Voor wie is Exposure Therapie:

Heb je een eetstoornis, een eetprobleem of een angststoornis rondom eten? Dan is het mogelijk dat er tijdens de behandeling naast Cognitieve gedragstherapie voor Diëtetiek & Bewustwordingstherapie;

Realiteitstoetsing, Exposure therapie (= blootstelling/confrontatie therapie) en/of Positiviteitstraining wordt aangeboden.

 

De confrontatie met angst aangaan:

‘Exposure’ is een ander woord voor blootstelling. Bij de meeste angststoornissen is exposure-therapie de meest effectieve therapievorm. Tijdens exposure therapie leer je stap voor stap de confrontatie met de angst aan te gaan. Dit is vaak best spannend, maar op lange termijn neemt de angst vaak af. Je leert dat je het aankan en niet bang hoeft te zijn (feiten, fabels en gevoel worden geevalueerd). Het doel van deze therapie is dus niet dat de gevoelens van angst of spanning direct verdwijnen, maar dat ze jou niet meer onnodig belemmeren in jouw leven.

 

Exposure therapie is op vele verschillende manieren toe te passen. Om angst uit te doven kan het heel belangrijk zijn de juiste exposure vorm te kiezen. Voor welke exposure therapie er wordt gekozen is per client verschillend, dit is afhankelijk van de verwachte effectiviteit, de hulpvraag en het probleem. 

 

Exposure (confrontatietherapie) wordt vaak toegepast in combinatie met cognitieve therapie, bewustwording, positiviteitstraining en/of ontspanningsoefeningen.

 

 

Een voorbeeld van Exposure therapie is:

Samen met de dietist/cognitief gedragstherapeut op afspraak een maaltijd of taartje (of ander voedingsmiddel waar angst voor bestaat) eten bij een restaurant/cafe (in overleg). Tijdens eten van deze maaltijd of dit taartje worden gevoelens (bijv. angsten) en reacties hierop besproken. Feiten en fabels worden doorgenomen en eventueel geeft de dietist/cognitief gedragstherapeut vaardigheden of een vragenlijst voor/tijdens/na het eten van de maaltijd of het taartje, om gevoelens beter te begrijpen, onder woorden te brengen (observatie) zodat de behandeling hierop kan worden aangepast. 

Heb je moeite met eten op vaste tijden en eten van normale maaltijden?! Dan is het ook mogelijk om bij/tijdens elke maaltijd begeleiding te krijgen of een vorm van video-controle tijdens maaltijden in te zetten met de dietist. Denk bijvoorbeeld aan een recovery-periode (aankomen tot gezond gewicht) bij een eetstoornis. Wanneer gezond gewicht is bereikt zal er ook beter gewerkt kunnen worden aan mentale veranderingen, omdat de hersenen beter in staat zijn informatie op te nemen en te verwerken. De dietist/cognitief gedragstherapeut voor dietetiek zal je kunnen begeleiding tijdens en na de recovery periode.

 

Positiviteits training:

Personen met een eetprobleem of eetstoornis, zitten vaak in negatieve denkpatronen. Het negatieve overheerst het positieve. Vaak zijn personen met een eetprobleem perfectionistisch ingesteld, waardoor 'falen' een trigger is om terug te vallen in eetstoornis-gedrag. Waardoor je in een negatieve spiraal terecht komt. 

De focus op het negatieve, zorgt er onder andere voor dat de eetstoornis in stand blijft. Door positiviteitstraining is het mogelijk positievere denkwijzen te ontwikkelen, beter met je eetprobleem om te kunnen gaan, bewuster te worden van gedrag, emoties & behoeften en je 'falen (je 'fouten')'' op een andere manier in te zien - namelijk als moment waar je lessen uit kunt trekken, zodat een eetbui minder snel/regelmatig zal ontwikkelen of vermijden van eten wordt voorkomen (afhankelijk van de eetstoornis).

 

Ben je geinteresseerd in exposure therapie en/of positiviteitstraining (naast Dietetiek), geef dit dan aan bij de dietist/cognitief gedragstherapeut. Mocht de dietist/cognitief gedragstherpeut deze behandelingvormen nuttig vinden, dan zal zij dit ook aangeven/voorleggen tijdens de behandeling.

 

 

Positiviteitstraining & Exposure Therapie

Ik besteed aandacht aan mijzelf door het volgen van therapie. Zodat ik....

.....leer wat ik nodig heb (lichamelijk & geestelijk)...

.....leer luisteren naar mijn behoeften...

 ....positiever leer denken....

 ......geen angst meer heb voor eten.....

.......een gelukkiger mens kan zijn....

.....met emoties kan leren omgaan en .......negatieve emoties leer verdragen....

....kan leren omgaan met 'falen', hier niet meer bang voor ben maar deze zie als leermoment, zodat ik stappen vooruit maak en mezelf beter leer kennen....

 

Dietistenpraktijk DDietist

© 2010-2020. Dietistenpraktijk DDietist. All rights reserved, Dascha Willemsen: KvK: 51030284

Kwaliteitsgeregistreerd Dietist,   KP-nummer: 89912937389    Ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Dietisten, Lidnr: 957147

De inhoud van deze website en informatie (benamingen van projecten, cursussen, formulieren, persoonlijke voedingsplannen en diensten) van Dietistenpraktijk DDietist zijn beschermd, deze mogen niet worden gekopieerd, verspreid of voor commerciele doeleinden worden gebruikt.