Voeding op school - De Schooldietist.

Uit onderzoek blijkt dat er bij steeds meer leerlingen sprake is van gezondheids-problemen als ondergewicht of overgewicht, maar tevens Diabetes type 2. Dit is een zorgelijk situatie. 

Voeding is de basis voor een goede gezondheid. Het is enorm jammer, dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan voedingsvoorlichting op scholen en het belang van een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon. 

 

Dietistenpraktijk DDietist en de GGD bieden gezamenlijk ondersteuning aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aan op het gebied van voedingsvoorlichting.

De schooldiëtist kan lessen verzorgen in de klassen, voorlichting geven op ouderavonden, maar ook individuele adviezen geven aan leerlingen met een ongezond gewicht. Als aanvulling op de voorlichting door de diëtist kan een school (les)materiaal lenen bij de GGD om het onderwerp voeding en bewegen op school uitgebreid aan bod te laten komen. Er is een apart lesaanbod voor scholen in het basisonderwijs en een lesaanbod voor scholen in het voorgezet onderwijs. 

Meer informatie.
Wilt u weten wat de diëtist van Dietistenpraktijk DDietist voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers van uw basisschool te bieden heeft? Vraag dan per email naar het: Voedingsvoorlichting aanbod Basisscholen.

Wilt u weten wat de diëtist van Dietistenpraktijk DDietist voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers van uw school in het voortgezet onderwijs te bieden heeft? Vraag dan per email naar: Voedingsvoorlichting aanbod Voortgezet Onderwijs.


Het lesmateriaal kan worden aangepast naar de wensen van de kinderen, ouders, verzorgers, schooldirectie en leraren. Wilt u adviezen voor de kinderen over 'Pure voeding', 'Hormoonadviezen', 'Spelenderwijze adviezen'... er is enorm veel mogelijk. Elke les wordt afgestemd op de doelgroep/leeftijdscategorie.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de diensten van een schooldiëtist of heeft u vragen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op via de contactpagina.

Spelenderwijs leren wat gezonde voeding is.

Voeding op School

Dietistenpraktijk DDietist

© 2010-2021. Dietistenpraktijk DDietist. All rights reserved, Dascha Willemsen: KvK: 51030284

Kwaliteitsgeregistreerd Dietist,   KP-nummer: 89912937389    Ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten, Lidnr: 957147

De inhoud van deze website en informatie (benamingen van projecten, cursussen, formulieren, persoonlijke voedingsplannen en diensten) van Dietistenpraktijk DDietist zijn beschermd, deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of voor commerciele doeleinden worden gebruikt.