Dietistenpraktijk DDietist Amsterdam dietist Eetstoornissen emotie eten PCOS Hormoonbalans EMB

Hoeveel consulten heb ik nodig & Hoe ziet het behandeltraject er uit? Zijn online consulten mogelijk?*

(De behandeling/het traject wordt afgestemd op persoonlijke behoefte/hulpvraag en kan dus afwijken van onderstaand voorbeeld).
 
Bij Diëtistenpraktijk DDiëtist kan je terecht voor:

Voedings- & leefstijladviezen op maat &

coaching op het gebied van gedragsverandering:

 • Cognitieve gedragstherapie

 • Bewustwordingstherapie

 • Trainingsadviezen & schema's 

 • Realiteitstoetsing (bij o.a. eetstoornissen)

 • Zelfvertrouwen coaching

 • Hoofd- & lijf connectie herstellen

 
De (Natuur)Diëtist & Cognitief gedragstherapeut voor Diëtetiek houd tijdens het opstellen van het persoonlijke behandelplan en adviezen rekening met jouw voorkeuren, eventuele ziektebeelden, werktijden & schooltijden, smaak, eventuele allergieën of overgevoeligheden, interesses, supermarkt voorkeuren (supermarkten in de buurt, biologische winkels of reguliere supermarkten), budget, gezin, te besteden tijd (voor o.a. bijvoorbeeld koken) & religie, etc.

 

De diëtist die je begeleidt zal het advies zo opstellen dat het advies passend is bij je leefstijl (of doelen qua leefstijl veranderingen die je wilt doorvoeren) en je gemotiveerd blijft om je persoonlijke doelen te bereiken. Mocht je vastlopen of toch niet geheel tevreden zijn, geef dit dan tijdig door aan de diëtist, zodat de diëtist de behandeling kan wijzigen naar een effectievere behandeling om je doelen te behalen.

Ieder mens is anders en voor iedereen werkt dan ook een andere behandelmethode. Het voedingsplan en de adviezen zijn daarom altijd geheel afgestemd op persoonlijke factoren.
 
Hoe gaat Diëtistenpraktijk DDiëtist te werk? (Dit is een indicatie van wat er wordt behandeld per consult. Wat er exact wordt behandeld is sterk afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt).

 

Kennismakingsgesprek (gratis en vrijblijvend):
Het is mogelijk om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (20-30 minuten) in te plannen wanneer hier behoefte aan is. Hierin kan je informatie vragen over de behandelwijze(n), mogelijkheden, kostenplaatje, behandeltraject, etc. en natuurlijk kennismaken met de diëtist & cognitief gedragstherapeut. Het is belangrijk dat er een 'klik' is tussen behandelaar en client om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Tijdens dit gesprek wordt er nog geen inhoudelijke informatie gegeven over voeding of adviezen.
 
Voorafgaand aan het eerste gesprek (intakegesprek) van de behandeling (dit kan je thuis ter voorbereiding uitvoeren):
 
Voorafgaand aan het eerste gesprek (intakegesprek) is het nuttig om het intake formulier en een eetdagboek (template) op de website te downloaden en in te vullen en deze twee a drie dagen voor het intakegesprek te e-mailen naar Diëtistenpraktijk DDiëtist (info@ddietist.nl).
De diëtist heeft zo alvast je persoonlijke informatie, leefstijl gegevens, doelen, hulpvragen, bewegingspatroon, etc.  en kan jouw persoonlijke dossier alvast aanmaken. Dit scheelt directe consult tijd en werkt efficiënt, waardoor de diëtist (basis)informatie voor het opstellen van een behandelplan deels al in handen heeft. Punten die extra aandacht nodig hebben kunnen worden besproken tijdens het intakegesprek. Er is zo ook meer tijd voor het beantwoorden van vragen, direct starten van de behandeling om persoonlijke doelen te bereiken en er kan direct geadviseerd worden met betrekking tot persoonlijke hulpvragen. Het intakegesprek dient dus niet alleen ter aanvulling van je persoonlijke dossier, maar is vooral gericht op het geven van direct toepasbare informatie aan de cliënt, zodat hij/zij direct aan de slag kan met het doorvoeren van veranderingen op leefstijl-/voedingsgebied.
 
De eerste afspraak op praktijklocatie;

Het intake consult/gesprek.
 
De eerste afspraak omvat het intake consult (of eventueel het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek indien je hiervoor hebt gekozen). Dit gesprek duurt 60 minuten directe tijd (+ 60 minuten administratietijd van de diëtist - indirecte tijd). Hierin krijg je o.a. feedback op je voedingspatroon (eetdagboek), eventueel indien naar wens suppletie gebruik, feedback op leefstijl, informatie over hormoonbalans (effect en oorzaak disbalans hormonen en advies om deze beter in balans te brengen), eventueel indien van toepassing uitleg over emotionele en fysiologische triggers, meting/uitslag van de lichaamsanalyse (met een medische recente Tanita weegschaal), handige tools om persoonlijke doelen te bereiken.

 

De meetgegevens worden opgenomen per medische Tanita Weegschaal (Lichaamsanalyse; gewicht, ruststofwisseling (calorieverbruik in rust, BMR), vochtpercentage, orgaanvetwaarde, botmassa, spiermassa, metabolische leeftijd, BMI, geadviseerd gezond lichaamsgewicht).

 

Het intakegesprek dient niet alleen ter aanvulling van het persoonlijke dossier (en eventuele kennismaking indien er geen kennismaking aan vooraf is gegaan), maar is vooral gericht op het geven van informatie aan de client die die direct toepasbaar is, zodat hij/zij direct aan de slag kan met het doorvoeren van veranderingen op leefstijl-/voedingsgebied.

 

Je krijgt tijdens het eerste intakegesprek een map mee om formulieren/handouts, je persoonlijke voedingsplan of eetdagboek (met evaluatie) en lichaamsanalyse gegevens (Tanita uitdraai) in te bewaren en een notitieboekje om aantekeningen in bij te houden.

 

Tevens krijgt je alvast tips/adviezen mee om de eerste week aanpassingen te kunnen maken in het voedingspatroon en/of gedragingen of zich te oriënteren op het gebied van voeding en combinaties.
 
Tijdens de intake vraagt de dietist om de zorgpas, verwijsbrief (niet meer verplicht voor een bezoek aan de diëtist, maar heeft u toch een verwijsbrief, neem deze dan alsjeblieft mee tijdens het eerste gesprek. Je hebt vaak recht op een hogere vergoeding via de zorgverzekeraar indien je een verwijsbrief via de (huis)arts hebt), ID kaart of paspoort voor registreren van de personalia in het persoonlijke dossier (je kunt deze ook alvast noteren in uw intake formulier voorafgaand aan het intakegesprek).
 
Na afloop van het eerste gesprek is er de keuze om door de diëtist een *Persoonlijk voedingsplan te laten berekenen/opstellen, met diverse uiteenlopende maaltijd keuzes zodat het persoonlijke dieetadvies zeer gevarieerd is en er genoeg inspiratie en smaakvariatie is qua maaltijden. Het is geen (crash)dieet waarbij je moet hongeren of heel strikt te werk moet gaan, maar gericht op positieve leefstijl veranderingen in je voedings-/leefstijlpatroon die haalbaar zijn om toe te passen. Er is ook plaats voor sociale etentjes, feestjes, etc.  Hoe hier nuance in aan te leren brengen en de juiste keuzes te maken die bij je passen, is te bespreken en te oefenen met de diëtist.
 
Je kan er ook voor kiezen om geen *Persoonlijk voedingsplan op te laten stellen, maar je eetdagboek door te nemen met de diëtist tijdens een consult en hier feedback op te ontvangen, je kan dan meeschrijven in het notitieboekje dat je ontvangt tijdens het consult. 
 
Tijdens het intakegesprek krijg je altijd een mapje mee, waar je de gekregen formulieren/sheets en eventueel persoonlijke dieetadvies in kunt bewaren. 
 
*Het Persoonlijke voedingsadvies wordt op papier uitgeprint en doorgenomen tijdens de tweede afspraak in een lang vervolgconsult (40-60 minuten(directe en indirecte tijd)). Het Persoonlijke voedingsadvies wordt tevens digitaal als PDF verstuurd per e-mail.
 
U kunt tijdens de eerste afspraak (intakegesprek) beslissen of je losse consulten of het Diëtetiek pakket wilt afsluiten en of je een Persoonlijk voedingsadvies wilt of advies aan de hand van het eetdagboek wilt bespreken (of beide). Ook is het mogelijk om enkel te kiezen voor een (los) Vragenconsult - waarbij je eenmalig een afspraak inplant bij de diëtist om vragen te stellen rondom voeding, hormoonbalans en leefstijl. 
 
Het tweede consult; Een lang vervolgconsult.
 
Bij de keuze om een Persoonlijk voedingsplan op te laten stellen door de diëtist, wordt deze tijdens het tweede consult uitvoerig doorgenomen (tijdens een lang consult van 60 minuten (directe en indirecte tijd)). Er is uiteraard ook tijd voor vragen en de lichaamsanalyse (op de Tanita weegschaal of een huidplooimeting (indien naar wens). Tevens bespreken we vragen met betrekking tot voeding en leefstijl en wordt indien van toepassing cognitieve gedragstherapie en bewustwordingstherapie (inzetten van vaardigheden voor gedragsverandering & bewustwording) toegepast.
 
Het Persoonlijke voedingsadvies wordt tijdens het vervolgconsult overhandigd op papier (en digitaal per e-mail), dus altijd bij de hand om te raadplegen.
Voor extra motivatie kan je eventueel gebruik maken van Instacoaching of het Whatsapp (of Kanta) coachingsabonnement. Dit abonnement is maandelijks te starten en ook weer op te zeggen. Je kan via Whatsapp (of Kanta) vragen stellen aan de diëtist.


Neem altijd het mapje mee die je tijdens het intakegesprek hebt ontvangen. Hierin kan alle overhandigde informatie worden bewaard. Neem tevens het notitieboekje mee tijdens de consulten om zo aantekeningen te kunnen maken (of je laptop of tablet als je dit fijner vindt), metingen in bij te houden en eventuele coachingsopdrachten in te noteren en door te nemen met de diëtist.
 
Bij een gekozen behandeling zonder Persoonlijk Voedingsadvies geheel berekend/uitgeschreven door de diëtist; Neem je eetdagboek mee. De diëtist zal 

hierover meer informatie geven hoe je deze het beste kunt bijhouden en hoeveel dagen. Er zijn hiervoor speciale templates beschikbaar op de website. Samen met de diëtist neemt je het eetdagboek door. De diëtist zal feedback geven hoe je je eetpatroon (en leefstijl) het beste kunt verbeteren/veranderen, zodat je jouw persoonlijke doelen kunt bereiken.
 
 
Vervolgconsulten
 
Vervolgconsulten duren 30 minuten (indirecte en directe tijd). Je wordt gewogen, er is tijd voor vragen, coaching, bewustwordingstherapie & cognitieve gedragstherapie en je krijgt extra informatie (indien nodig) mee op formulieren/handouts (o.a. bij ziekten, zwangerschapsdiabetes, hormonale disbalans, PCOS). Tevens is er een mogelijkheid voor bewustwordingstherapie, realiteitstoetsing, zelfbeeld/zelfvertrouwen coaching en cognitieve gedragstherapie vaardigheden indien je moeite hebt (automatische/aangeleerde) gedachten en gedragingen (met onder andere betrekking tot opvoeding, emoties, levensstijl, etc.) te veranderen. Je krijgt vaardigheden mee naar huis om te werken aan gedachten, gedragsverandering, zelfbeeld en bewustwording.
 
De vervolgconsulten worden ingedeeld naar behoefte en verschillen van informatie afgestemd op persoonlijke hulpvragen en doelen.
 
 
Weegconsulten
 
Heb je het Persoonlijke voedingsplan of het voedingsadvies helemaal eigen gemaakt en geen intensieve begeleiding meer nodig, maar wil je wel langskomen om te wegen om na te gaan of je nog steeds op de goede weg bent? Of heb je geen behoefte aan een persoonlijk voedingsplan/advies en wil je graag een lichaamsanalyse laten uitvoeren?

 

Dan is het mogelijk om weegconsulten in te plannen. Je meetgegevens (lichaamsanalyse) worden opgenomen via een medische Tanita Weegschaal (gewicht, ruststofwisseling (calorieverbruik in rust), vochtpercentage, metabolische leeftijd, orgaanvetwaarde, botmassa, spiermassa en het vetpercentage). 
 
Een weegconsult duurt 10-15 minuten (indirecte en directe tijd).  
 
Eetproblemen & eetstoornissen:

 
Bij een eetstoornis kan er bijvoorbeeld de voorkeur worden gegeven aan 'blind' wegen.
Enkel de diëtist ziet het gewicht en ziet de vooruitgang/achteruitgang. Deze kan eventueel (in overleg en met toestemming van de cliënt, besproken worden met de psycholoog of andere behandelaars, net als het behandelplan). Daarnaast kan er naast een persoonlijk voedingsplan, cognitieve gedragstherapie worden gegeven. Jongeren/kinderen met een eetprobleem/eetstoornis kunnen worden verwezen naar behandelaars (psychologen) waar Diëtistenpraktijk DDiëtist mee samenwerkt om de behandeling te optimaliseren. Tevens kunnen ouders (in overleg) op de hoogte worden gehouden van de behandeling en is er overleg mogelijk (overleg vindt alleen plaats indien naar wens en altijd in overleg met de betreffende cliënt).
 
Vragenconsult
 

Wil je alleen langskomen om vragen te stellen en geen persoonlijk voedingsplan of -advies, dan kan dit natuurlijk ook.  Het is mogelijk om een los consult in te plannen om vragen over voeding en leefstijl door te nemen met de diëtist.

 

Neem een notitieboekje of blokje mee om je notities in te maken of gebruikt je laptop,tablet, etc.. Met betrekking tot een vragenconsult kan je kiezen voor een kort consult (20-30 minuten (incl. directe en indirecte tijd)) of een lang consult (40-60 minuten (incl. directe en indirecte tijd)).  Soms kan het handig zijn om een vooraf bijgehouden eetdagboek mee te nemen (of toe te sturen per email), zodat deze besproken kan worden tijdens het vragenconsult. Dit kan je overleggen met de diëtist, afhankelijk van je hulpvraag/hulpvragen.
 
Online consulten - e-Health of Instacoaching.
 
Het is ook mogelijk om voedingsadvies/coaching op afstand via online consulten (e-Health of Instacoaching) te volgen (of telefonisch). Het is dan belangrijk dat je het intake formulier + een eetdagboek toestuurt naar Diëtistenpraktijk DDiëtist (info@ddietist.nl). Deze formulieren vind je terug op de website. 

 

 

Voor meer informatie over het behandeltraject/programma en mogelijkheden kun je contact opnemen met Dietistenpraktijk DDietist.

 

 

 

*Iedere hulpvraag per client is persoonlijk. Op deze pagina wordt een algemene omschrijving gegeven van 'hoe de behandeling eruit kan zien en kan worden opgebouwd'. Dit kan per persoon verschillen/afwijken, afhankelijk van persoonlijke wensen en het behandelplan die de diëtist opstelt.

Behandeltraject 
Diverse Consulten  & Mogelijkheden
Puur voedingsadvies dietist natuur dietist natuurdietist eetproblemen eetstoornis emotioneel eten hormoonbalans

Keuze uit o.a:

 • Persoonlijk Voedingsplan.

 • Feedback op je eetdagboek.

 • Emoties leren scheiden van voeding.

 • Voeding als medicijn (Voeding & medicatie juist op elkaar afgestemd).

 • Advies aan de hand van je eetdagboek.

 • Los Vragenconsult.

 • Weegconsult.

 • Online advies - e-Health.

 • Orthomoleculair advies (advies met betrekking tot supplementen).

 • Bewustwordingstherapie.

 • Cognitieve gedragstherapie.

 • Zelfvertrouwen coaching.

Puur voedingsadvies dietist natuur dietist natuurdietist eetproblemen eetstoornis emotioneel eten hormoonbalans

In het Persoonlijk Voedingsplan wordt gebruikt gemaakt van Maatbekers/Cups in plaats van een weegschaaltje. Zo wordt wegen van voeding geen obsessie (op de gram afmeten) en kunnen hoeveelheden beter worden ingeschat op een later moment  (bijv. 1 cup = 1 vuist).

Puur voedingsadvies dietist natuur dietist natuurdietist eetproblemen eetstoornis emotioneel eten hormoonbalans
 • Voedingsadviezen en leefstijladviezen op maat.

 • Rekening houdend met de hormoonbalans, effect en functie(s) van voeding leren op het lichaam, Emoties leren scheiden van voeding.

 • Waar let je op als je uit eten gaat of ergens gaat lunchen?

 • Advies altijd afgestemd op persoonlijke doelen en voorkeuren.

 • Gemakkelijk vol te houden.

 • Emotionele en Fysiologische triggers leren voorkomen, door inzicht, coaching en vaardigheden.

 • Voeding/producten uit de natuurwinkel en/of reguliere supermarkt. 

Zie ieder consult als een voedingsles. Kom steeds meer te weten over voeding omtrent uw persoonlijke situatie.

Hippocrates van Kos zei ooit al; 'Belangrijker dan de ziekte die de persoon heeft, is de persoon die de ziekte heeft.'

Mensen ontvangen en hun persoonlijkheid erbij betrekken en niet selecteren op een symptoom wel of niet. We moeten niet de behandelingsvormen centraal stellen en de personen erop afstemmen, maar personen als individuen zien en als geheel; op holistische wijze behandelen.