top of page
Holistisch Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Holistisch Hormoonbalans Leefstijl

Worldwide Consultations

Belangrijke mededelingen: Digitale consulten / Remote (digital) consultations.

Consulten zijn afwisselend digitaal en/of in de praktijk af te nemen (in Nederland & Portugal). Afhankelijk van de locatie van de Holistische Diëtist & Voedingspsycholoog (o.a. videoconsulten, telefonische consulten, fotodagboek coaching (via een app) & chats).

Deze consulten hebben dezelfde resultaten als consulten in de praktijk (indien de cliënt digitale consulten als prettig ervaart), met als bijkomend voordeel dat consulten vanuit iedere locatie gevolgd kunnen worden, reiskosten en -tijd bespaard blijven. Digitale consulten (in eigen taal) worden ook als heel prettig ervaren door Nederlandse cliënten die expat of digital nomad zijn.

Wil je vooruit plannen in de agenda?

Neem contact op via het contactformulier per email. of (sneller) via

06-3000-5867 via WhatsApp - Stuur dan toe:

Volledige naam (of volledige naam ouder & kind), hulpvraag kort toegelicht, email-adres en telefoonnummer waarop ik je mag/kan bereiken (indien dit niet hetzelfde nummer is waarmee je contacteert per WhatsApp).

 

Het is tevens mogelijk via WhatsApp informatie aan te vragen over het (persoonlijke) behandeltraject, tarieven en mogelijke vergoedingen. U/Je kunt een reactie verwachten binnen enkele uren.

Google Reviews The Holistic Dietician
Google Review:  +145 positieve client reviews.

Kwaliteitsgeregistreerd Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG tot 2025, tevens tot 2030.

Ik help je herinneren, wat je lichaam al weet...

...door te 'Vertragen, Bewustwording & (her-) Verbinding'... (paramedisch (evidence based) & holistisch)

Ervaar je een disbalans in je voedingspatroon, of misschien zelfs een disbalans in je hele leefwijze?

Wanneer er een disbalans ontstaat kunnen we 'eten' (of juist 'niet eten'(afhankelijk van de hulpvraag)) in gaan zetten 'bewust of onbewust' als coopingmechanisme. Allerlei 'diepgewortelde behoeften' die uit balans zijn geraakt tijdens ons leven(s-verloop) vervangen we voor 'quick fixes' (en niet alleen met eten). Behoeften die iedereen heeft op emotioneel, energetisch en gezondheid-gebied (mentaal & fysiologisch).

Wat we nodig hebben is (leren); Vertragen, Bewustworden & (her-) Verbinden....  

Signalen van het lichaam weer leren (h)erkennen en leren handelen naar wat ons lijf écht nodig heeft. Hoofd- & lichaam(s)verbinding hervinden, hervoelen en verbeteren                    

Dascha helpt je graag tijdens een holistische behandeling jouw balans (terug) te vinden (stap voor stap, op jouw tempo). Op het gebied van voeding, psyche, levens-energie en op andere gebieden in je leven waar je deze begeleiding misschien nodig hebt. Écht leren te verbinden met je lijf, je lijf begrijpen, (opnieuw) gelukkig te zijn en je in 'verbinding' voelen (mèt en zonder de zorgen voor het gezin).

Leer luisteren naar de feedback en behoeften van je lichaam;
word je eigen expert (leer het 'hoe' & 'waarom'), je eigen heler voor je lichaam.

Dascha offers personalized nutritional, psychological, spiritual and lifestyle counseling to people who are ready to improve their health and happiness on a deeper level.

 

Clients achieve their goals with knowledge, support and tools needed to create and maintain a healthy, balanced life, finding purpose, peace and happiness to the core.

You can heal your life the natural way, in connection with your body.

Nourish yourself beyond nutrition.

Een gezond voedingspatroon leren volhouden, je fijn voelen in je lichaam, je lichaamssignalen leren herkennen en vertrouwen, goed voor jezelf zorgen, heeft meer nodig dan alleen het geven van voedingsadviezen. Zoveel meer factoren spelen een rol. Dietistenpraktijk DDietist / The Holistic Dietician is gespecialiseerd in 'Diëtetiek & (Voedings-)psychologie & Lichaamsbeleving' en hanteert daarom een holistische aanpak (coaching op fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel niveau)* (lees onder de grijze tekst, in het groen, wat een holistische aanpak betekend). 

 

Ben je (elke vorm van) houvast kwijt? of heb je nooit geleerd hoe je je lichaam gezond en liefdevol kunt voeden? Heb je een ziekte gekregen en wil je weten hoe je je voeding (en levensstijl) het beste kunt aanpassen om je lichaam zo goed mogelijk in balans te brengen? Hoe je je lichaam gezond en liefdevol kunt voeden, hoe je naar je lichaam kunt (leren) luisteren?

Dan is het misschien fijn (een mogelijkheid) om naast coaching, een zeer uitgebreid persoonlijk voedingsplan op te laten stellen (of je voeding te evalueren dmv foto-eetdagboeken), geheel samengesteld en berekend op persoonlijke behoeften, doelen, leefstijl en gezondheidsklachten, ziekten, etc. Dit voedingsplan kun je gebruiken als houvast en leidraad om je lichaam gezond te (leren) voeden tijdens de reis naar het leren luisteren naar je lichaam en haar/zijn signalen. Naast dit voedingsplan zullen er tijdens de behandeling oefeningen worden meegegeven om naar je lichaam(sbehoeften/-signalen) te leren luisteren, de verbinding tussen je hoofd en lijf te verbeteren, zodat je het voedingsplan op een later moment niet meer nodig hebt (liefdevol voeden).

 

Het voedingsadvies: Je ontvangt bij Dietistenpraktijk DDietist altijd persoonlijk advies, geen standaard voedingsschema of behandeling. Iedere persoon is anders en heeft daarom andere behoeften, grenzen & wensen (andere ervaringen en een ander lichaam, andere genen). Een voedingsschema kan worden gebruikt als 'houvast' en als 'leidraad voor persoonlijke gezonde voeding', want naast dit persoonlijke voedingsschema wordt er gecoacht op het leren luisteren naar eigen lichaamssignalen en het opbouwen van een fijne (liefdevolle) band met je lichaam.

 

Zit je niet fijn in je lichaam? Vraag je dan eerst af; Wat voor band heb ik met mijn lichaam, of; Heb ik een band met mijn lichaam? Luister ik wel naar mijn lichaam? In de meeste gevallen is er sprake van meerdere factoren die kunnen zorgen voor een disbalans, en een disbalans kan zich bij iedereen anders uiten. Wat voor de één als een disbalans voelt, is dat niet voor de ander. 

 

Overgewicht, maar ook ondergewicht, kunnen een genetische oorzaak hebben waardoor je lichaam anders gebouwd is of hormonaal anders reageert, maar tevens oorzaak zijn vanuit een gevormde disbalans (denk aan trauma/gevormde ziekten); negeren of niet goed kunnen aanvoelen van persoonlijke behoeften (op diverse vlakken in je leven), jezelf altijd op de laatste plek zetten, een laag zelfvertrouwen, geen invulling kunnen en leren geven aan een eigen identiteit, depressie, langdurige (overmatige) blootstelling aan stress (burn-out), disbalans in hormonen, medicijngebruik, of andere mogelijke oorzaken die de persoon uit balans brengt.

 

Dietistenpraktijk DDietist biedt coaching en begeleiding op vlakken, zowel fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel en energetisch; Holistisch, 'leren houden van je lichaam wat jou gegeven is en deze op een gezonde, liefdevolle manier leren voeden en verzorgen, met welke gewichtsuitkomst dan ook. Want uiteindelijk is het belangrijk dat je 'holistisch in balans komt of bent'; 'Gezond zijn (en daar is geluk ook een groot onderdeel van!)'. Daar past niet één bepaald advies-gewicht bij of één bepaald advies. De behandeling krijgt persoonlijke vorm naarmate de behandeling wordt voortgezet.

Past dit ook bij jou?; Blijf tijdens en na de behandeling (in elke levensfase) openstaan voor leermomenten (vallen en krachtiger opstaan). Jouw holistisch diëtist ziet het leven als één grote les, want je bent nooit uitgeleerd. Ook jouw diëtist leert nog geregeld bij op het gebied van holisme. Stop je met leren (lessen aannemen vanuit je eigen ervaringen, lessen vanuit anderen, literatuur, podcasts, feedback, vallen en opstaan)? dan stop je met groeien. Blijf je openstaan voor nieuwe inzichten, geef je niet op, zie je negatieve ervaringen als leermomenten en geef je je lichaam de rust en tijd om te leren en er te mogen zijn (je lijf te leren begrijpen)? Dan blijf je holistisch groeien naar een betere balans; lichamelijk, emotioneel, energetisch, mentaal en spiritueel.

 

Heb je het vermoeden of weet je dat je een eetstoornis hebt (met of zonder diagnose)? Dietistenpraktijk DDietist ruim gespecialiseerd op het gebied van eetproblematiek, eet-verstoorde gedachten, eetstoornissen en emotioneel eten, hormonale balans, het immuunsysteem en het Microbioom, het zenuwstelsel, fertiliteit, zwangerschap, hoofd-lijf verbinding, bewustwording en Orthomoleculaire adviezen.

 

Tevens helpt de diëtist bij brede vragen over voeding en leefstijl bij diverse ziektebeelden, voor- & na bariatrische chirurgie, product innovatie en ondersteuning, hormoonstoornissen en bepaalde voedingsveranderingen die toegepast dienen te worden waarbij onduidelijkheid heerst of eigen aanpassingen naar volledigheid en of juistheid worden toegepast, denk aan adviezen bij allergieën, intoleranties, darmklachten of keuzes in veranderen van het voedingspatroon zoals vegetarisch of veganistisch worden/zijn.

Dascha Willemsen is kwaliteitsgeregistreerd diëtist & voedingspsycholoog, eetstoorniscoach & leefstijlcoach, dat wil zeggen; niet enkel basis- geregistreerd diëtist. Dit betekent dat de diëtist & voedingspsycholoog kennis hoog houdt door regelmatig bijscholingen te volgen, bewijsstukken kan leveren m.b.t. intensieve werkzaamheden & deelname op diverse vlakken rondom diëtetiek en voldoet aan alle kwaliteitseisen die het Kwaliteitsregister Paramedici hanteert

(ruim 13 jaar ervaring).

Dietetiek studies, opleidingen dietisten, specialisaties, innovaties, marketing, organisatie
 • Google+ - Grey Circle
 • X
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
Holistic dietician, holistisch coach, eating disorder coach online, online holistische coach, digital coaching eating disorders, holistisch, holistic, dietician, dietitian, dietist.​​ ​

Diëtistenpraktijk DDiëtist is ruim 13 jaar gespecialiseerd (vanaf 10 Oktober 2010 is de praktijk officieel geopend (inschrijving KvK), het jaar ervòòr vrijwilligerswerk in het diëtetiek en psychologie werkveld gedaan bij o.a. de kliniek Smith & Jones, Eetstoornis bijeenkomsten (church, JR Dietetics) en cursussen/seminars gegeven rondom voeding en eetstoornissen aan andere paramedici/praktijken) in o.a. eetproblematiek, emotioneel eten, 

eetstoornissen, hormonale (dis)balans (o.a. PCOS & fertiliteit), voeding & zwangerschap(s)-(diabetes), voedingsadvies pre- & post- operatief bij een Gastric Sleeve- en Gastric Bypass- traject, het immuunsysteem en het Microbioom, het zenuwstelsel en bepaalde ziektebeelden. Wij hanteren een unieke behandelmethode en er zijn geen (lange) wachtlijsten. Tevens werken wij samen met klinieken, onderzoekslabs, lichaamsgerichte therapeuten (& holistische massage), mesologen, psychologen en andere disciplines indien nodig.

We Believe…

 • "Gezonde' & 'Ongezonde' lichamen.... beide komen in alle vormen en maten. 

 • Je hoeft geen genoegen te nemen met 'een middelmatige gezondheid' of een 'verstoorde relatie met voeding en je lichaam.' Het kan echt anders.

 • Diëten werken niet (ze zijn niet persoonlijk en vaak in combinatie met restricties). Wat wel werkt voor lange termijn is intuïtieve eetgewoonten aanleren, je lichaam leren voelen en lichaamssignalen leren herkennen, gecombineerd met gepersonaliseerde holistische adviezen en inzichten.

 • Je lichaam communiceert met jou. Laten we lief zijn voor ons lichaam, liefdevol luisteren, voeden en zorgen dat we ons in balans voelen, trots zijn op ons lijf en haar (leren) begrijpen.

'We worden als voelers geboren en als denkers gemaakt.'

*Een holistische visie/aanpak betekent dat je uitgaat van verbinding. Alles in en om je heen staat in verbinding met elkaar en het één kan niet zonder het ander. Holistisch gezien besta je uit vijf niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, energetische en spiritueel. Als die niveaus met elkaar in balans zijn, dan kun je spreken van een gezonde balans tussen lichaam en geest.

Hippocrates van Kos zei ooit al; 'Belangrijker dan de ziekte die de persoon heeft, is de persoon die de ziekte heeft.'

Mensen ontvangen en hun persoonlijkheid erbij betrekken en niet selecteren op een symptoom wel of niet. We moeten niet de behandelingsvormen centraal stellen en de personen erop afstemmen, maar personen als individuen zien en als geheel; op holistische wijze behandelen. 

Vertragen (stilstaan, uitzoomen), Bewustwording (Wat doe ik, Waarom doe ik dit), (her-)Verbinden (opnieuw contact leren maken met het lichaam en zijn / haar signalen).

One with Nature

''De verbinding tussen hoofd, lichaam (emoties, energie & gezondheid) en ziel (of eigenlijk juist de verstoring hiervan) komt terug in de behandeling van alle klachten. De essentie van het leven is te ervaren, te voelen, wat jij wilt met jouw leven en wat het leven wil met jou...... wat is jouw pad.

De klachten of moeilijkheden die we op ons pad krijgen, geven ons het signaal waar we vastlopen in ons leven (de boodschap: we moeten van richting veranderen). Met coaching, oefeningen en begeleiding (in combinatie met mogelijke verwijzing naar andere disciplines (zoals acupunctuur of haptotherapie) herstel je het contact met je eigen leven, voel je wat klopt voor jou in het leven en kan je je pad vervolgen met meer levensenergie.

 

Door bewustwording van ons lichaam (haar signalen -> energie, emoties en gezondheid), gedachten, gedragingen & patronen kunnen we aanvoelen wanneer we blokkeren of juist het leven voor ons gaat stromen. Als we deze signalen leren oppikken, zullen we betere keuzes kunnen maken in ons leven, die bevorderlijk zijn voor onze levens energie, gezondheid en emotionele staat.

 

Cliënten gaan dan keuzes maken, die beter bij hun passen, hen gelukkiger maken, rustiger maken; Meer balans geven op nutritioneel, psychologisch, emotioneel, energetisch en spiritueel vlak. Wanneer ik dat zie gebeuren,  geeft dat me veel voldoening.''   Dascha.

In Samenwerking & Adviespunten:
Dietistenpraktijk DDietist werkt zonder sponsoren & heeft geen betaalde samenwerkingen met coaches of behandelaars. Voor enkele bedrijven hieronder is Dascha ambassadeur...

Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia

Paulo Bibiano

Digitale training-Videobellen. PBPersonalTraining - NASM & FMS Certified Personal Trainer - Weight Loss (Fat%) - Gain Mussclemass - Posture, Strength, Condition, etc.

Lessons in Dutch, English and Portugese.

Individual or group lessons, bootcamp, boxing & High end.

Locaties: Amsterdam -

Gym Base (self employed), Outdoor; Vondelpark & Amsterdamse bos, David LLoyd 

Nauwe samenwerking met de diëtist (Life/Health/Sport).

Telephone: 0681842319

www.pbpersonaltraining.nl

Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia

NL-Lab

Microbiologisch onderzoek - darmmicrobioom, Bloedonderzoek, Parasieten, Antistoffentest.

www.nl-lab.nl

Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia
Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia

Manja Kamman

Manja Kamman is erkend hypnotherapeut en counselor. Zij ondersteunt mensen met ongewenste gewoontes, afhankelijkheid van middelen of van patronen (tevens eetstoornissen). Haar begeleiding is effectief, persoonlijk, diepgaand en verrijkend.

www.manjakamman.nl

Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia

Lifesum

Lifesum App. Healthy living, simplified.

Standard (gratis) & Gold upgrade (maandelijks zit hier een klein bedrag aan verbonden).- Track your foodintake, drinks & activity. Helps to reach your goals - Dietistenpraktijk DDietist maakt tijdens de behandeling gebruik van Lifesum indien de client hieraan de voorkeur geeft.

www.lifesum.com

Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia

Holistic Doula

 

Holistic Doula’s missie is om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan een zachte start voor moeder en kind. De beste en puurste (huid-)producten gemaakt van de pure sheanoot. 'Care for yourself and your family in the most natural way.'

100% PURE BIOLOGISCHE SHEA BUTTER.

www.holisticdoula.nl

Dietist, Voedingscoach, Expats, Goede beoordeling, Online coach, Dietetiek

Fitbit

Heb je een FitBit? Dan kan deze worden gebruikt tijdens de behandeling & coaching!

Activity Trackers & More

Find your fit with Fitbit's family of fitness products that help you stay motivated and improve your health by tracking your activity, exercise, food, weight and sleep.

www.fitbit.com

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Alida v. Doorn

 

Psychotherapiepraktijk

Je/U kunt hier terecht bij: depressie, angsten en spanningsklachten. Extra aandachtsgebieden zijn de behandeling van eetproblemen, autonomie- en identiteitsproblematiek.

Samenwerking met Dietistenpraktijk DDietist wanneer gewenst bij eetproblematiek.

www.psychotherapievandoorn.nl

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen
Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Ladycomp,Daysy

 

Vruchtbaarheid meten, zonder hormonen in het lichaam - 99,4% betrouwbaar

www.ladycomp.nl

https://www.daysy.nl/

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Marije Feenstra

The Holistic Dietician, Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met; Marije werkt als psycholoog. Ze is sinds 2013 geregistreerd als GZ-psycholoog en vanaf september 2023 ook als Klinisch Psycholoog/psychotherapeut. Daarnaast is ze een EMDR practitioner en volgt ze een opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut en Schematherapeut.

www.holistichealthpsychology.nl

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Diëtetiek Studies

 

Dietistenpraktijk DDietist geeft Podcast cursussen/studies en Videosessies (via Zoom) aan (net afgestudeerde) (zeer ervaren) diëtisten die zich op een bepaald vlak willen specialiseren of verdiepen onder de naam 'Diëtetiek studies'. Praktijkinnovatie, Praktijkmanagement, specialisaties, business buddy. Je kunt hier o.a.  terecht mbt informatie over contractvrije dietetiek, holistische dietetiek, omzetten van de fysieke praktijklocatie praktijk naar een digitale praktijk, en alles wat bij praktijk-ontwikkeling komt kijken.

www.dietetiekstudies.nl

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

The Rub 

 

Dietistenpraktijk DDietist adviseert (bij behoefte) massages bij Jade Calitz, van The Rub.

Hier kun(t) u/je terecht voor heerlijke goede massages, waarmee de bloedcirculatie wordt gestimuleerd, spierspanning kan worden verminderd, het zenuwstelsel balanceert, innerlijke rust bereikt, het immuunsysteem verbeterd, mede hierdoor emotionele balans kan vinden en de-stressen.

www.therub.nl

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Bloedwaardentest 

 

Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met Bloedwaardentest.nl

U kunt hier terecht voor diverse bloedonderzoeken o.a. hormoononderzoek, testen van vitaminen en mineralen tekorten, allergieen, etc.

Samen met de dietist is te bepalen welke test er mogelijk gedaan kan worden, uitslagen kunnen samen met de dietist worden geanalyseerd. Uw voedings- & leefstijladvies kan op de uitslagen worden aangepast.

www.bloedwaardentest.nl

Voedingscoach, Amsterdam, Amstelveen, Online coaching, Dietist met psychologische achtergrond, Chole

Traditionele Chinese geneeskunde

Met bijna twintig jaar ervaring in de traditionele Chinese geneeskunde, is praktijk Manon Ritter een vertrouwd baken in de regio Amsterdam. Vrouwen en stellen kunnen hier terecht voor advies, begeleiding en behandeling op het gebied van hun kinderwens (onder andere IVF traject), zwangerschap, rondom bevalling en post-nataal. De behandeling kan bestaan uit acupunctuur, gebruik van kruiden, cupping, moxa-therapie en waar wenselijk, elementen uit andere disciplines

www.manonritter.nl

Voedingscoach, Amsterdam, Amstelveen, Online coaching, Dietist met psychologische achtergrond, Chole

 Slowjuicers 

 

Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met Versapers, slowjuicers. Bestel je Versapers slowjuicer via Dietistenpraktijk DDietist met korting.

Dietistenpraktijk DDietist geeft Slowjuice workshops, Detoxen, Uitleg over de gezondheidsvoordelen voor volwassenen en kinderen - krijg gemakkelijk ruim voldoende groenten en fruit binnen.

Behoud vitaminen en mineralen (nutrienten) en verhoog je weerstand. Maak sappen, soepen, sauzen etc. boordevol vitaminen en mineralen, tevens bij herstel van kanker.

www.versapers.nl

Voedingscoach, Amsterdam, Amstelveen, Online coaching, Dietist met psychologische achtergrond, Chole

Verloskundigen Hygiea

Verloskundigenpraktijk Hygiëa is een kleinschalige praktijk in Amsterdam-Zuid. Daardoor kunnen zij persoonlijke zorg bieden. Ook de continuïteit vinden zij belangrijk en met twee verloskundigen is deze goed te waarborgen. Voorop staan jullie wensen voor de zwangerschap, bevalling en kraambed. Veel is mogelijk, zolang de veiligheid van jullie en jullie kindje maar niet in gevaar komt.

www.vphygiea.nl

Clienten via VPHygiea met zwangerschapsdiabetes (klik hier)

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Pcos-Solutions

 • 100% natuurlijk

 • Gericht op de oorzaken van PCOS

 • Gebaseerd op wetenschappelijke studies

 • Objectieve informatie

 • Informatie service per e-mail

 • Expert op het gebied van PCOS.

       www.pcos-solutions.nl

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Plein 20 

Dietistenpraktijk DDietist werkt nauw samen met Plein 20. Plein20 is een vrijgevestigde psychotherapie praktijk voor kinderen jongeren, volwassenen ouders en gezinnen. 

Plein 20 behandelt vrijwel alle vormen van psychische problematiek en biedt zowel generalistische basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ. 

De behandelaars van Plein20 zijn gespecialiseerd in verschillende behandelmethoden. 

Behalve psychotherapie biedt Plein20 psychodiagnostisch onderzoek, coaching en advies. 

 

Sinds de oprichting in 1989 biedt Plein20 zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie.  

Psychotheapeuten - Barbara  van den Broeke,  Caroline van Nistelrooij, Ieke van Tilburg & Bram Horjus.

Samenwerking  met Dietistenpraktijk DDietist o.a. bij eetproblematiek.

www.plein20.nl

         

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

E-Reading.

Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met E-reading, Debbie (Aura-reader). 

Ben je bezig met:

 •  Wie je bent?
•  Wat je beweegt?
•  Hoe je je hierin verder wilt ontwikkelen?

Dan kan een energiereading je helpen om je richting te vinden. Een reading leent zich namelijk heel goed voor het beantwoorden van de vragen wie je in essentie bent en wat er op dit moment speelt in jou en in jouw leven.

www.praktijk-e-reading.nl

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Imc.

Dietistenpraktijk DDietist werkt nauw samen met het Integraal Medisch Centrum.

In het IMC zijn diverse disciplines werkzaam, om zo de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. U kunt hier o.a. terecht voor

Mesologie, Osteopathie en Psychotherapie. 

Uw behandeling bij het IMC en bij Dietistenpraktijk DDietist kunnen op elkaar worden afgestemd om zo uw klachten sneller te verhelpen en de behandeling te optimaliseren.

www.integraalmedischcentrum.nl

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Vitakruid

Vitakruid ontwikkelt hoogwaardige voedingssupplementen gedreven door gezondheid. Hierbij is kwaliteit kernbegrip. Vitakruid streeft naar de hoogst mogelijke werkzaamheid, dosering en biologische beschikbaarheid op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

Orthomoleculaire supplementen.

5% korting via de praktijk.

Vitakruid is ontstaan uit de behoefte om een brug te slaan tussen de moderne orthomoleculaire wetenschap en de eeuwenoude kennis uit de TCM (Traditionele Chinese Medicijnen)

www.vitakruid.nl

Bestel via Dietistenpraktijk DDietist voor persoonlijk advies + medisch dossier + korting op je supplementen.

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Pro Health Medical

Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met ProHealth Medical.

Klachten zoals; hoofdpijn, gewichtsproblemen, ADHD, darmproblemen en Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS). Deze symptomen kunnen een voedselintolerantie (voedselovergevoeligheid) als oorzaak hebben. De ImuPro is een test op IgG reacties. Wilt u een test laten uitvoeren? Vraag aan de dietist naar de mogelijkheden. 

Laboratorium Pro Health Medical.

www.prohealth.nl

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Sapje

Slowjuice sappen. Detoxen kan onder begeleiding van de dietist.

100% puur biologische fruit en groentensap.

Dietistenpraktijk DDietist adviseert Sapje tijdens detoxen. Voor een persoonlijke kortingscode kunt u de dietist benaderen, alleen in combinatie met consulten.

www.sap.je

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Dafna Suskind

Dafna Suskind is Mesoloog.

De naam Mesologie verwijst naar het mesoderm, het bindweefsel, hier vinden in het lichaam de reacties plaats die ervoor zorgen dat het lichaam in balans is/komt met zichzelf en zijn omgeving.

Binnen de diagnostiek worden zowel reguliere als complementaire onderzoeken gebruikt om een uniek patiëntbeeld te vormen.

www.mesoloog.amsterdam.nl

Dietist, eetstoornissen, expats, english, emotioneel eten, hormoonbalans, darmklachten, Crohn, Colit

Relatie therapie

The Holistic Dietician, Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met Ava Glazenburg. 

Zij werkt met EFT (wetenschappelijk onderbouwde methode). Bij deze methode wordt er op een natuurlijke manier tot de kern gekomen en gezocht naar waar je diepste identiteit en behoeften liggen. Op zoek naar (diepe) verbinding vanuit de basis. Toevoeging aan de behandeling is het intuïtieve werken wat Ava inzet tijdens de behandeling.

www.avaglazenburg.nl

ImuPro allergie test intolerantie test gevoeligheidstesten dietist

Vicoblue- Lab - ImuPro

VicoBlue Laboratorium biedt betrouwbare en van de hoogste kwaliteit, laboratorium onderzoeken. ImuPro.

www.vicoblue.nl

ImuPro allergie test intolerantie test gevoeligheidstesten dietist
Lab-/onderzoeken

Samenwerking met lab+arts. Mogelijkheden mbt onderzoeken en lab testen bij diverse hulpvragen. Aan de hand van de uitslagen zijn persoonlijke voedingsadviezen (voedingsplannen) en leefstijl adviezen op te stellen.
www.labplusarts.nl
 


See how you eat, voedingsadvies voedingsbegeleiding coach dietist online, app, voedingsapp, dieetapp
Bariatrische chirurgie, dietist, Maagband, Maagballon, After care, Nabehandeling, Anorexia, Boulimia

See How You Eat

De app ondersteunt je door middel van een Foto-eetdagboek, wekkers voor eetmomenten, maken van notities op de foto's en direct delen met je dietist voor persoonlijke feedback en begeleiding.

Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met SHYE- app ontwikkelaars. Innovatie rondom online coaching op het gebied van voeding en leefstijl. (foto dagboek rondom voeding die je in contact brengt met je coach).

www.seehowyoueat.com

See how you eat, voedingsadvies voedingsbegeleiding coach dietist online, app, voedingsapp, dieetapp
Dietist info

Informatie over Diëtisten-praktijken in heel Nederland.
www.dietist-info.nl
ImuPro allergie test intolerantie test gevoeligheidstesten dietist

 Diagnostiek

Gespecialiseerd laboratorium voor onderzoek naar voedselallergie, oncologie en stress.

www.lhmdiagnostiek.nl

ImuPro allergie test intolerantie test gevoeligheidstesten dietist

Motis Psychologie

MOTIS PSYCHOLOGIE biedt behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ; coaching trajecten; zakelijke dienstverlening en mindfulness cursussen.

Jorien Tissink is o.a. gespecialiseerd in behandelen van eetstoornissen.

www.motispsychologie.nl

ImuPro allergie test intolerantie test gevoeligheidstesten dietist

Anouk Blauen

Holistische massages. Dietistenpraktijk DDietist werkt samen met Anouk Blauen. Anouk geeft Holistische Massages welke kunnen zorgen voor meer contact met je lichaam. Vraag om een kortingscode, indien je naast een behandeling dietetiek Holistische massage(s) wilt proberen bij Anouk.

- Afvoeren van Negatieve energie.

-Een betere lichaams- connectie.

- Rust.

- Verbinden van lichaam geest en ziel.

www.anoukblauen.nl

ImuPro allergie test intolerantie test gevoeligheidstesten dietist

Wierook & Mirre

De webshop voor essentiële oliën. Natuurlijke oliën kunnen een positieve uitwerking hebben op je dagelijks leven.

Elke olie heeft zijn eigen krachtige werking, elke olie zijn eigen heerlijke geur. Ook zijn er effectieve gemengde (blended) oliën die zich speciaal richten op een specifieke werking. Maar wat zijn essentiële olie nu eigenlijk? En hoe gebruik je ze veilig? Wierook & Mirre geeft je daar graag meer informatie over. Wellness advocate dōTERRA

Cliëntenkorting? Vraag als client van DDiëtist om de code (10%).

www.wierookenmirre.nl

Mind Korrelatie eetstoornissen hulp help hulplijn

Mind Korrelatie.

Bij MIND vind je informatie, inspiratie, en steun. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. MIND voert actie voor meer aandacht voor psychische problemen en we geven mensen met psychische problemen en hun naasten een stem richting de politiek. MIND zet zich ook in voor mensen met een eetstoornis. Heb jij of iemand in je omgeving te maken met een eetstoornis en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van de hulplijn. Je kunt bellen, chatten, Whatsappen of mailen met psychologen of maatschappelijk werkers van MIND. 

www.mindkorrelatie.nl

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Kaatje & Kids

Kindercoaching bij Karin.

'Voor elk kind is opgroeien een ontdekkingstocht. Jij en jouw kind kunnen voor veel verschillende uitdagingen komen te staan. Soms is het fijn om daar een liefdevol zetje in de rug bij te krijgen. Ik help jullie als kindercoach daar heel graag bij. Zo is er snel weer ruimte om te ontdekken en genieten'.

www..kaatjeenkids.nl

Dietist Amsterdam, Beste dietist, Persoonlijk voedingsadvies, Persoonlijk Voedingsplan, Hormonen

Eleonore Bouetard

“To connect with your intrinsic health”

A gentle touched therapy to connect mind-body states and intrinsic health, constantly at work maintaining the best possible balance.

Osteopath Eleonore Bouetard

www.eleonorebouetard.com

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Inspirerend leven

Informatie platform voor Spiritualiteit en Bewustzijn.

www.inspirerendleven.nl

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Mijn labtest

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met Mijnlabtest.

Hier is het mogelijk onderzoek te laten doen / inzichten rondom je gezondheid te verkrijgen met DNA, Speeksel, Bloed, Ontlasting- en Urine testen.

www..mijnlabtest.nl

Bestel via Dietistenpraktijk DDietist voor persoonlijk advies + medisch dossier.

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Spren Scan 

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt met Spren Scan AI - Body analysis.

''Optimize your health, performance and longevity from the convienence of your smartphone. It's like having a DEXA scan in your pocket.''

www.sprenscan.nl

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Freestyle libre

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt met de Freestyle libre - Meet 24/7 je bloedglucose waarden en stem samen met de Diëtist je voedingspatroon hierop af. Optimaliseer je hormoonbalans, energielevels etc. 

www.freestylelibre.nl

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Hormoonpoli

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt met de Hormoonpoli  - Praktijk voor functionele geneeskunde met een holistische visie; Gynaecologie & Endocrinologie.

www.hormoonpoli.nl

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornisse

Medivere

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met Medivere.

Hier is het mogelijk onderzoek te laten doen / inzichten rondom je gezondheid te verkrijgen met DNA, Speeksel, Bloed, Ontlasting- en Urine testen.

www.medivere.nl

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Vitals

Vitals ontwikkelt hoogwaardige voedingssupplementen gedreven door gezondheid. Hierbij is kwaliteit kernbegrip. Vitals streeft naar de hoogst mogelijke werkzaamheid, dosering en biologische beschikbaarheid op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

Orthomoleculaire supplementen.

www.vitals.nl

Bestel via Dietistenpraktijk DDietist voor persoonlijk advies + medisch dossier.

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Acupunctuur

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Marjolein Kranendijk. Zij is acupuncturist, coach en apotheker. Zij behandelt patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten en stress gerelateerde aandoeningen. In de behandeling kijken we naar waar jij in het leven bent vast gelopen, waar jouw blokkades zitten of je levensenergie wegsijpelt. Met aandacht voor jouw situatie en wat jij nodig hebt stimuleren we jouw levensenergie en het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

www.acupunctuurbijmarjolein.nl

Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Labsolute

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen, is onderdeel van de mogelijke evaluatie- & coachings- sessies bij, met
Labsolute. 
De Reset is gebaseerd op een combinatie van lab tests om oorzaken van chronische ontstekingen op te sporen. 
Je kunt de uitslagen van de bloedtest en de ontlastingstest niet los van elkaar zien: ze beïnvloeden elkaar onderling en vervullen los van elkaar én samen essentiële functies in je lichaam om je fitter, sterker en energieker te maken. 
Maak een Clarity call afspraak met The Holistic Dietician mbt informatie.

www.labsolute.nl
Holistisch dietist voedingspsycholoog microbioom nervus vagus zenuwstelsel emotie eten eetstoornissen

Pijnklachten

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Holly Swietering-Tops.

Zij is holistisch fysiotherapeut; acupuncturist, 

geeft deep Guasha massages.

bij pijnklachten en schouder-nek-rugklachten.

www.schoudercentrumibc.nl

Holistisch dietist, Holistic dietician, Holistic Dietitian, Hormoonadviezen, eetstoornissen, lichaam

Wise Rootz

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Celine van Wise Rootz.

Unieke synergie - hoogwaardige
biologische cacao producten

Het ultieme natuurlijke supplement

Draagt bij aan focus, creativiteit, energie en productiviteit en het algehele fysieke en mentale welzijn (serotonine).

(mogelijke ondersteuning onder begeleiding - bij o.a. ADHD & lichte/milde Depressie)

www.wiserootz.nl

Bestel via Dietistenpraktijk DDietist voor persoonlijk advies + medisch dossier.

Holistisch dietist, Holistic dietician, Holistic Dietitian, Hormoonadviezen, eetstoornissen, lichaam

Trubendorffer

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Trubendorffer, als extern behandelend Diëtist & Voedingspsycholoog..

'Voor hulp bij verslaving en dubbele diagnose.'

www.trubendorffer.nl

Holistisch dietist, Holistic dietician, Holistic Dietitian, Hormoonadviezen, eetstoornissen, lichaam

Zorgmaatje

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Zorgmaatje.

Zorg aan huis (ook bij dementie), mantelzorg of in woonzorgcentra of verpleeghuis. Dagelijks of wekelijks.

www.zorgmaatjeaanhuis.nl

Holistisch dietist, Holistic dietician, Holistic Dietitian, Hormoonadviezen, eetstoornissen, lichaam

Dutch

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Dutch, als extern lab / onderzoekscentrum naar hormonale balans.

www.dutchtest.com

Scherm­afbeelding 2024-05-17 om 11.51_edited.jpg

De Roode Roos

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

De Roode Roos - mbt supplementen advies - voorschrift.

www.derooderoos.nl

Scherm­afbeelding 2024-05-31 om 09.53_edited.jpg

Puur Mieke

Dietistenpraktijik DDietist - The Holistic Dietician werkt samen met

Puur Mieke - Gezondheidswinkel - Glutenvrije producten, Pure (ongeraffineerde) voeding, etc.

www.puurmieke.nl

Scherm­afbeelding 2024-05-31 om 11.21_edited.jpg

Orthokennis

Wetenschappelijk onderbouwde informatie rondom supplementen (vitaminen en mineralen) - Vitals.

www.orthokennis.nl

Diëtetiek wordt deels vanuit de basispolis vergoed door de zorgverzekeraar.
Een aanvullende polis geeft recht op een hogere vergoeding indien Diëtetiek hierbinnen valt. Dietistenpraktijk DDietist werkt (bewust) contractvrij en on-afhankelijk.
Scherm­afbeelding 2024-02-23 om 09.32.41.png
Dietist Amsterdam Emotie eten Eetstoornissen PCOS Hormoonbalans Leefstijladvies Voedingsadvies Mindfulnes Cognitieve gedragstherapie Dietist
Dietist Amsterdam Emotie eten Eetstoornissen PCOS Hormoonbalans Leefstijladvies Voedingsadvies Mindfulnes Cognitieve gedragstherapie Dietist
Kwaliteitsgeregistreerd dietist holistisch dietist eetstoornissen eetproblemen hormoonbalans nutritionist dietician dietitian

Dietistenpraktijk DDietist is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten, Natuurdietisten Nederland en voldoet aan de Kwaliteitseisen Paramedici*
 
Bekijk hier beoordelingen van clienten over behandelingen bij Dietistenpraktijk DDietist:
Zorgkaart Nederland  & Google review
En geef (anoniem) uw beoordeling over de behandeling, accomodatie, dietist, etc. bij Dietistenpraktijk DDietist. Bedankt alvast


Tevens kunnen cliënten, behandeld voor een eetstoornis bij Dietistenpraktijk DDietist, de behandeling beoordelen op Proud2BMe - Platform voor jongeren met een eetstoornis.
 
 

Zorgkaart Nederland Dietist Amsterdam Natuurdietist Voedingscoach Online dieetadvies Eetstoornissen Expats Emotioneel eten Hormoonadvies
Kwaliteitsgeregistreerd dietist holistisch dietist eetstoornissen eetproblemen hormoonbalans nutritionist dietician dietitiang 2022-02-17 om 16.09.31.png

Proud2Bme.nl

Scherm­afbeelding 2024-03-06 om 10.18.45.png

*Zichtbare kwaliteit

De Dietist houdt haar deskundigheid op peil omdat zij goede zorg belangrijk vindt en dit kunt u zelf controleren. De diëtist van Dietistenpraktijk DDietist staat namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma,  ook wordt er getoetst of de paramedicus voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling.

 

Controleer het zelf!

Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kunt u te allen tijde zelf controleren door het register te raadplegen. U gebruikt hiervoor het unieke KP-registratienummer van de paramedicus.

 

Het KP-registratienummer van Dascha Willemsen (BSc, Diëtist, Registered Dietician) is :

89912937389 (klik hier om het register te raadplegen)

 

Met behulp van het KP-registratienummer kunt u het register raadplegen en controleren wat de actuele status van een paramedicus is. Zo maken wij kwaliteit van zorg zichtbaar en kunt u zien dat wij ons vak serieus nemen. Raadpleeg het register door op het KP logo te klikken (bovenstaand logo).

As featured in:

Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.15.57.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.36.01.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.17.55.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.18.15.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.19.46.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.21.57.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.23.24.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.26.06.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.24.54.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.28.37.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.33.21.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.27.16.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.35.01.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.32.28.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.31.43.png
Scherm­afbeelding 2023-05-18 om 21.34.03.png
Scherm­afbeelding 2023-05-19 om 10.47.01.png
Scherm­afbeelding 2023-05-19 om 10.41.16.png
Scherm­afbeelding 2023-05-19 om 10.42.37.png
Scherm­afbeelding 2023-05-19 om 10.44.27.png
Scherm­afbeelding 2023-05-19 om 10.45.59.png
Scherm­afbeelding 2023-10-24 om 10.15_edited.jpg

Consultations in English and Dutch
Remote, Digital consultations, Worldwide..
Paramedical & Holistically

Join our

online Holistic

coaching

with 100% personal approach

Holistisch dietist, voedingspsycholoog, polyvagaal therapie, zenuwstelsel, microbioom, darmen
bottom of page