven en producten samen?

Dietistenpraktijk DDietist is een onafhankelijke praktijk. De praktijk gaat geen betaalde sponsorships aan of betaalde samenwerkingen. De dietist adviseert alleen producten, wanneer zij hier zelf achter staat, onderbouwt met haar vergaren kennis (en/of wetenschappelijk). De dietist werkt alleen met praktijken/bedrijven samen als de client hier baat/voordeel aan heeft. Er is nooit een financiele drijfveer om samen te werken met bedrijven/praktijken/producten. De dietist is in alle tijden onafhankelijk.

 

Persoonlijke Voedingsplan:

Frequently asked Questions

Frequently Asked Questions dietist, dietician, dietitian, expats, voedingsadviseur, dietetiek, voedi
IMG_2593.jpg

Voorbeeld: Hiernaast (hierboven bij een smartphone) zie je een 'uitgelegd' persoonlijk voedingsplan - zeer uitgebreid - op de persoon berekend. Zeer veel maaltijd keuzes op macro- & micronutriënten behoefte, op persoonlijke smaakvoorkeuren, doelen, medische situatie, leefstijl(doelen), psyche, hormonen, spiritualiteit, beweging, suppletie, etc. (Voedingsplan inhoud is afhankelijk van de hulpvraag(vragen) van de cliënt.

Elk voedingsplan is uniek, omdat ieder mens uniek is. Persoonlijke voedingsplannen geven (aan de hand van de persoonlijke hulpvraag)

maaltijden weer, producten/voedingsmiddelen, hoeveelheden (cups en grammen), bereidingswijze, en macro-categorie aan (koolhydraat-, eiwit-, vettenbron aan per voedingsmiddel.

Dietistenpraktijk DDietist heeft zelf een programma ontwikkeld om deze voedingsplannen op deze manier te berekenen voor ieder individu.

Holistisch dietist Holistische dietist dietician Holistic Energy Life energy

Consultations in English and Dutch
Virtual, Digital consultations, Worldwide..

bottom of page